Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Ny veileder definerer beste praksis for søkeprosesser

Ny veileder definerer beste praksis for søkeprosesser

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
23. Nov 2018

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Prosesser mellom leietakerrådgivere og gårdeiere kan være relativt ulik, og i noen tilfeller oppleves som uforutsigbare. Norsk Eiendom har i samarbeid med Forum for Næringsmeglere utarbeidet en prosessveileder for søkeprosesser. 

Beste praksis

Prosessveilederen er basert på beste praksis for søkeprosesser med bruk av profesjonell leietakerrådgiver. Hensikten er å ha en omforent beskrivelse og forståelse i bransjen for hvordan søkeprosesser med leietakerrådgiver bør gjennomføres. Dette vil bidra til forutsigbarhet og effektivisering for alle parter. 

Kvalitetsstempel 

stempel-leieprosesser-blue

For å bidra til at veilederen blir brukt, har prosjektet utarbeidet et stempel som alle leietakerrådgivere som følger prosessveilederen kan benytte på sine dokumenter. De involverte i prosessen vet dermed at prinsipper og anbefalinger i veilederen blir fulgt, og vil fungere som et kvalitetsstempel. 

 

 

SETTER FELLES STANDARD

Nora Brinchmann i Malling & Co Leietakerrådgivning har vært med på å utvikle veilederen for søkeprosesser.WFellesBilder og filmerMalling profil bilderDronnig Mauds gate 15mak-0258-3

- For meg var det en selvfølge på bidra. Jeg tror det er svært viktig at søkemeglere legger opp sine prosesser basert på respekt og forståelse for gårdeiersiden. Selv om vi er en partsrepresentant, bør vi bidra til å spille gårdeierne gode slik at de igjen kan tilby de beste løsningen for leietakeren. Dette bør være en felles interesse for alle parter. Samtidig må gårdeier forstå våre prosesser og hvordan vi tenker. Jeg syns arbeidet med veilederen har bidratt til en bedre forståelse for alle parter og mener vi har lagt et godt grunnlag for at leietaker skal oppleve gode prosesser og et godt sluttresultat. Det må jo være et felles mål, forklarer Nora Brinchmann.

Opptak fra frokostmøte

Nora Brinchmann, Malling & Co og Christian Geelmuyden, Höegh Eiendom gikk i fellesskap gjennom bruken av veilederen i et frokostmøte i regi Norsk Eiendom 20. november. 
 

Veilederen, rapporten og merket kan lastes ned her

Malling & Co Leietakerrådgivning

Malling & Co Leietakerrådgivning er, som navnet antyder, leietakernes rådgiver og samarbeidspartner i forbindelse med søk- og flytteprosess eller vurdering av leieforhold.

Vi bistår leietakere i alt fra å søke etter egnede lokaler, forhandle betingelser i leiekontrakt til å følge opp det byggetekniske når lokalene tilpasses bedriftens ønsker og behov. I tillegg kan vi tilby eiendomsfaglige vurderinger av større leieporteføljer.

New Call-to-action

 LES OGSÅ: 3 forhold du bør ta hensyn når du skal bytte kontorlokaler

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!