Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Lønnsomme proptech valg handler ikke om teknologi, men om strategi og mennesker

Lønnsomme proptech valg handler ikke om teknologi, men om strategi og mennesker

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
6. Okt 2019

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Mange er fortsatt der hvor de føler seg litt frem og forsøker å få en oversikt over hva som finnes av løsninger. Det vitner om at man mangler en strategi for gjennomføring av den digitale transformasjonen som bransjen står ovenfor, skriver Head of PropTech hos TheFactory, Øyvind Grøndalen.

The Factory arbeider for at oppstartsbedrifter innen PropTech skal lykkes. Malling & Co tar del i dette som en av The Factory’s industrielle partnere. Her stiller vi med kapital, fungerer som sparringspartnere og gjør oppstartsbedriftene oppmerksomme på eksisterende teknologi og problemstillinger vi møter i forvaltning og drift av næringseiendom.

 

Øyvind Grøndalen_1
Head of PropTech hos TheFactory, Øyvind Grøndalen 

Head of PropTech hos TheFactory, Øyvind Grøndalen, deler i dette innlegget råd for hvordan virksomheter og ledere lykkes med teknologiske eiendomsinvesteringer.

 

Arbeid har fundamentalt endret seg sammenlignet med hva det var for 5-10 år siden. Vi er inne i en tid hvor endringene akselererer raskere enn noensinne. Endringene er drevet av teknologi, og en rekke økonomiske og kulturelle trender. Dette er noe som har pågått over flere år og jeg er overasket over hvorfor eiendomsbransjen generelt sett er dårlig forberedt på å møte konkurransen som venter den i årene som kommer. Mange er fortsatt der hvor de føler seg litt frem og forsøker å få en oversikt over hva som finnes av løsninger. Det vitner om at man mangler en strategi for gjennomføring av den digitale transformasjonen som bransjen står ovenfor.

 

Proptech landskapet har vokst seg stort og det mangler ikke på løsninger. Manglende vilje eller evne til å endre åpner opp for å utfordre eiendomsbransjen utenifra, noe vi ser også skjer i praksis. Utviklingen vi ser skaper enorme muligheter for dem som har innsett at fremtiden i eiendomsbransjen er digital.

Som all annen form for digitalisering handler det om å skape endringer som gir deg konkurransefortrinn. Fremover må eiendomsselskapene gå fra et transaksjonsbasert samarbeid til å utvikle et relasjonsbasert. I januar 2018 publiserte Deloitte sine 2018 prognoser næringseiendomsmarkedet. Rapporten påpeker at "Eiendomsbransjen er på en akselererende disrupsjonskurve som vil utfordre industrilederne til å se annerledes på måter de gjør forretninger og samhandler med sine leietakere og sluttbrukerkunder".

Les: Ny e-bok om PropTech for næringseiendom

New Call-to-action

Proptech er derfor et strategisk spørsmål og ikke noe vi driver med for å skape et image av å være innovative. Proptech gjør det mulig å endre forretningsmodellen hvor den største forandringen er transformasjonen fra en økonomisk modell basert på fysiske bygninger og langsiktige leieavtaler til en som er lik den man finner i tjenesteindustrien. I den nye forretningsmodellen blir de som jobber i byggene abonnenter og ikke leietakere. Selskapene innen næringseiendom vil med en slik forretningsmodell skape verdier ved å kontinuerlig tilby etterspurte eller nyttige funksjoner i en bygning, og raskt forutse brukernes endrede preferanser og behov. Med inntoget av generasjon Z i næringslivet blir det å overvåke preferanser og behov desto viktigere. Denne generasjonen er oppvokst i en digital verden med konstante endringer. De forventer fart, de er hyper-tilkoblede og gjennom deres mediebruk forventer de personalisering. Tjenestene skal leveres digitalt og deres interaksjon med bygg også skal foregå på digitale flater.

Men det er ikke bare de yngre som skaper utfordringer for eiendomsselskapene. Kundeforventninger er hele tiden i utvikling. De formes av opplevelser i helt andre bransjer og de påvirkes av øyeblikks hendelser som f.eks. opplevelsen fra den siste netthandelen eller eksepsjonell kundeservice. Opp mot disse eksterne påvirkningsfaktorene er eiendomsselskapene nødt til å bevege seg fremover.

Gjennom å endre forretningsmodellen vil nye inntektsstrømmer kunne skapes og integrerte tjenester i bygg vil påvirke verdivurderingen når disse legges ut for salg. På kortere sikt vil tjenestetilbudet kunne gi høyere leieinntekter fordi de bidrar inn i verdiskapningen til leietakerne. Et eksempel på dette er tiltak som påvirker trivsel og velvære som vi vet påvirker sluttbrukernes produktivitet.

Akkurat som leietakere blir mer tilpasningsdyktige og smidige for å tiltrekke seg og beholde talenter og nøkkelpersoner ved å tilby nye fordeler, må utleiere også tilpasse seg og vurdere hvordan ekstra tjenester kan bidra til at leietakere forblir leietakere.

Les: Ullevål stadion satser på kunstig intelligens

Strategisk forankring

Hvem er kundene mine? Hva vil de ha og hva trenger de? Hvordan er deres atferd? Hva påvirker deres atferd? Hvilket verdiforslag vil gi suksess? Dette er de samme strategiske spørsmålene vi alltid har stilt oss. De tradisjonelle strategiske tilnærminger fungerer ikke lenger for å besvare disse spørsmålene. I en tidsalder med digital disrupsjon, mister mange vellykkede bedrifter kontakten med sine kunder. Disse selskapene trenger ikke en digital strategi – det de trenger er en kundestrategi tilpasset den digitale tidsalderen. Kundestrategien er en beskrivelse av verdier og opplevelser selskapet vil levere til et utvalgt sett av kunder over de neste tre til fem årene. Kundestrategien beskriver også nye tilbud, kanaler, driftsmodell, og leveransekapasitet som man vil trenge.

En suksessfull kundestrategi vil hjelpe deg med å forbli relevant for dine kunder, beskytte deg mot nye aktører, konkurrere ved bruk av pris, oppnå profitabel vekst, og navigere i et volatilt marked.

Produkter og kundeopplevelser transformerer allerede samspillet mellom kjøpere og selgere av de fleste produkter og tjenester. Nå ser vi dette også påvirker hvordan kommersielle eiendommer blir konstruert, utformet og leid. Eiendomsselskaper som ikke tar innover seg endringer i arbeidsplassdynamikken og kunders økende forventninger risikerer å tape for disruptører.

New Call-to-action

innfri kundenes forventninger

Å ta lønnsomme valg handler om mye mer enn om valg av teknologi. For å oppnå god avkastning bør du som nevnt først gjøre endringer i forretningsmodellen slik at den blir kundesentrisk med et tydelig og attraktivt verdiforslag som forteller hvorfor de skal nettopp velge deg. Dette verdiforslaget gjennomsyrer alle forretningsområder og segmenter, men må selvsagt tilpasse ulike produktområder og segmenter, men grunnmuren vil være den samme. 

Endrer du ikke forretningsmodellen din blir «business as usual» hvor du har satt strøm på papir. Dette gir bare inkrementell forbedring som enkelt kan kopieres av dine konkurrenter. Ikke det at dette ikke kan gi gevinster. Fjerne tidstyver og automatisering av manuelt arbeid kan gi god avkastning, men spørsmålet er om dette er nok. Nei, i lengden er ikke dette nok! Det vil heller ikke være i nærheten nok til å innfri kundenes forventninger på sikt. Evnen til å innfri kundenes forventninger er den faktoren som skiller vinnere fra resten.

Les: Youngskvartalets fantastiske forvandling

Operasjonell modell

Den operasjonelle modellen fokuserer på hvordan elementene i forretningsmodell skal leveres. For å realisere gevinster som digitalisering kan gi, må du forsikre deg om at alle i bedriften går i samme retning, med samme hastighet og at det de gjør støtter oppunder hverandre. Alle komponentene i virksomheten, inkludert verdier, strategi og systemer, vil sameksistere for å produsere maksimale resultater. Greier du det, vil ikke «hva som gjøres», lengre være i konflikt med «hvordan ting blir gjort».

Still deg følgende spørsmål for å sikre at alle har samme forståelse av hva du vil oppnå:

  • Hvor godt bidrar vår forretningsstrategi til at vi leverer på vårt virksomhetsformål?
  • Hvor god er vår organisasjonskapasitet (hva vi må være gode på for å vinne) ift. å støtte gjennomføringen forretningsstrategien?
  • Har vi nødvendige ressurser for å utvikle nødvendig organisasjonskapasitet?
  • Hvor gode er våre ledelsessystemer ift. å optimalisere ytelsen til verdifulle ressurser

Les: Kontoreiendom i Oslo vil lede verdiveksten, skrevet av analysesjef Haakon Ødegaard

Lønnsomme valg

Investeringer i proptech kan påføre deg unødvendig kostnader hvis du ikke har kunnskap om hva du trenger. Ingen ønsker faktisk en smart bygning. Hva folk vil ha er opplevelsene, tjenestene og effektiviteten som smarte bygninger kan levere. Leietakere ser etter bygninger som gir merverdi når det kommer produktivitet, helse/ trivsel og brukeropplevelser som igjen vil føre til at de tiltrekker seg de aller beste talentene for å hjelpe deres bedrifter med å lykkes.

Følgelig, er det forutsetning at ledere har en klar formening om hva de vil oppnå når de investerer i proptech før de tar sine første skritt, og utfallene må være tydelig tilpasset virksomhetenes bredere strategi og mål.

På kortsikt kan lønnsomme valg bety å investere i teknologi for å oppnå høyere grad av automatisering og forenkling for å gi deg handlingsrom til senere og mer strategiske investeringer. I mange bransjer brukes en slik tilnærming for å konkurrere på pris. I et langsiktig perspektiv må teknologivalg tas ut ifra mer langsiktige mål.

Det finnes nok av imponerende løsninger der ute som det kan være fristende å implementere. Skal de gi tilfredsstillende avkastning må ledere være klare på hvorfor de gjør noen endringer, før de vurderer hvordan slike endringer kan realiseres ved hjelp av proptech.

New Call-to-action

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.
Her finner du e-bøker om ulike temaer innen næringseiendom

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!