Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Kontorleieprisene nærmer seg toppen i Oslo

Kontorleieprisene nærmer seg toppen i Oslo

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
14. Nov 2019

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH

Med rekordoppmøte og full sal lanserte Malling & Cos analyseteam siste markedsrapport på sitt halvårlige frokostseminar. Publikum fikk også gleden av Sigmund Aas som presenterte en spennende analyse av stramheten i det norske arbeidsmarkedet.

New Call-to-action

Vår siste markedsrapport oppsummerer som vanlig utviklingen i markedet for næringseiendom hittil i 2019, og kommenterer fremtidige forventninger til leie- og transaksjonsmarkedet inn i det neste året. Som vanlig har vi med et spesialtema, denne gangen om fleksible kontorløsninger, eller coworking som mange i bransjen benevner dette segmentet.

Les: Coworking, kontorhotell og fleksibilitet - tid for konsolidering

Kontorleieprisene nærmer seg toppen i Oslo

I forrige rapport pekte vi på overraskende høy sysselsettingsvekst, synkende ledighet og økende kontorleier. Nå ser vi at tilbudssiden øker noe, og at etterspørselen dempes av blant annet redusert sysselsettingsvekst fremover. Vi tror imidlertid leieprisveksten fortsetter inn i nyåret, men at veksten vil flate ut på høsten neste år. Da vil også randsonen av Oslo (utenfor Ring 2), ha fått en prisvekst som følge av lavere ledighet på de mest attraktive lokasjonene. Fremover ser vi stor tilbudsside av dyre prosjekter i Oslo sentrum. Med de generelle økonomiske utsiktene som bakteppe, tror vi det kan være vanskelig å oppnå målsetningene om å være blant de dyreste arealene i alle disse prosjektene. Toppsegmentet, som har drevet prisveksten mest de siste par årene, er ventet å ro seg og dermed sette bremsene på leieprisveksten for denne gang.

markedsrapport_bilde_fra_Vika_kino
Salen på Vika kino var full under lanseringen av den nye markedsrapporten.

 

Fallende leier i Oslos handlegater

Selv om vi har påpekt utfordringene innen detaljhandel i lengre tid, så blir det stadig mer tydelig at detaljhandelen har utfordringer som også rammer deres evne til å betale husleie. Det er særlig aktører innen klær og sko som sliter med synkende salg og marginer. Disse aktørene utgjør omtrent halvparten av alle leietakere i Oslos handlegater. Derfor er vårt budskap til gårdeiere at de må nedjustere sine leieprisforventninger og spille på lag med leietakerne gjennom mer omsetningsbaserte leier slik at fysisk handel i Oslos gater stiller sterkere i konkurransen mot andre salgskanaler og markedsutviklingen generelt.

Les: Varsel om ny yieldnedgang

Kontoreiendom fortsetter å lede prisveksten

Før sommeren meldte vi om risiko for svakt økende yielder fremover i takt med stigende renter. Dette synet er nå snudd i tråd med økt uro internasjonalt og utsikter til lavere renter fremover. Særlig forventningene til fremtidige lange renter har sunket betydelig. Dette gjør solid eiendom igjen til en meget attraktiv sparebøsse. Samtidig opplever fortsatt investorene kontorleiemarkedet som godt. Det gjør at yieldene for prime kontoreiendom har sunket med 10 basispunkter fra Q2 til Q3, og investorene melder om en flat forventning fremover. Vi tror imidlertid, basert på nylige transaksjoner, at det er rom for en videre nedgang i yieldene.

Les: Kontoreiendom i Oslo vil lede verdiveksten

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske lykke til i en hektisk avslutning på eiendomsåret 2019, og en god start på det neste tiåret.

New Call-to-action

klikk på knappen nedenfor for å se tidligere kommentarer og markedsrapporter.

New Call-to-action

Les: Kontoreiendom i Oslo vil lede verdiveksten

Les: Prisene på næringseiendom stiger

Les: Coworking, kontorhotell og fleksibilitet - tid for konsoliderin

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!