Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Hva gjør en grei eiendomsforvalter skikkelig god?
Malling eiendomsforvalter

Hva gjør en grei eiendomsforvalter skikkelig god?

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
25. Jul 2023

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

 

Mange kan forvalte en eiendom på en grei måte, men bare en skikkelig god eiendomsforvalter kan forvandle eiendommen til et attraktivt og lønnsomt forretningsobjekt med fornøyde leietakere.

Eiendomsforvaltning er summen av en million detaljer, sa gründer Peter T. Malling Senior en gang. Med det mente han at for å forvalte en eiendom riktig må man evne å se alle de bittesmå detaljene som kan virke ubetydelige, men som ikke er det, og i tillegg se det store bildet som binder alt sammen.

Kort om eiendomsforvaltning – hva og hvem?

Eiendomsforvaltning er prosessen med å administrere, drifte, vedlikeholde og optimalisere en eiendom, for eksempel et næringsbygg med ulike leietakere.

Den aller viktigste oppgaven til en forvalter av et næringsbygg med leietakere er å sørge for at leietakerne er fornøyde og blir værende lengst mulig. De representerer eiendommens største verdi.

Les mer om dette i artikkelen «Nøkkelen til fornøyde leietakere»

Å bytte ut leietakere kan medføre kostnader tilsvarende opptil to års leieinntekter, fordi et bytte som oftest innebærer omfattende rehabilitering eller tilpasning av lokalene til de nye leietakerne, og dermed perioder hvor lokalene står tomme.

I noen tilfeller tar gårdeier seg av forvaltningen selv, men de senere årene har det blitt mer vanlig å sette ut dette arbeidet til personer eller bedrifter som har spesialisert seg på eiendomsforvaltning. Med sin kunnskap, erfaring og tilgang på teknologi og systemer har en ekstern eiendomsforvalter alle de riktige og nødvendige forutsetningene for å kunne håndtere moderne eiendomsforvaltning.

Denne utviklingen har skjedd i takt med en stadig mer krevende forvalteroppgave, kanskje spesielt når det gjelder den tekniske driften. I tillegg er det generelt sett mer utbredt og akseptert i samfunnet å sette ut arbeid der dette er mulig og hensiktsmessig, og i stedet fokusere på kjernevirksomheten.

Les også artikkelen «5 gode grunner til å sette ut eiendomsforvaltning»

Tre kjennetegn på en skikkelig god eiendomsforvalter

En helt grei eiendomsforvalter tar seg av den daglige driften på en tilfredsstillende måte, krever inn leieinntekter og felleskostnader i tide og sørger for å oppfylle de lovpålagte kravene for bransjen.

En skikkelig god eiendomsforvalter ser på eiendommen som et produkt som skal konkurrere med andre produkter i markedet og hevde seg helt i toppen!

Det innebærer blant annet å fokusere på hvordan den daglige driften kan gjøres mest mulig effektiv og lønnsom, og helst legge seg noen hakk over gjeldende krav og forventninger til miljø og bærekraft.

Les også artikkelen «Dette kan du forvente at en profesjonell driftsavtale»

Det innebærer også å utføre både planlagt, hendelsesbasert og forebyggende vedlikehold for å hele tiden kunne tilby en velfungerende og attraktiv eiendom med kvalitet i alle ledd.

En annen faktor som også er svært viktig for en skikkelig god eiendomsforvalter er selve opplevelsen gårdeier, leietakere og andre interessenter har av eiendommen. Hvordan ser eiendommen ut? Hvordan er det å være leietaker der? Hvilke tjenester finnes det i tilknytning til eiendommen?

Les også «Hvorfor Malling & Co er det naturlige valget for forvaltning av dine eiendommer»

For å opprettholde et slikt nivå på forvaltningen må en skikkelig god eiendomsforvalter være:

1 Proaktiv

Se framover og alltid ligge et par skritt foran gårdeier og leietakere. Hele tiden vurdere dagens og morgendagens driftsmessige og økonomiske situasjon. Ta initiativ, stille spørsmålstegn, planlegge, forventningsstyre og være forutsigbar. Kommunisere klart og effektivt med både eiere, leietakere, entreprenører og andre interessenter for å bygge sterke relasjoner og sikre at alle parter er oppdatert på nødvendig informasjon. Ikke redusere seg til å bare være en reaktiv klageinstans for leietakerne.

2 Tilpasningsdyktig

Ha mulighet og vilje til å tilpasse sin leveranse av eiendomsforvaltning til alle typer aktører, fra små familieeide gårdeiere til konsern med store porteføljer. Gi like stor oppmerksomhet til alle, uavhengig av størrelse. Tilby skreddersydd konseptualisering for de ulike eiendommene, basert på miksen av leietakere. Være en personlig leverandør med et dedikert team bestående av kompetente fagfolk.

3 Teknologifokusert

Satse på ny og tilgjengelig prop-tech og softwaresystemer og tilby dette som en del av leveransen. Et godt SD-anlegg og FDV-system er en forutsetning for å utøve digital eiendomsdrift i praksis. Sammen med en spesialtilpasset kommunikasjonsplattform gir dette mulighet for å tilby både gårdeier og leietakere full innsikt i dokumentering og rapportering, og dermed full transparens i alle prosesser. Et effektivt system for fakturahåndtering kan gi besparelser på flere årsverk.

Ved å adoptere tankegangen om at en eiendom skal være et konkurransedyktig produkt i markedet, fokusere på de tre områdene over, og i tillegg huske på alle de bittesmå detaljene, vil definitivt en grei eiendomsforvalter kunne bli en skikkelig god en!

Les mer om Myldre – Malling & Co’s egen digitale plattform for eiendomsforvaltning

Les mer om Alfred – Malling & Co’s egen fakturarobot

Les mer om hvordan Malling & Co jobber med energioptimalisering og BREEAM.

Last ned e-bok om eiendomsforvaltning fra Malling & Co

VERDIEN AV ET KOMPLETT EIENDOMSHUS

Eiendomshuset Malling & Co forvalter over 2,5 millioner kvadratmeter næringsbygg på vegne av gårdeiere. Gode driftsrutiner er avgjørende for fornøyde leietakere og stabile inntekter. Her er det mange andre faktorer som spiller inn. Med ressurser innenfor alle eiendomsrelaterte fagfelt som drift, finansiell analyse, teknisk og økonomisk forvaltning, utleie, juridiske tjenester m.m. har Malling & Co et kompetansemiljø som kan behandle kompliserte saker raskt - med høy kvalitet.BESØK OGSÅ VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Næringsmegling
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler
 • Forvaltning av næringseiendom

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!