Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Full oversikt over BREEAM-systemene (BREEAM-NOR og BREEAM In-Use)
BREEAM-NOR sertifisering i Norge

Full oversikt over BREEAM-systemene (BREEAM-NOR og BREEAM In-Use)

I Malling tror vi på å levere kvalitetsinnhold som ikke bare informerer, men også inspirerer til refleksjon og diskusjon. Derfor benytter vi oss av eksterne journalister, i tillegg til interne resurser til å produsere informativt, engasjerende og relevant innhold. Følg oss for oppdatert informasjon og dybdeanalyser om næringseiendom.
Skrevet av Eiendomshuset Malling & Co
19. Sep 2023

I Malling tror vi på å levere kvalitetsinnhold som ikke bare informerer, men også inspirerer til refleksjon og diskusjon. Derfor benytter vi oss av eksterne journalister, i tillegg til interne resurser til å produsere informativt, engasjerende og relevant innhold. Følg oss for oppdatert informasjon og dybdeanalyser om næringseiendom.

 

Bærekraft handler om å ta vare på planeten vår, menneskene som bor på den, og sikre en bærekraftig fremtid for kommende generasjoner. I dette komplekse bildet spiller bygninger og deres påvirkning på mennesker, samfunnet og miljøet en vesentlig rolle.

Hvordan kan vi sørge for at flest mulig av verdens eksisterende og fremtidige bygninger optimaliseres og oppføres i henhold til de enhver tid gjeldende bærekraftsmål? En måte er å benytte anerkjente miljøsertifiseringssystemer som for eksempel BREEAM-NOR (design- og byggefasen) eller BREEAM In-Use (driftsfasen).

Innhold 

BREEAM In Use Malling

Hva er BREEAM-sertifisering?

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) er et britisk miljøsertifiseringssystem som ble opprettet på 1990-tallet. Det eies av stiftelsen BRE (Building Research Establishment) og er verdens eldste og mest brukte miljøsertifiseringssystem.

Metoden sertifiserer metoden bygninger i henhold til gitte kriterier og stiller konkrete krav til tiltak basert på forskning og kjent kunnskap. Ifølge Grønn Byggallianse skal kravene være gjenkjennelige, men samtidig gi en god utfordring. Tiltakene dokumenteres av sertifiserte revisorer.

BREEAM-sertifiseringen gir et pålitelig rammeverk for å vurdere og sammenligne bærekraftig praksis innen bygg- og eiendomssektoren. Den gir utviklere, byggherrer og eiendomsforvaltere muligheten til å dokumentere og demonstrere at bygningen er designet og konstruert med tanke på bærekraftige prinsipper. Dette kan bidra til å redusere miljøpåvirkningen, forbedre effektiviteten, redusere driftskostnader og skape sunnere og mer komfortable innemiljøer for dem som bruker bygningene.

BREEAM-sertifisering i Norge

Også i Norge er BREEAM den mest brukte sertifiseringsordningen, og Grønn Byggallianse har utarbeidet en norsk versjon som kalles BREEAM-NOR. Denne er tilpasset Norge og de forskriftene og lovverket vi har her, og gjelder for nybygg. 

Målene for BREEAM-NOR er:

 • Å gjenspeile gjeldende “beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft
 • Nasjonale tilpasninger skal være godt gjennomarbeidet
 • Utviklingsprosessen skal sikre bred forankring og engasjement

BREEAM-NOR, sertifisering og krav

BREEAM-NOR vurderer prosjektene innen følgende områder:

 • Arealbruk og økologi
 • Vann
 • Energi
 • Transport
 • Avfall
 • Ledelse
 • Materialer
 • Forurensning
 • Helse og innemiljø

Hvem sertifiserer BREEAM-NOR?

Det er Grønn Byggallianse som sertifiserer bygg i henhold til BREEAM-NOR. Grønn Byggallianse er en medlemsorganisasjon for virksomheter innen bygg, anlegg og eiendom. Organisasjonen fungerer som et nettverk for inspirasjons- og kunnskapsutveksling for medlemmene, og som en interesseorganisasjon for økt bærekraft overfor myndighetene. Grønn Byggallianse jobber for innovasjon og utvikling ut fra målene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

 

New Call-to-action

 

BREEAM-NOR AP, akkreditert profesjonell

Til å veilede og støtte byggeprosjekter gjennom sertifiseringsprosessen organiserer Grønn Byggallianse autorisering av AP’er (akkreditert profesjonell).

AP’er er personer med svært god kunnskap om BREEAM-NOR-metoden, de ulike vurderingskriteriene og prosesser som kreves for å oppnå sertifisering. De kan gi råd, veiledning og teknisk støtte til byggeprosjektteamet gjennom alle faser av prosjektet, fra tidlig planlegging til gjennomføring og sertifisering.

Noen av oppgavene til en AP inkluderer å bidra til utviklingen av bærekraftstrategier for prosjektet, bidra til å identifisere bærekraftige løsninger, gi veiledning om hvordan man oppfyller kravene i BREEAM-NOR, koordinere og samle inn dokumentasjon, og bistå med å forberede søknader for sertifisering.

Det er viktig å jobbe med BREEAM-NOR AP’er fordi de har den nødvendige ekspertisen og kunnskapen til å navigere gjennom prosessen og sikre at byggeprosjektet oppnår ønsket nivå av bærekraftsertifisering.

Vi i Malling & Co Energi og miljø har egne godkjente BREEAM-NOR AP’er. Vi jobber som alltid på byggherresiden, og sikrer rett bestillerkompetanse. En av de viktigste oppgavene våre er å tilpasse kriteriesettene til aktuelle prosjekt, prioritere mellom de ulike emnene og poengene som kan høstes, og sikre at de avtalte ytelsene og kvalitetene blir levert i praksis.

BREEAM NOR sertifisering Malling & CO

Hva koster sertifisering, og lønner det seg?

For å få BREEM-NOR-sertifisering må du betale registreringsavgift og sertifiseringsavgift til Grønn Byggallianse, avhengig av størrelsen på prosjektet og om du er medlem i Grønn Byggallianse eller ikke. I tillegg kommer utgifter til en lisensiert BREEAM-NOR-revisor som registrerer prosjektet for deg hos Grønn Byggallianse, en sertifisert AP og eventuelt utgift til plakett som utsmykking på bygget.

For gårdeiere kan dette imidlertid regnes som småbeløp i forhold til;

 1.   Den økte verdien og etterspørselen bygget ditt får i et eiendomsmarked med stadig mer fokus på miljø og bærekraft
 2.  De konkrete besparelsene du får ved å ta i bruk energieffektive løsninger i bygget ditt.

For leietakere vil et BREEAM-sertifisert bygg blant annet bety lavere felleskostnader og betydelig større interesse i markedet med tanke på rekruttering og samarbeidspartnere.

Les også artikkelen «Den «grønne» verdipremien»

Hvordan få BREEAM-NOR-sertifisering?

For å få BREEAM-NOR-sertifisering må du først ta kontakt med en sertifisert BREEAM-NOR-revisor som kan registrere prosjektet ditt hos Grønn Byggallianse. Deretter bør du ta kontakt med en BREAM-NOR AP (akkreditert personell) som kan gjennomføre en pre-analyse av prosjektet ditt for å se hvilke sertifiseringsmuligheter det har. AP’en vil guide prosjektet ditt gjennom prosessen frem til mottatt sertifikat.

 

New Call-to-action

 

FAQ: Vanlige spørsmål om sertifisering: Alt du trenger å vite!

Q: Når får jeg BREEAM-NOR-sertifikatet?
A: Det finnes to typer sertifikat i BREEAM-NOR. Et midlertidig sertifikat som utstedes etter at prosjekteringsfasen er ferdig. Og et endelig sertifikat som utstedes ved ferdigstilt bygg.

Q: Kan jeg få et fysisk bevis på at bygget mitt er BREEAM-NOR-sertifisert?
A: Ja, Grønn Byggallianse lager egne plaketter i børstet stål som kan kjøpes på nettsidene til Grønn Byggallianse.

Q: Hvor lang tid tar det å gjennomføre en BREEAM-NOR-revisjon?
A: Det vil variere fra prosjekt til prosjekt hvor lang tid det tar å gjennomføre en BREEAM-NOR-revisjon, avhengig av prosjektets omfang og kompleksitet.

Q: Hva er et pre-analyse-verktøy?
A: Et pre-analyse-verktøy brukes i tidlig fase av et bygge- eller rehabiliteringsprosjekt for å vurdere og identifisere potensielle bærekraftige tiltak, muligheter og begrensninger. Formålet med pre-analysen er å få et overordnet bilde av bygningens miljøpåvirkning og potensialet for å oppnå høyere rangering i BREEAM-NOR-sertifiseringssystemet.

Q: Finnes det BREEAM-NOR-godkjente produkter?
A: BREEAM-NOR er en sertifiseringsordning for nybygg, rehabiliteringer, tilbygg/påbygg, ikke for produkter. Men man kan si at produkter kan tilfredsstille krav iht. BREEAM-NOR. 

 

BREEAM-NOR-nivåene Pass, Good, Very good, Excellent og Outstanding

Et bygg kan BREEAM-NOR-sertifiseres på fem nivåer. For hvert nivå øker bærekraftsnivået i bygget.Til alle nivåene må et sett med minstekrav oppfylles. I tillegg kan man gjennomføre ulike tiltak for å få tjene opp flere poeng. Innovative tiltak i bygget gir ekstra poeng på toppen. Nivået «Pass» er bare litt strengere enn lovverket. «Outstanding» er for de beste i næringen!

De fem sertifiseringsnivåer i BREEAM-NOR er som følger: 

Pass (Må ha minst 30 % av tilgjengelige poeng i BREEAM-NOR-manualen)

Good (Må ha minst 45 % av tilgjengelig poeng i BREEAM-NOR-manualen)

Very Good (Må ha minst 55 % av tilgjengelig poeng i BREEAM-NOR-manualen)

Excellent (Må ha minst 70 % av tilgjengelig poeng i BREEAM-NOR-manualen)

Outstanding (Må ha minst 85 % av tilgjengelig poeng i BREEAM-NOR-manualen)

BREEAM-NOR 6.0 manual

BREEAM-NOR-manualen er en veiledning som gir detaljerte instruksjoner og informasjon om hvordan man kan oppnå bærekraftsertifisering.

Manualen fungerer som en praktisk verktøykasse for prosjektteamet og gir veiledning gjennom hele prosessen, fra tidlig planlegging og design til bygging og ferdigstillelse av bygningen. Den hjelper prosjektteamet med å forstå kravene og implementere nødvendige tiltak for å oppnå ønsket nivå av bærekraftssertifisering i henhold til BREEAM-NOR. Den gir en oversikt over vurderingskriteriene, poengsystemet og metoden som brukes for å evaluere og klassifisere bygningers miljømessige prestasjon. Manualen gir også informasjon om hvilke dokumentasjonskrav og prosedyrer som må følges for å søke om sertifisering.

Manualen har ulike versjoner. BREEAM-NOR 6.0 ble lansert 28. februar 2022 og er den gjeldende manualen. De to forrige versjonene var BREEAM-NOR 2016 og 2012.

Last ned BREEAM-NOR 6.0 manualen her

Malling_Co_Energi_og_Miljo_TTL_6890

Eksempler på BREEAM-sertifiserte bygg

Det finnes pr. dags dato 325 BREEM-sertifiserte bygg i Norge (ferdigstilte eller i prosjekteringsfasen), fordelt på følgende sertifiseringsnivåer: 

Pass: 9 stk. (3 %)

Good: 27 stk. (8 %)

Very Good: 181 stk. (56 %)

Excellent: 94 stk. (29 %)

Outstanding: 14 stk. (4 %)

Av disse er det flest nybygg eller rehabilitering i kombinasjon med ombygging, men det er også mange rehabiliteringsprosjekter i kombinasjon med nybygg. De fleste BREEAM-NOR-sertifiserte prosjektene befinner seg i området rundt Oslo, men også andre steder i Sør-Norge, for eksempel i Vestland, Rogaland og Trøndelag fylke.

De fleste er middels store eiendommer, det vil si mellom 5 000 og 50 000 m2. Rundt halvparten er i størrelsesorden små, det vil si under 5 000 m2. Det er kun 2 prosjekter som kategoriseres som store, det vil si over 50 000 m2. Disse er Livsvitenskapsbygget Universitetet i Oslo (sertifiseringsnivå Excellent) og Statoilbygget Fornebu (sertifiseringsnivå Very Good).

Eiendomshuset Malling & Co har blant annet vært bidragsyter til at Ferd Eiendom sitt næringsbygg, Asker Tek, i 2020 oppnådde Energimerke A, karakteren Very Good i BREEAM-NOR og toppkarakteren Excellent i BREEAM In-Use.

Les mer om dette i artikkelen «Vi tenker bærekraft i alle ledd – og det lønner seg»

I tillegg er Eiendomshuset Malling & Co forvalter av Sørkedalsveien 8, bygget til Oslo Pensjonsforsikring, som i 2019 ble sertifisert som Excellent i BREEAM In-Use.

Les mer om dette i artikkelen «Toppkarakter i bærekraft»

BREEAM In-Use

BREEAM In-Use er et sertifiseringssystem og forvaltningsverktøy for eksisterende næringsbygg og boliger, ikke for nybygg. Er bygget allerede BREEAM-NOR-sertifisert er det naturlig og gunstig å fortsette med en BREEAM In-Use-sertifisering for driftsfasen.

BREEAM In-Use er imidlertid ikke bare et sertifikat, men et miljøledelsessystem for kontinuerlig forbedring av bygg i driftsfasen. Målet er å redusere byggets energiforbruk, driftskostnader og miljøavtrykk gjennom aktiv forvaltning.

Ved å sertifisere bygget får man god oversikt over byggets miljøkvaliteter. Dette kan man bruke til å legge planer for forbedring, og iverksette aktuelle energi- og miljøtiltak.

BREEAM In-Use vurderer byggene innen de samme områdene som BREEAM-NOR, men har følgende sertifiseringsnivåer: Acceptable, Pass, Good, Very Good og Excellent.

Les også artikkelen «Leietakere stiller krav til bærekraft»

BREEAM revisor

Alle byggeprosjekt som skal sertifiseres må registreres hos Grønn Byggallianse av en lisensiert BREEAM NOR-revisor. Det er anbefalt å ta kontakt med en slik revisor så tidlig som mulig i prosjektet, både for å øke sjansen for å oppnå ønsket sertifisering og for å gjøre sertifiseringen mest mulig kostnadseffektiv.

Kurs i BREEAM

Grønn Byggallianse tilbyr en rekke kurs, alt fra innføringskurs for de som jobber med et prosjekt eller vurderer å utvikle bygg i tråd med BREEAM, innføringskurs for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende bygg, til AP-kurs og revisorkurs.

Mange av kursene finnes både som klasseromskurs og online kurs.

Finn relevante kurs her!

Eller ta kontakt med oss i Eiendomshuset Malling & Co, avdeling Energi og Miljø for kurstips.

Hvordan lykkes med BREEAM?

For å lykkes med BREEAM er det noen viktige faktorer du bør se på:

 • Først og fremst er det nødvendig å ha en grundig forståelse av BREEAM-kriteriene og -standardene som er relevante for prosjektet ditt. Dette inkluderer å identifisere områder der man kan oppnå høyere poengsum og jobbe mot å oppfylle spesifikke bærekraftsmål. Start derfor med en pre-analyse av prosjektet ditt.

 • Det er også viktig å integrere bærekraftige prinsipper tidlig i prosjektplanleggingen, og engasjere alle involverte parter, inkludert arkitekter, ingeniører, entreprenører og byggherrer, for å sikre at bærekraftige løsninger blir implementert på en effektiv måte. Kontinuerlig kommunikasjon og samarbeid gjennom hele prosessen er avgjørende, da det muliggjør koordinering av innsatsen og identifisering av muligheter for forbedring.

 • Videre er det viktig å sørge for regelmessig overvåking og evaluering av prosjektets fremskritt for å sikre at de nødvendige standardene blir opprettholdt. Gjennom en helhetlig tilnærming som involverer engasjement, samarbeid og regelmessig overvåking, kan man øke sjansene for å lykkes med å oppnå høy BREEAM-sertifisering og dermed bidra til en mer bærekraftig byggebransje.

  Malling_Co_Energi_og_Miljo_TTL_7568Stein Randby ved Malling & Co Energi og Miljø

New Call-to-action

Vi hjelper deg!

Trenger du rådgivning i forbindelse med bærekraftvurderinger eller sertifisering av eiendom, ta kontakt med Malling & Co Energi og Miljø ved Stein Randby. Han har arbeidet med energi- og miljøspørsmål i over 30 år og har et brennende engasjement for å styrke bærekraftdimensjoner i næringsbygg. Randby er også styremedlem i Grønn Byggallianse.

Malling & Co Energi og Miljø kan gi råd og veiledning i forhold til hva det grønne skiftet betyr for deg som byggeier og utvikler av eiendom, hvilke muligheter som finnes og hvilke strategiske valg som bør tas for å være attraktiv for fremtidens leietakere.

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!