Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Derfor gjennomfører vi transaksjonsundersøkelsen

Derfor gjennomfører vi transaksjonsundersøkelsen

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
5. Sep 2019

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Hva mener norske eiendomsinvestorer om markedet og dets fremtidsutsikter? Det gir Malling & Co sin transaksjonsundersøkelse svaret på.

Transaksjonsundersøkelsen er en spørreundersøkelse fra analyseavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co. Undersøkelsen avdekker markedets meninger og fremtidsutsikter for næringseiendom i Norge. Respondentene er norske eiendomsinvestorer, og undersøkelsen gjennomføres kvartalsvis.

Herman-Ness-2-web
Senior analytiker Herman Ness.


Klikk her for å laste ned et lite utdrag fra transaksjonsundersøkelsen Q2 2019.

I denne saken svarer senioranalytiker Herman Ness på vanlige spørsmål knyttet til transaksjonsundersøkelsen.


Klikk her for å se våre markedsrapporter og oppdateringer

Hvorfor gjennomfører dere transaksjonsundersøkelsen?

For å få et bredere informasjonsgrunnlag slik at vi kan tilby våre kunder og bransjen for øvrig bedre analyser og oppdatert markedsinnsikt.

Før vi hadde transaksjonsundersøkelsen ble yield-tallene satt på bakgrunn av gjennomførte transaksjoner, kombinert med data og vurderinger av rentemarkedet. Ettersom transaksjonsmarkedet er et lite likvid marked (det gjennomføres få transaksjoner), samt at hver enkelt eiendom er unik, har det vært knyttet enn viss usikkerhet til datagrunnlaget og de videre yield-beregningene. For å fjerne mye av usikkerheten i tallseriene, bestemte vi oss for å innføre en fast spørreundersøkelse for å følge eiendomsinvestorers oppfatning av markedet over tid på en konsistent måte. Da vi startet for to og et halvt år siden, satte vi opp fiktive eiendommer beskrevet med nøkkeltall som investorene skal prise på samme faktagrunnlag fra kvartal til kvartal. Videre sprø vi om deres vurderinger ett år frem i tid. Dette gir oss et større og mer konsistent informasjonsgrunnlag, og våre analysetjenester blir mer treffsikre, sier Herman Ness, senioranalytiker i Eiendomshuset Malling & Co.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Vi har håndplukket om lag 250 norske eiendomsinvestorer basert på kriterier om en aktiv deltakelse i det norske investeringsmarkedet for eiendom, og som vi mener har de beste forutsetningene for å svare på spørreundersøkelsen. Disse mottar spørreskjemaet via e-post kvartalsvis, og alle svarene behandles anonymt. For å sikre anonymitet har vi satt ut innsamlingen til en spesialisert tredjepart.

Les også: - "Alle" vil ha logistikkeiendom, skrevet av senior analytiker Herman Ness

Hvilken verdi har undersøkelsen?

Undersøkelsen er av stor verdi fordi vi klarer å fange opp signaler veldig tidlig - før media og andre aktører. Investorer sitter tett på markedet: Det er de som prater med leietakerne, de som forsøker å leie ut, og det er investorene som studerer regnskapstallene med lupe og gjort vurderinger av sine posisjoner. I så måte er investorer den fremste kilden til hva som vil skje i markedet fremover. Vi fikk eksempelvis inn data som viste at noe ville skje innenfor detaljhandel en god stund før media og andre aktører begynte å adressere de strukturelle endringene. Å fange opp signaler og trender så tidlig som mulig er selvfølgelig viktig for alle som operer i markedet.

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.
Her finner du e-bøker om ulike temaer innen næringseiendom

eboker_samlet_web2

Hva avdekker undersøkelsen?

Eiendomsinvestorene blir blant annet bedt om å prise standardiserte fiktive investeringsobjekter; hva ville man betalt for objektet i dag, og hva ville man betalt for objektet om ett år? Vi avdekker også forventninger til ulike eiendomssegmenter som kontor, handel og logistikk, der også beliggenhet tas med i betraktningen. I tillegg avdekker vi investorenes ønskede porteføljesammensetning for kontor, handel, logistikk og hotell. Dette sier noe om tilbudet og etterspørselen etter de ulike eiendomssegmentene og forventede endringer fremover. I den nyeste undersøkelsen kommer det eksempelvis frem at investorene sett under ett ønsker en større eksponering mot kontoreiendom og netto salg av handelseiendom de neste 12 månedene. Dette er i tråd med tidligere funn fra transaksjonsundersøkelsen.

Les også: Kostbar fleksibilitet, skrevet av analysesjef Haakon Ødegaard

Hvilke tilbakemeldinger har dere fått?

Generelt har vi fått gode tilbakemeldinger på undersøkelsene. For utenlandske investorer representerer undersøkelsen et verktøy som gir en rask og oversiktlig oppdatering på markedet. For dem er også tilgang på gode tall viktig for å forsikre seg om at markedet er transparent og at det finnes tilgjengelig markedsinformasjon løpende. Banker og finansinstitusjoner som har eller ønsker eksponering mot norsk næringseiendom har også stor nytte av resultatene, og kan potensielt bidra til mindre risikopåslag som følge av begrenset markedsinformasjon. For norske etablerte aktører er det et fint verktøy som hjelper dem med å bekrefte eller avkrefte deres meninger og prognoser om retningen i markedet.

Les også: Kontoreiendom i Oslo vil lede verdiveksten, skrevet av analysesjef Haakon Ødegaard

Hvordan kan jeg få undersøkelsen i sin helhet?

Vi offentliggjør kun en kort oppsummering av undersøkelsen, men vi besitter selvsagt det komplette datasettet og flere detaljerte analyser som kan være relevant for deg eller ditt selskap. Disse funnene kan vi presentere for deg/dere. Det er bare å ta kontakt med meg eller analysesjef Haakon Ødegaard, så kan vi skreddersy en presentasjon til ditt/deres behov.

Klikk her for å sende e-post til Herman Ness

Klikk her for å sende e-post til analysesjef Haakon Ødegaard

 

Les også: Kostbar fleksibilitet, skrevet av analysesjef Haakon Ødegaard

Les også: Kontoreiendom i Oslo vil lede verdiveksten, skrevet av analysesjef Haakon Ødegaard

Les også: - "Alle" vil ha logistikkeiendom, skrevet av senior analytiker Herman Ness

 

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.
Her finner du e-bøker om ulike temaer innen næringseiendom

eboker_samlet_web2

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!