Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Derfor bør du velge en sertifisert verdivurderer

Derfor bør du velge en sertifisert verdivurderer

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
27. Feb 2023

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Ved å velge en sertifisert verdivurderer kan du være trygg på at vurderingen gjennomføres av en kompetent person som følger et etablert rammeverk. I tillegg til å estimere markedsverdi, forventet markedsleie og eierkostnader, kan gode verdivurderinger bidra til å identifisere utviklingsmuligheter og avdekke potensiale for å skape merverdi.

Andreas-Staubo-Boasson_web
Andreas Staubo Boasson arbeider daglig med å verdsette eiendom.

– Hvem som helst kan kalle seg verdivurderer av eiendom. Det er derfor viktig å undersøke at vedkommende faktisk har solid kompetanse på området, innleder Haakon Ødegaard som leder analyseavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co.

internasjonal standard

Ødegaard og kollega Andreas Staubo Boasson er sertifisert etter RICS-standarden for verdivurdering av næringseiendom. Dette er den mest utbredte sertifiseringen for verdivurdering i Europa, men det er kun et fåtall norske verdivurdere av næringseiendom som har denne sertifiseringen.

– Utenlandske aktører stiller ofte krav om RICS. I korte trekk er det en sertifisering som viser at du har lang erfaring med verdsettelse og at man har vært gjennom deres sertifiseringsløp med bestått eksamen, sier Ødegaard.

Han påpeker at sertifiseringen styrker den generelle kompetansen til hele Malling & Co Research and Valuation AS og at kompetansen også vil bidra til kvalitet i verdivurderinger som ikke utføres etter RICS-rammeverket. 

Nylig ble kollega Sondre Skavern, som jobber som senior analytiker, også REV-sertifisert (Recognized European Valuer)..

– Sertifiseringene er kompetansebevis som gir trygghet om at vi både har erfaringen og formalkompetansen som kreves for å gjøre gode verdivurdringer. Det stilles eksempelvis krav til flere års arbeidserfaring, formell utdannelse og løpende etterutdanning, forklarer Boasson. 

Standardene inneholder blant annet en hel del om etiske standarder som er med på å bevisstgjøre om de etiske problemstillingene som kan oppstå i verdivurderingsoppdrag. I tillegg er det en del definisjoner som er nyttige for markedet å følge, eksempelvis hva som defineres som markedsleie eller markedsverdi.

– Dette kan virke trivielt, men vi ser i stor grad at det er lite omforent bruk av disse begrepene i markedet. En bevisstgjøring på definisjoner vil bidra til å redusere misforståelsene som kan oppstå ved upresis ordbruk og definisjon, sier Boasson.

En verdivurdering gir nyttig og oppdatert informasjon om den estimerte markedsverdien til en eiendom. Dette er viktig informasjon for både eier og mulige tredjeparter gjennom hele eiersyklusen til en næringseiendom. I alle deler av eiersyklusen kan det være ulike behov for en verdivurdering, enten til interne og strategiske formål, eller som dokumentasjon på verdien til en tredjepart, for eksempel bank.

Les også: Datadreven innsikt gir våre kunder konkurransefortrinn

Identifiserer de mest lønnsomme tiltakene

Boasson arbeider daglig med å verdsette eiendom og forklarer at verdivurderinger, utover å estimere markedsverdi, er et viktig verktøy for å identifisere utviklingsmuligheter for en eiendom.

– Se for deg en gårdeier med en ubebygd tomt eller et gammelt bygg. Det er naturlig å lure på hva og hvor mye som kan utvikles på eiendommen for å maksimere verdien.

– I dette tilfellet vil en verdivurdering kartlegge alternative utviklingsmuligheter og estimere verdien av disse. På denne måten får eier en viktig pekepinn på hvilke alternative bruksområder eiendommen kan ha, og hvilken verdi som kan tilføres gjennom utvikling, forklarer han.

Les også vår veileder til verdifulle analyser og verdivurderinger for næringseiendom.

New Call-to-action

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

 • Hvordan finne riktig leiepris?
 • Hvordan finne og vinne nye leietakere?
 • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter
 • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler
 • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir

Malling & Co Research and Valuation AS

Analyseteamet i Malling & Co utgir halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.
Les mer om vår verdivurderings avdeling her

New Call-to-action


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • Proptech
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Analyser og verdivurderinger
 • Valg av kontorlokaler

eboker_samlet_web2

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!