Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. 4 tips for å lykkes med PropTech
Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
5. Okt 2020

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Vurderer du å investere i ny teknologi for din næringseiendom? Sjekk ut Stein Randbys tips til en vellykket PropTech-prosess. 

Klikk her for å laste ned vår e-bok om PropTech for næringseiendom.

– Mange tror at PropTech er et etablert konsept som er rullet ut i stor bredde for næringseiendom, det er det ikke. Det er kun et fåtall bygg som kan kalle seg fullverdige PropTech-bygg i Norge, men det er mye spennende på gang, innleder Stein Randby.

Energi og miljøavdelingen i Malling & Co samarbeider med Multiconsult innenfor dette spesielle fagfeltet, og opererer med følgende definisjon på PropTech-bygg:

«Et bygg som med minimal menneskelig styring optimaliserer bruken av byggets ressurser».

Eksempler på ressurser er:

 • Energi
 • Areal
 • Luftkvalitet
 • Arbeidsmiljø
 • Drift/vedlikeholdsinnsats

Stein Randby

Lederen for energi- og miljøavdelingen har lang erfaring med å implementere nye løsninger i næringsbygg. Han har fått inntrykk av at mange starter i feil ende når PropTech investeringer vurderes.

– Teknologi er veldig spennende og det er lett å bli revet med. I tillegg er det et komplisert fagfelt og mange flinke selgere, sier Randby og fortsetter:

– En av utfordringene er at selve teknologien kommer altfor tidlig inn i bildet, uten ytterligere analyse. Dette ser vi også skjer når nye energiløsninger vurderes. I denne sammenheng har Malling laget sin egen versjon av Kyotopyramiden, der tankeprosessen er overførbar til PropTech:

Mallings versjon av Kyoto pyramiden
Randbys oppdaterte Kyotopyramide har to ekstra steg som han mener er relevant for gårdeiere som vurderer å investere i PropTech. Start nederst og jobb deg oppover i pyramiden.

Les: PropTech handler om strategi og mennesker, ikke teknologi

1) Definere null-punkt med måling & visning: 

Det første du må gjøre er å få kontroll på eksisterende løsninger og hvordan bygget utnytter ressursene i dag. Dette danner grunnlaget for vurdering av ambisjon og videre prosess.
Nullpunktet defineres som gjennomsnittlig temperaturkorrigert energibruk siste 3 år. Siden sammenlignes det gjennomsnittlige forbruket med tilsvarende eiendom for å finne avviket og den potensielle innsparingen. Dette kan du gjøre ved å gå inn på Enovas byggstatistikk.

Klikk her for å laste ned Enovas siste byggstatistikk (2017).

Dette er absolutt overførbart til PropTech; Kartlegg eksisterende løsninger og foreta en spørreundersøkelse blant leietakerne for å identifisere behovet. Her bør du finne ut:

 • Hvilke funksjoner er etterspurt av leietakerne?
 • Hvilke av disse funksjonene bør prioriteres?
 • Hvilke ressurser må vi styre for å optimalisere disse verdiene?
 • Hvilke sensorer trenger vi for å måle/observere ressursene?
 • Hvordan skal vi få til nødvendig kommunikasjon, og tilgang til data?
 • Hvordan skal vi styre?
 • Hva, hvordan, og med hvilket formål, skal vi analysere data?

– Det vil alltid være mest lønnsomt å fornye eksisterende leiekontrakter fremfor å gå inn i et løp med vesentlige leietakertilpasninger. Derfor burde gårdeiere starte med å finne det reelle behovet for bygget og leietakerne. På den måten vet man hvor "skoen trykker", og man kan fatte de mest lønnsomme beslutningene, sier Randby.

Les: Ny e-bok om PropTech for næringseiendom

New Call-to-action

2) Optimalisere via SD-anlegg:

Dette punktet handler om å optimalisere bygget med dets klimaskall og tekniske anlegg, før du vurderer nye tiltak. 

– SD-anlegget er, sammen med energioppfølgingssystemet (EOS), driftspersonalets viktigste verktøy for en optimalisering av bygget med tekniske anlegg. Dersom potensialet for det eksisterende SD-anlegget ikke er realisert, bør man først ta ut dette potensialet før man foretar nye kostbare investeringer. Dette går på kunnskap, kultur og beslutningsgrunnlag for nye funksjoner, sier Randby.

Stein Randby inspiserer tekniskanlegg på Ullevål Stadion.

Les: Youngskvartalets fantastiske forvandling

– Når man først er klar til å investere i ny teknologi, er det viktig at teknologien kommuniserer med SD-anlegget. Det er nok av stand-alone systemer og løsninger der ute. Velger man stand-alone systemer går man glipp av synergieffektene, får unødvendig mange systemer som må vedlikeholdes og gir driften en komplisert og uoversiktlig hverdag. Husk at driftssystemene skal løse en bestemt oppgave til gavn for både byggeier og leietaker, sier Randby og understreker viktigheten av en god forundersøkelse.

– PropTech investeringer representerer et hav av muligheter, men det fordrer at man har gjort hjemmeleksen sin. Tenk på teknologien først når du vet hvilke utfordringer teknologien skal løse og foreta alltid en kost-nytte-vurdering, sier Randby og oppsummerer:

 • Skal man først bygge eller utvikle et smartbygg, må man først kjenne byggets nullpunkt og behovene som skal dekkes.
 • Det er alltid smart å optimalisere og bli kjent med eksisterende løsninger før man vurderer nye.
 • Nye systemer må kommunisere med byggets SD-anlegg slik at driften slipper å forholde seg til en rekke stand-alone systemer.
 • Det er viktig med et avklart ambisjonsnivå og konsept for å kunne integrere systemene med byggets øvrige sensorer og SD-anlegg.

Denne innsikten skaffes gjennom en prosess, som blant annet inkluderer en interessentanalyse.

Energi- og miljøavdelingen bidrar gjerne inn i en slik prosess eller forløperen til denne. Klikk her for å sende Stein Randby e-post.

Les: Ny e-bok om PropTech og forvaltning av næringseiendom

Les: Ullevål stadion satser på kunstig intelligens

New Call-to-action

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.
Her finner du e-bøker om ulike temaer innen næringseiendom

eboker_samlet_web2

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!