Salg av næringseiendom

Kjøp og investering i næringseiendom og næringslokaler involverer betydelige summer, og vi i Malling & Co Corporate Real Estate vet at gode råd har stor verdi for våre kunder.

Derfor tilbyr vi transaksjonsrådgivning til institusjonelle og private investorer både i Norge og i utlandet.

Vår lange erfaring har lært oss spesielt én ting: en god næringsmegler er nødt til å ha et godt overblikk og evnen til å se helheten fra klientens perspektiv, men megleren må også være i stand til å være på detaljnivå i gjennomføringen av transaksjonen. Fordi alle eiendomsprosjekter er ulike, krever dette at næringsmegleren har god kunnskap om ulike temaer knyttet til skatt- og avgift, regnskap og juss.

Vår dype forståelse for faget og prosessen, vårt store bransjenettverk innen næringseiendom, og det tette samarbeidet med vår analyseavdeling, gjør at vi kan gi våre kunder det aller beste beslutningsgrunnlaget. Vi har løst mange store, komplekse oppdrag for våre kunder hvor vi har dratt nytte av kompetansebredden i det komplette Eiendomshuset Malling & Co.

Bare i løpet av de seneste årene har vi i Malling & Co Corporate Real Estate bistått klienter med rådgivning knyttet til kjøp og salg av næringseiendom og næringslokaler med et totalvolum på omtrent 10 milliarder norske kroner.

Hva gjør vi konkret? Vi bistår og rådgir klienter ved salg av eiendom, herunder:

  • Sparringspartner ved viktige beslutninger
  • Skaffer til veie oppdatert markedsinformasjon for beslutningsstøtte
  • Klargjøre salgsprosess, utarbeide salgsmateriell/prospekt
  • Markedsfører eiendommen for potensielle investorer
  • Fasilitere budprosess
  • Gjennomfører kontraktsforhandlinger frem til sluttføring av transaksjonen

 

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo