Verdivurdering

Verdivurderinger av næringseiendom benyttes gjerne i forbindelse med kjøp og salg, finansiering eller som løpende rapportering til eiere og investorer.

Metode for verdivurdering varierer mellom ulike eiendomstyper. Vi utfører alle former for verdivurdering, ikke bare rene kontantstrøm-prosjekter, men også vurdering av utviklingsprosjekter.

Vi har også erfaring fra konverteringsprosjekter fra næring til bolig og større boligutbygginger. Våre oppdaterte databaser og tilgang på informasjon, sammen med vår markedsmessige forståelse, gjør at vi kan ta realistiske forutsetninger som øker presisjonsnivået.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo