Utkjøp av leiekontrakter

Enkelte ganger kan leietakere ønske å tre ut av sin leieforpliktelse, eventuelt at gårdeier ønsker å "rydde" lokalene for oppgradering eller for en mer attraktiv leietaker.

I slike tilfeller kan det være aktuelt å beregne en kompensasjon for utkjøp av leiekontrakten. Med våre databaser for markedsmessige leiepriser, forventet ledighet og kostnader i forbindelse med leietakerskifte, kan vi beregne fornuftige utkjøpssummer basert på nåverdiberegning av kontantstrømmer.

Også eventuelle opsjoner og andre rettigheter leietaker eller gårdeier måtte ha, tas med i beregningen. Vi tilpasser hver enkelt analyse til den faktiske situasjonen. Vi kan også bistå våre kunder i eventuelle forhandlinger for utkjøp av leiekontrakter.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo