Verdivurdering

Etter stadig økende etterspørsel fra våre kunder etablerte Eiendomshuset Malling & Co i 2015 verdivurdering som et eget satsningsområde.

Våre REV sertifiserte verdivurderere jobber nå på fast basis for flere av de største eiendomsaktørene i Norge. REV-sertifiseringen er utstedt av Norges Takseringsforbund og er vårt kvalitetsstempel og en sikkerhet for at våre rapporter holder den standarden kunder av Eiendomshuset Malling & Co kan forvente.

Vi verdivurderer alle typer næringseiendom, porteføljer og større boligutviklingsprosjekter. I våre verdivurderinger benytter vi utelukkende anerkjent og standardisert metodikk i oppdragsutførelse. Kombinasjonen av bred markedskunnskap fra vår analyseavdeling og erfaringstall fra vårt forvaltningsapparat sikrer en markedsmessig og etterprøvbar tilnærming.

I tillegg til standardformater leverer vi også skreddersydde rapporter for våre kunder, avhengig av behov og formål. Ofte brukes også verdivurderene som sparringspartnere i prosesser der det skal tas beslutninger som vil påvirke eiendommens verdi. Produktene vi leverer strekker seg derfor fra ordinære verdivurderingen for transaksjons-, rapporterings- eller finansieringsformål, til verdivurderinger med scenarioanalyser med varierte forutsetninger og større strategiske vurderinger av enkelteiendommer eller porteføljer.

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo