Analyse og verdivurdering

Vi er overbevist om at markedskunnskap og analyse er nødvendig for å lykkes innen næringseiendom over tid. For å ta gode beslutninger trenger man tilgang på informasjon, samt et system for å sette sammen og tolke denne informasjonen.

Analyseavdelingen i Malling & Co sørger for at våre kunder får rådgivningen basert på vår betydelige kunnskap og innsikt om markedet, sett i lys av makroøkonomiske forhold for Norge og verden. Vårt tette samarbeid med den internasjonale partneren Savills sørger for at vårt analyseteam også ser det norske eiendomsmarkedet i en internasjonal kontekst.

Vår ambisjon er å være landets beste på analyse. Det gjør vi ved å tenke litt annerledes og hele tiden ha fokus på å få så mye ut av den informasjonen vi til enhver tid har tilgang på. Og nettopp informasjonstilgang er et stikkord. Med en stor organisasjon i ryggen som opererer i hele verdikjeden innen næringseiendom, stiller vi sterkere enn mange av våre konkurrenter hva gjelder innsikt, statistikk og tall. Vår analyseavdeling tilbyr i tillegg til standardiserte rapporter uten kostnad, og skreddersydde analyser på bestilling.

Analyseteamet i Malling utgir halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret. 

 Ønsker du å motta vår markedsrapport så register deg via denne linken.

Med høye krav for ansettelse i vår analyseavdeling, sikrer vi et spisset lag som står klare til å gjøre oppgaver som er spesifikke for den enkelte kunden. Vi engasjeres noen ganger for å komme med våre råd, andre ganger for å kvalitetssikre beslutninger som allerede er på vei til å fattes.

Analyse og Verdivurdering (Malling & Co Research and Valuation AS) er opprettet som et eget selskap i Malling & Co konsernet for å sikre at vi skal være en uavhengig rådgiver for våre kunder. Typiske tjenester utover verdivurdering og leieprisvurdering, er områdeanalyser, mulighetsstudier eller innspill til ulike modeller for leieavtaler. Vi gjennomfører også større sammensatte analyser som omfatter flere av produktene vi tilbyr og opptrer som en strategisk sparringspartner for våre kunder over tid.

I Malling & co har vi valgt å slå sammen verdivurdering og analyse inn under samme selskap, selv om verdivurdering er en egen underavdeling av analyseteamet. Verdivurderinger utføres således av et spisset team med særskilt kompetanse. Du kan lese mer om verdivurdering her. Dersom du du har spørsmål til tjenester vi kan tilby, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Forvaltning

Norges eldste og største profesjonelle eiendomsforvalter av næringsbygg

Markets

Et av landets største og ledende kompetansemiljøer for utleie, søk og salg av næringseiendom

Investments

Malling & Co Investments tilbyr tjenester innen kjøpsrådgivning, syndikering, kapitalforvaltning og Asset Management.

Analyse

Strategisk rådgivning, verdivurdering og analyse av næringseiendom

E-post: post@malling.no Telefon: 24 02 80 00 Twitter: @mallingco LinkedIn: Følg oss her

Påmelding Nyhetsbrev Besøksadresse Dronning Mauds gate 15, 0250 Oslo Postadresse Postboks 1883 Vika, 0124 Oslo