Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Lokaler til leie/
 3. Tomteprosjekt på Grenlandsporten mellom Larvik og Porsgrunn
Lager og logistikk, Handel, Kombinasjonslokaler, Kontor
Fra 2000 til 12500 m²

L3 - Grenlandsporten, 3947 Langangen, Vestfold

Vi har nå en ferdig regulert og opparbeidet tomt med meget god internbeliggenhet på nye Grenlandsporten næringsområde mellom Larvik og Porsgrunn. Den aktuelle eiendommen er merket L3 på tomteplanen, og er på ca. 22,8 DAA. Tomten er byggeklar og har flott profilering mot E18.

Interessenter kan velge mellom leie av ferdig lokaler/bygg skreddersydd for sin type virksomhet, eller å inngå et samarbeid om felles eierskap til eiendommen sammen med utvikleren. Det estimeres ca. 12 mnd. produksjonstid fra signert avtale til leveranse av ferdig lokale/bygg. Vedlagte 3D bilder og plantegninger viser en mulig utnyttelse av tomten.

Hovedpunkter

 • Ferdig regulert og byggeklar tomt på 22.8 DAA

 • Lokaler/bygg fra ca. 2.000 kvm til ca. 12.500 kvm

 • Maks tillatt byggehøyde er 18m over ferdig opparbeidet terreng

 • Maksimal utnytting av (%vis BYA) 55% samlet for feltene

 • Industri-, handverk og lagervirksomhet med tilhørende kontor

 • Storhandel opptil 6.000 kvm BRA samlet

 • Mulighet for leie av oppstillingsplass

Nøkkelinformasjon

 • InnflyttingEtter avtale
 • GårdeierFerrometall
 • EnergimerkingA
 • Type lokaleLager og logistikk, Handel, Kombinasjonslokaler, Kontor
 • BeliggenhetLangangen
 • Totalt arealFra 2000 til 12500 m²
 • AdresseL3 - Grenlandsporten, 3947 Langangen, Vestfold

Grenlandsporten er et pågående tomteutviklingsprosjekt langs E18-strekningen fra Rugtvedt til Langangen. Området gjennomgår betydelig utvikling, med bygging av ny firefelts motorvei fra Langangen, en ny Grenlandsbro og andre betydelige infrastrukturinvesteringer. Grenlandsporten er på vei til å bli et naturlig knutepunkt og stoppested langs E18, og reguleringen åpner opp for en mangfoldig rekke bransjer og virksomheter.

Blant aktørene som allerede har valgt dette området, finner vi blant annet Burger King, ladeanlegget Mer, Statens Vegvesens kontrollstasjon samt ulike entreprenører og verksteder. Videre er det planlagt etablering av bensinstasjon, dagligvarebutikk, ulike serveringssteder, servicetjenester, ladeinfrastruktur for tunge kjøretøy, hotell med mer.

Område

Plantegninger

Fasiliteter

 • garderobe
 • garasje
 • lading
 • heis
 • Alarm
 • bredbånd
 • drive-in
 • lasteområde
 • utsikt
 • Turterreng
 • balkong
 • trening
 • sykkelparkering

Lønnebakke 3 AS eies av Investeringsselskapet Ferrometall Invest AS. Selskapet utvikler og forvalter næringseiendom samt deltar som aktive eiere i ulike selskaper innen handel, produksjon og industri.