Hopp til innhold
Fra 1090 m² til 6150 m²

Storgata 28, 0184 Oslo, Norge

Storgata 28 vil være den perfekte plass til nye leietakere som vil skape ny historie.

Storgata 28 og Lybekkergata 1 ble opprinnelig oppført i 1895 som forretningsgård. Byggene har 5 etasjer i tillegg til kjeller og loft. Vi gjennomfører en totalrehabilitering av dagens bygningsmasse, slik at den fremstår som mer tidsmessig og med en effektiv og fleksibel planløsning. Det etableres moderne fasiliteter i samsvar med dagens byggtekniske krav - samtidig som det historiske preget i eiendommen etterstrebes å bevares. Et av grepene som gjennomføres er en reetablering av opprinnelig inngangsparti mot Storgata, samtidig som gårdsrom og passasje gjennom eiendommen tilbakeføres til opprinnelig plassering.

En inviteres inn i bygget fra gaten, hvor de første stegene på innsiden vil være til den inspirerende førsteetasjen. Dette er en del av et større miljø som inspirerer både faglig og sosialt, og er åpent for alle. Du vil ha mulighet til å låse sykkelen trygt i sykkelparkeringen når du ankommer og det etableres dusj og garderober, som gir deg personlige luksus når du skulle trenge det. Etter en eventuell dusj kan du benytte deg av kaffeservering i førsteetasje. Slik skapes en god start på arbeidsdagen.

Bygget passer godt som både  enbruker- og flerbrukerbygg.

Nøkkelinformasjon

  • GårdeierMalling & Co Næringsmegling AS
  • BeliggenhetOslo
  • Totalt arealFra 1090 m² til 6150 m²
  • AdresseStorgata 28, 0184 Oslo, Norge
Storgata 28 blir et fresht og renovert kontorkvartal, som inviterer inn til et friskt og inspirerende fellesareal skapt for fleksibilitet og tilpasset moderne bedrifter. Alle etasjene er preget av særegenhet, historiske elementer og gjenbruk av materialer.

Fasiliteter
  • Sykkelparkering
  • Kaffebar
  • Bedriftsrestaurant
  • Handel
  • Eksklusive takterrasser
  • Dusj og garderobe

Miljø og Teknologi

Vi stiller krav til godt inneklima, lysforhold og tiltak som skaper et grunnlag for identitet, trivsel og helse. Vi skal tilby minimum Breeam Very Good og vi klimaberegner alle bygningskomponenter i prosessen. Våre mål er å ta miljøriktige beslutninger i valg av løsninger og materialbruk. Som et ledd i dette målet, har bygget fått støtte fra Enova til å utrede gjenbruk av mest mulig bygningsmasse og planlegge for fleksible løsninger i bygget.
Det vil være behovsstyrt teknisk anlegg og fleksibel teknisk grid. Adgang med mobilen vil gi enklere personflyt sikkerhet i bygget, og ikke minst trygghet til leietakerne. Mobiladgang gir også tilgang til møteromsbooking, service-app, regenerativheis og WiFi.

Område

0