Kombinasjonseiendom for salg

Adresse: Skjærdalen 2, 3533 Tyristrand
Areal: 9909 M²
Type lokale: Kontor, Produksjon/Industri, Lager/Logistikk, Kombinasjonslokaler, Verksted, Garasje/Parkering
Byggeår: 1943

Beskrivelse

  • Eiendommen er beliggende på Tyristrand, i Ringerike kommune. Tyristrand er et etablert tettsted og lokalsenter ca. 10 km. sydvest for Hønefoss og ligger inntil RV 35.

  • Eiendommen er bebygget med et solid industri- og næringsbygg, oppført i mur og betong.

  • Totale leieinntekter for 2020 beløper seg til 2.698.980,- (årsleien inkluderer alle felleskostnader)

  • Renovasjon, vann, avløp, brannvarsling og strøm/lys utgjorde ca kr. 630.000 for 2019

  • Godt med parkering på egen tomt

  • Byggeår 1943. Større tilbygg i 1969, 1972 og 1998. Det er senere foretatt ombygginger og mindre tilbygg. Nytt tilbygg på ca. 200 kvm i 2018

  • Totalt brutto areal er ca. 9.900 kvm

  • Tomteareal 12.244 kvm

  • Eiendomsskatt kr. 98.594,-

  • Gjeldende reguleringsplan er 276 – Tyristrand sentrum. Eiendommen er regulert for annet kombinert formål – industri, bolig og erverv.

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Heis
Kjøreport

Adkomst

Se vedlagte kartskisse

Standard

Verdivurdering av eiendommen utført av Eiendomsservice Ringerike følger som vedlegg til salgsprospekt for utfyllende info om eiendommen.

Innhold

Arealer:

U etg. 3.982 kvm BTA
1. etg. 3.387 kvm BTA
2. etg. 1.270 kvm BTA
3. etg. 1.270 kvm BTA
Totalt  9.909 kvm BTA

Matrikkelinformasjon

Gårdsnr: 244
Bruksnr: 96
Kommunenr: 3007

Stian Espedal
Rådgiver transaksjon

 
 
 

Petter Warloff Berger
Daglig leder/ Rådgiver transaksjon

 
 
 

E-mail: post@malling.no Telephone: +47 24 02 80 00 Fax: +47 24 02 80 01 Twitter: @mallingco LinkedIn: Follow us here

Subscribe to our newsletter Visitor address Dronning Mauds gate 15, Vika Postal address P.O. Box 1883 Vika, 0124 Oslo, Norway