Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Definisjoner investorundersøkelsen

Definisjoner investorundersøkelsen

1. Anslå Prime net yield for Kontor

Type:                         Kontor - Ikke vernet bygg
Størrelse m2:           12 000
Etasjer:                     8 - fleksible plan
Standard:                 Topp standard
Beliggenhet:            Vestbanetomten
Eierkost:                   Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser:  150
Leietaker:                 Statlig aktør eller solid privat A credit rating
Leienivå:                   Markedsmessig toppleie uten MVA kompensasjon
Leielengde år:          15
 

2. Anslå Normal net yield på Kontor

Type:                         Kontor - Ikke vernet bygg
Størrelse m2:           12 000
Etasjer:                     8 - fleksible plan
Standard:                 God standard
Beliggenhet:            <5 minutter fra offentlig kommunikasjonshub
Eierkost:                   Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser:   150
Leietaker:                 4 solide private med A credit rating
Leienivå:                   Markedsmessig normalleie uten MVA kompensasjon
Leielengde år:          8
 

3. Anslå Prime net yield på Handel

Type:                         Handel - Ikke vernet hjørnebygg med store vindusflater 
Størrelse m2:           2 000
Etasjer:                     3 - Kjeller, 1. og 2. men ingen nivåforskjeller
Standard:                 Topp standard med god takhøyde
Beliggenhet:            Egertorget - gode vareleveringsforhold
Eierkost:                   Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser:  0
Leietaker(e):            4 solide merkenavn
Leienivå:                  Markedsmessig toppleie inkludert omsetningsleie
Leielengde år:         10
 

4. Anslå Normal net yield på Handel

Type:                         Handel - Ikke vernet bygg med store vindusflater 
Størrelse m2:           2 000
Etasjer:                     3 - Kjeller, 1. og 2. men ingen nivåforskjeller
Standard:                 God standard med god takhøyde
Beliggenhet:            Majorstuen - gode vareleveringsforhold
Eierkost:                   Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser:  0
Leietaker(e):            4 solide merkenavn
Leienivå:                  Markedsmessig normalleie inkludert omsetningsleie
Leielengde år:         5
 

5. Anslå Prime net yield på Lager/Logistikk

Type:                         Lager/logistikk
Størrelse m2:           20 000
Fri takhøyde:            15
Standard:                 Topp standard
Beliggenhet:            Berger - god tilgang til hovedveier
Eierkost:                   Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser:  50 - mye uteplass og manøvreringsarealer
Kjøreporter:             Optimalt antall
Leietaker:                 1 solid privat internasjonal varehuseier med A credit rating
Leienivå:                   Markedsmessig toppleie uten MVA kompensasjon
Leielengde år:         15
 

6. Anslå Normal net yield på Lager/logistikk

Type:                         Lager/logistikk
Størrelse m2:           20 000
Fri takhøyde:            15
Standard:                 God standard
Beliggenhet:            God tilgang til hovedveier
Eierkost:                   Normaliserte eierkostnader
Parkeringsplasser:  50 - mye uteplass og manøvreringsarealer
Kjøreporter:             Optimalt antall
Leietaker:                 1 solid privat nasjonal varehuseier med A credit rating
Leienivå:                   Markedsmessig normalleie uten MVA kompensasjon
Leielengde år:          7