Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Utleiers marked i Oslo sentrum
Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
2. Jul 2018

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH

Det begynner å bli en god stund siden man hadde skikkelig prisvekst for kontorleiene i hovedstaden. Over ti år har gått siden forrige gode vekstperiode fra 2006 – 2008 med en årlig vekst på ca. 15 % for snittet i hele Stor-Oslo. Det er på linje med hva man har sett i tidligere oppgangsperioder. Nå tror vi at vi er der igjen, da særlig for Oslo sentrum.
Selv om kontorleiemarkedet i Oslo er nyansert og varierende, så er den generelle trenden nå at makten er skiftet fra leietaker til gårdeier. Dette gjelder særlig arealer i sentrum. Skiftet har gått ganske fort, og ikke alle leietakere eller gårdeiere ser ut til å ha fått med seg skiftet det siste halvåret. Det har over en god stund vært lav ledighet for kontor i Oslo sentrum, og det siste året har det blitt absorbert ledige arealer slik at ledigheten nå ser ut til å ha truffet et punkt som kan stresse enhver leietaker som har hastverk med å finne nye arealer i Oslo sentrum.

I kontorleiemarkedet vil det alltid være slik at ikke alle arealer passer til alle leietakere, og sånn sett er leietakerne prisgitt en viss markedsledighet for å kunne få opp flere alternativer når de skal flytte. Nå ser vi at ledigheten er så lav at leietakerne har få alternativer, og på hvert objekt er det ofte flere interessenter som ønsker kontrakt. Vi har i det siste opplevd frustrasjon blant leietakere som åpenbart har hatt et feilaktig bilde av deres mulighetsrom i et stadig strammere kontorleiemarked. For mens leietakerne i mange år har kunnet vurdere flere tilbud i god tid, er det nå mer førstemann til mølla som gjelder. Samtidig jobber våre utleiemeglere etter å skaffe flere utleieoppdrag i sentrum. Det får de også, men det meste er større arealer og prosjekter som ferdigstilles som nybygg eller totalrehabiliterte bygg fra 2020 og utover, og er ikke innflyttingsklart på kort frist.

Vi tror denne trenden i markedet vil fortsette, fordi etterspørselen ventes å vokse i takt med økt sysselsetting i hovedstaden de neste 12 månedene. Samtidig vet vi at det bygges svært lite der folk helst vil ha kontorer. I tillegg er flere bygg tatt ut av markedet for totalrehabilitering, prosesser som gjerne tar 2-4 år fra start til slutt.


Rådet til leietakerne der ute som måtte lese vår blogg med økende hjerterytme: Har du et tilbud på bordet som er godt egnet for din virksomhet, så ta det før noen andre leietakere signerer kontrakt før deg.

Trøsten er imidlertid at det fortsatt er en del ledig arealer på Bryn-Helsfyr, Lysaker og Fornebu. Gårdeierne i disse områdene tar nok mer enn gjerne imot leietakere i områder som har slitt med en del høyere ledighet etter oljeprisfallet i 2014. Og ikke minst må det nevnes at for de virkelig store leietakerne (>5000 kvadratmeter) som har tiden og roen til å vente på et nybygg i randsonen, ja så er dette delmarkedet fortsatt preget av stort tilbud. Her har leietakerne gode muligheter til å sikre seg attraktive leienivåer som følge av at de sitter med nøkkelen for å få igangsatt nye kontorprosjekter som eiendomsutviklerne har liggende i skuffen.

Last ned vår siste markedsrapport som oppsummerer utviklingen i markedet for næringseiendom hittil i år, og kommenterer fremtidige forventninger til leie- og transaksjonsmarkedet. Rapporten dekker Stor-Oslo, samt Drammens- og Stavangerregionen.

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!