Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Toppkarakter i bærekraft
Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.
Skrevet av Stein Randby
30. Apr 2019

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.

Sørkedalsveien 8 har oppnådd toppkarakteren «Excellent» i henhold til BREEAM In-Use sertifiseringen, som måler bærekraft i driftsfasen for eksisterende bygg. 

Richard Groven 2
Richard Groven er eiendomssjef i Oslo Pensjonsforsikring som har en eiendomsportefølje verdt om lag 16,5 milliarder kroner.


– Dette er vi veldig stolte av. Vi har laget en miljøstrategi der en del handler om å dokumentere bærekraft i eksisterende bygg. Denne sertifiseringen viser at bygget er tilrettelagt for å driftes på en særdeles bærekraftig måte, sier eiendomssjef i Oslo Pensjonsforsikring, Richard Groven. 

Sørkedalsveien 8 eies av Oslo Pensjonsforsikring og forvaltes av Eiendomshuset Malling & Co. 

– Vi ønsker å være en pådriver for å utvikle og dokumentere bærekraftig eiendom. Malling & Co har hjulpet oss med strategien og gjennomføringen av tilhørende handlingsplan, fortsetter Groven.

 

Han påpeker at sertifiseringen har et helhetlig perspektiv med ni ulike parametere for å dokumentere bærekraft. At Sørkedalsveien 8 skårer spesielt høyt på kriterier for brukermedvirkning og inneklima er han særlig fornøyd med.

– Et godt inneklima er særdeles viktig for leietakere. Å selv kunne påvirke lys, luft og varme bidrar til økt leietakertilfredshet.

Les også: Lanserer guide til bærekraftig næringseiendom

New Call-to-action

Breaam NOR vs Breeam In-Use

Stein Randby
Stein Randby ønsker å dokumentere hvordan bærekraftsertifiseringer påvirker eiendoms verdi.

BREEAM NOR sertifiseringen har blitt mer og mer utbredt. Sertifiseringen sier noe om hvordan bærekraft ivaretas i design- og byggefasen for nybygg og større rehabiliteringsprosjekter. BREEAM In-Use måler derimot bærekraft i driftsfasen for eksisterende bygg.

 

– BREEAM In-Use har foreløpig ikke fått så mye oppmerksomhet, verken internasjonalt eller i Norge. Bransjen er veldig opptatt av nybygg, men nybygg utgjør jo en veldig liten andel av den totale eiendomsmassen, innleder Stein Randby som leder Energi- og miljøavdelingen i Malling & Co. 

 

Han forklarer at man ikke kan benytte BREEAM NOR sertifiseringen når bygget allerede er reist. I stedet kan man dokumentere bærekraft med BREEAM In-Use, som er et internasjonalt sertifiseringssystem for eksisterende bygg i drift.

– Når du rehabiliterer og bygger nytt har du mulighet til å påvirke grunnleggende dimensjoner som energikilder, luftkvalitet, automatisering osv. Men det hjelper ikke om du har bygd et bærekraftig bygg hvis ingen følger opp hvordan dette faktisk fungerer i praksis. Derfor er jeg veldig opptatt av BREEAM In-Use, sier Randby som er styremedlem av Grønn Byggallianse.

Vil bevise at bærekraftige bygg har en økonomisk merverdi

Grønn Byggallianse har tidligere utført studier og spørreundersøkelser for å avdekke kunnskap og interesse for bærekraftige bygg, ofte omtalt som "grønne bygg". Nå er Arealstatistikk (i tett samarbeid med Eiendomshuset Malling & Co) i gang med å samle statistikk fra reelle transaksjoner. Dette for å kunne dokumentere antatt merverdi. 

– Helt konkret sammenligner vi ulike transaksjoner. Vi ønsker å finne signifikante forskjeller i hva bærekraftige bygg blir solgt for, kontra bygg som ikke er sertifisert eller på annet vis har dokumentert sin bærekraft. Hvis vi kan bevise for gårdeiere med tall og harde fakta at det lønner seg å satse på bærekraft, håper jeg det vil øke investeringsviljen, sier Randby, som er imponert over Oslo Pensjonsforsikrings satsning på klima, miljø og bærekraft.

– Vi har noen aktører som går foran, for eksempel Statsbygg, Entra og Oslo Pensjonsforsikring. Men jeg opplever fortsatt at mange sitter på gjerdet og venter. Forhåpentligvis vil bærekraft bli prioritert høyere når vi kan presentere våre funn, sier Randby som tror leietakere vil stille strengere krav til dokumentasjon fremover.

Randby håper Arealstatistikk vil ha nok tallgrunnlag om ett år til å si noe om hvordan bærekraftsertifiseringer påvirker eiendoms verdi.

HVA ER BREEAM IN-USE?

BREEAM In-Use er et lavterskel forvaltningsverktøy og et internasjonalt sertifiseringssystem til bruk for eiere, forvaltere og leietakere med ambisjoner om å redusere driftskostnader, energiforbruk og miljøbelastninger i eksisterende yrkesbygg.

Dette er de ni parameterne som brukes for å gi bygg en BREEAM In-Use karakter:

 1. Ledelse
 2. Helse og innemiljø
 3. Energi
 4. Transport
 5. Vann
 6. Materialer
 7. Avfall
 8. Arealbruk og økologi
 9. Forurensning (utslipp

Karakterskalaen er femdelt fra "Acceptable", "Pass", "Good", "Very Good" og "Excellent".

Sørkedaldsveien 8 melder seg med karakteren "Excellent" inn i en foreløpig svært eksklusiv klubb. 

For ytterligere informasjon om BREEAM In-Use, klikk her.

Last ned veileder til bærekraftig næringseiendom

Energi- og miljøavdelingen i Malling & Co har laget en veileder til norske gårdeiere som ønsker å komme i gang med energi- og miljøtiltak for næringseiendom.

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
 • Hvor bør man starte?
 • Hvilke sertifiseringer anbefales?
 • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
 • Hvorfor viktigheten av bestillerkompetanse er avgjørende
 • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet

New Call-to-action

MALLING & CO ENERGI OG MILJØ

Vi bistår gårdeiere med å oversette energi- og miljødimensjoner til praktiske råd som styrker eiendommens lønnsomhet og verdi. Vårt mål er å være en solid sparringspartner som veileder gårdeiere til bedre beslutninger. Det innebærer blant annet å regne hjem lønnsomheten i å investere i klimavennlige tiltak. For mange er miljøtiltak et kaos av termer og begreper uten konsistens. Derfor skiller vi alltid mellom lønnsomheten for tiltaket og mykere verdier som økt attraktivitet og styrket omdømme.

Ta kontakt i dag for et uforpliktende møte.


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • Proptech
 • Leietakertilfredshet
 • Analyser og verdivurderinger
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler

eboker_samlet_web2

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!