Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Tilbakeblikk på året som gikk 2017

Tilbakeblikk på året som gikk 2017

Anders Berggren er adm. direktør i Eiendomshuset Malling & Co, en posisjon han har hatt siden 1. november 2016. Før det var han adm. direktør i Storebrand Eiendom, og har tidligere vært investeringsdirektør i SEB Asset Management Norge og Orkla. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Som adm. direktør jobber Anders på kryss og tvers i hele eiendomshuset, og har som ambisjon å støtte selskapets flinke medarbeidere til å ta selskapet til nye høyder.
Skrevet av Anders Berggren
15. Jan 2018

Anders Berggren er adm. direktør i Eiendomshuset Malling & Co, en posisjon han har hatt siden 1. november 2016. Før det var han adm. direktør i Storebrand Eiendom, og har tidligere vært investeringsdirektør i SEB Asset Management Norge og Orkla. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Som adm. direktør jobber Anders på kryss og tvers i hele eiendomshuset, og har som ambisjon å støtte selskapets flinke medarbeidere til å ta selskapet til nye høyder.

2017 ble nok et godt år for Eiendomshuset Malling & Co med en vekst på over 20 % i forhold til 2016, til en omsetning på rundt 280 millioner kroner. Med omsetningsvekst følger også flere medarbeidere, og vår stab teller nå 185 svært dyktige medarbeidere med spesialistkompetanse innen ulike fagområder.

Vår suksess måles i kundetilfredshet. Det er tilliten våre kunder gir oss hver dag, og vår evne til å løse kompliserte oppdrag for kunden og derigjennom bidra til verdiskapning i kundens eiendomsportefølje, som er vår avgjørende suksessfaktor. Det som setter oss i stand til å tilfredsstille kundebehov er den sterke, og positive bedriftskulturen med særdeles kompetente medarbeidere som kjennetegner Malling & Co.

Oppsummering av 2017:

  • Vi lander på en omsetning etter konsernelimineringer på rundt 280 millioner kroner i 2017, en vekst på ca. 24 % fra 2016.

  • Våre aktiviteter innen transaksjonsrådgivning, utleie, leietakerrådgivning og verdivurdering vokser med ca. 30 % til en omsetning på knappe 150 millioner kroner. Transaksjonsrådgivning sammen med utleie bidrar til mesteparten av veksten i kroner, men det er samtidig utrolig morsomt å registrere at inntekter fra verdivurdering vokser med 130 %.

  • Innen eiendomsforvaltning vokser vi med ca. 20 % til en omsetning på vel 140 millioner kroner. Vi har gjennomført et lønnsomhetsforbedringsprosjekt som setter oss i stand til å realisere lønnsom vekst i årene som kommer.

  • Resultat før skatt vokser med ca. 34 % til rundt 55 millioner kroner, det beste i selskapets historie. Siden det er våre flinke medarbeidere som skaper resultatene har vi en resultatdelingsmodell, slik at resultatet over er etter bonusavsetninger på knappe 50 millioner kroner. I tillegg er flere av våre ledende ansatte medeiere i virksomheten. Inkluderes partnerutbytte, tilfaller knappe 70 millioner kroner de ansatte i resultatbasert avlønning.

Selskapet har en fantastisk historie og økt sin virksomhet i takt med profesjonaliseringen av næringseiendomsbransjen. Siste 30 år har årlig omsetningsvekst vært på 15 % som betyr at konsernet har doblet sin størrelse hvert 5. år!

2017 er nok et år i rekken hvor vi har flyttet våre posisjoner ytterligere frem og tatt markedsandeler i nær sagt alle våre virksomhetsområder. Vi er heldige som er posisjonert som den største og ledende aktøren i en vekstbransje. Det er nemlig slik at en "wall of money" fra inn og utland søker eiendom som investeringsobjekt. Kapital må sysselsettes, og i det lavrenteregime som eksisterer, gir eiendom en konkurransedyktig og relativ trygg og forutsigbar avkastning. Mye av denne kapitalen er finansiell, og de trenger en ekspert som oss til å drifte og videreutvikle sine eiendommer. Vi leverer alt fra bistand i forbindelse med kjøp, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, optimalisering av energi & miljø, utleie, leietakerrådgivning, analyse, verdivurdering og rådgivning knyttet til salg. Våre brede og spesialiserte tjenesteplattform er mye av kilden til vår suksess.

Vår visjon er enkel: Eiendomshuset Malling & Co skal være "Norges dyktigste og mest anerkjente eiendomshus". Denne visjonen skal vi nå ved å etterleve vårt verdigrunnlag: vi skal alltid være profesjonelle, positive og pålitelige. Dette er vårt nedfelte verdigrunnlag som til daglig kalles "de tre P'er".

Vår målsetting er at våre holdninger og fremtreden skal være gjennomsyret av disse verdiene – så vel overfor våre kunder som våre medarbeidere. Vi erfarer at vi lykkes i denne målsettingen.

Strategi er viktig, og vi tror vi har en god og gjennomtenkt strategi som fungerer bra. Men, langt viktigere, og noe som ikke kan vedtas i et styrerom eller fikses gjennom "fancy" power point presentasjoner, er en god bedriftskultur. Den sterke bedriftskulturen er Eiendomshuset Malling & Cos største konkurransefortrinn. Denne er bygget opp over tid, stimulert av Malling-familien som positiv og langsiktig eier, og sterkt forankret i våre 3 P'er. Vi preges av et godt samhold, hjelper hverandre, er inkluderende, har det gøy sammen og løser kompliserte oppdrag til våre kunders tilfredshet. Vi er stolte av å si at vi jobber i Malling & Co. Det er selskaper med en sterk bedriftskultur med omsorg for de ansatte, sammen med endrings- og innovasjonsevne, som kjennetegner de beste selskapene, og som er morgendagens vinnere. Dette blir ofte neglisjert eller glemt, og fokus ligger på å utarbeide strategier, men vi vil hevde at "Organizational culture eats strategy for breakfast".

Som en ren og uavhengig tjenesteleverandør er vår viktigste aktiva våre kunderelasjoner og våre medarbeidere. Derfor investerer vi kontinuerlig i våre kunderelasjoner og våre ansatte.

Siden vi er et bredt sammensatt eiendomshus og leverer tjenester i hele verdikjeden, setter det oss i stand til å løse ethvert kundebehov innen næringseiendom. Vi erfarer at når vi kan sette sammen team som besitter ulik spesialkompetanse skaper vi verdiskapende løsninger for våre kunder.

Eiendomshuset Malling & Co er posisjonert for og planlegger ytterligere vekst. For 2018 er målsettingen å runde 300 millioner kroner i omsetning. Det fordrer et eiendomsmarked med aktivitetsnivå på linje med 2017. Vi forventer et fortsatt godt marked for næringseiendom i 2018. Fortsatt lave renter, bedring i norsk økonomi og en god markedsbalanse gir fundamentet for et godt marked også i 2018. Men, vi har vært med lenge nok til å vite at markedet kan snu, og det snur ofte av årsaker man ikke greier å identifisere i forkant. Deler av vår virksomhet er syklisk, men samtidig gir vår brede forretningsplattform - med en stabil inntjening fra eiendomsforvaltning - oss godt rustet til å møte uvær når det måtte komme. Vi har vært i markedet siden 1964, og bygget sten på sten i over 50 år, og kommer til å være tilstede i minst 50 år til!

Vi takker våre kunder for tilliten i 2017, og gratulerer alle våre 185 ansatte med en strålende jobb og innsats. 

Godt nytt år, og lykke til i 2018!

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!