Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Tester sensorikk i egne lokaler
Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
5. Nov 2019

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

– Vi lærer mest ved å være «hands-on». Erfaringene vi tilegner oss vil komme våre oppdragsgivere og leietakere til gode, sier driftssjef Robert Skramstad.

På tross av et avansert og velfungerende SD-anlegg ønsket Robert Skramstad daglig leder i Malling & Co Technology og teknisk direktør i Malling & Co Forvaltning Albregt Moltumyr å installere sensorikk som måler luftkvalitet i Malling sitt eget lokale. Nå er 32 sensorer installert.

Robert-Skramstad-arbeider-for-Eiendomshuset-Malling-&-Co,-og-er-driftsjef-ved-Ullevål-Stadion_web
Robert Skramstad er Partner og daglig leder i Malling & Co Technology og lidenskapelig opptatt av ny teknologi for næringseiendom.

– Formålet er å bli enda bedre kjent med teknologien og sensorikken. Vi streber etter å holde følge med utviklingen innenfor PropTech. Det er viktig for oss å kjenne til mange ulike typer løsninger slik at vi kan være de beste rådgiverne for våre oppdragsgivere. I dette ligger det å ha inngående kjennskap til et bredt spekter av løsninger, innleder Skramstad som har lang erfaring med å optimalisere driften av næringsbygg.

De 32 sensorene er installert i møterom, stillerom og i åpne kontorlandskap. Sensorene er av typen AirThings, en norskutviklet sensor, som måler syv parametere:

 • Radon
 • CO2
 • Luftfuktighet
 • Temperatur
 • Lufttrykk
 • Belysning
 • TVOC (Total Volatile Organic Compounds - gasser som finnes i blant annet maling og lakk, voks og kosmetikk, rengjørings- og hobbyprodukter og matlaging)

AirThings_web

Sensorene samler inn data som gjør at man får oversikt over inneklimaet og til dels bruken av lokalene. Skramstad forklarer at kontorlokalene til Malling har et velfungerende SD-anlegg og at de allerede fanger opp og overvåker ulike typer data. 

– De nye sensorene vil hjelpe oss med å kvalitetssikre dataene vi allerede samler inn. Det er viktig å teste nye løsninger mot de allerede installerte og velfungerende systemene, sier Skramstad og forteller videre om et spennende samarbeid med Rejlers som er eksperter på digitalisering av fysisk infrastruktur, smarte valg og strategisk bruk av IT:

– Akkurat nå kartlegger vi bruksmønstre for møterom. Basert på datafangsten skal vi i første omgang optimalisere møteromsbooking og renhold, sier Skramstad, og eksemplifiserer:

– Hvis et møterom er booket, men ingen møter opp etter 15 minutter, skal teknologien automatisk angi møterommet som ledig. Dersom et møterom ikke er brukt i løpet av en dag, mens et annet er brukt mye, skal renholderen få informasjon om hvor rengjøringsbehovet er størst. 

Bedre luftkvalitet øker produktiviteten

I løpet av en dag trekker vi pusten 20.000 ganger. Men hvor viktig er egentlig et godt inneklima? Forskning viser at et godt inneklima kan øke produktiviteten med 3 prosent, og særlig luftkvalitet er viktig. Det var konklusjonen til BI-direktør Ragnhild Wiik etter å ha forsket på 17 bedrifter med til sammen 700 ansatte i 12 kontorbygninger på Vestlandet.

– Inneklima og luftkvalitet er blant de vanligste henvendelsene vi får fra leietakere. Dette er ikke unikt for Norge, sier Skramstad og viser til en internasjonal rapport fra Savills som du finner i vår e-bok om PropTech for næringseiendom.

New Call-to-action

– Sensorene alene vil ikke gi bedre luftkvalitet, men sensorene kan gi deg en objektiv oversikt over luftkvaliteten. I tillegg kan man få oversikt over hvordan et bygg brukes av leietakerne, presiserer Skramstad og eksemplifiserer:

– Hvis ventilasjonen står på full effekt fra 04:00 - 19:00 hver eneste dag går det med unødig energibruk og energikostnader dersom den faktiske bruken er i et vesentlig mindre tidsrom. Ved å få oversikt over den faktiske bruken, i form av inneklima, gir dette nyttig informasjon for endring av driftsparametere og driftstider. Dette er et enkelt eksempel på hvordan man kan spare energikostnader ved å bruke teknologien aktivt, sier Skramstad og legger til at for større bygg er det snakk om betydelige besparelser.

 

– 80 % av næringsbygg har ikke et SD-anlegg

For å tilegne seg fersk kunnskapen innen luftsensorer var Tommy Hagenes invitert til installasjonen av sensorene. Hagenes arbeider med rådgivning innenfor PropTech og hyller Malling & Co for å være fremoverlent på det han fast bestemt mener er fremtiden.

Tommy-Hagenes-web
Tommy Hagenes syntes det var interessant å diskutere ny teknologi med Albregt Moltumyr og Robert Skramstad.

– 80 prosent av næringsbygg i Norge har ikke et SD-anlegg. Et SD-anlegg er dyrt og krever mye kompetanse og vedlikehold. Derfor tror jeg mange vil se til enkel sensorikk for å kunne måle og optimalisere driften. De 32 luftsensorene hos Malling ble installert i løpet av noen få timer, mens å installere et SD-anlegg kan ta uker, sier Hagenes som erfarer at mange gårdeiere er interessert i sensorikk.

– Det er stor interesse for sensorer i eiendomsbransjen. Den vanligste feilene er å kjøpe teknologi man egentlig ikke forstår. Typisk er dette overordnede toppsystemer som ikke blir forvaltet og brukt riktig, dette har jeg sett mange ganger.

Les våre tips for hvordan du bør gå frem for å lykkes med PropTech investeringer.

– Det er fortsatt slik at vellykkede PropTech investeringer fordrer både teknologisk innsikt og kunnskap om drift av eiendom, avslutter Skramstad.  

 

Les: Ullevål stadion satser på kunstig intelligens

Les: PropTech handler om strategi og mennesker, ikke teknologi

Les: 4 tips for å lykkes med PropTech investeringer

Les: Ny e-bok om PropTech for næringseiendom

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Buzz-ordet PropTech
 • Om norske oppstartsselskaper innen PropTech
 • Hvordan eiendomsbransjen ser på bygningsteknologi
 • Leietakeres nye teknologiske krav
 • Hva leietakere er misfornøyd med og typisk ønsker
 • Hvordan teknologi kan gi mer kunnskap om bruken av bygget
 • Gevinster fra PropTech
 • Et knippe reelle eksempler på hvordan Eiendomshuset Malling & Co har tatt i bruk teknologi

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!