Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Ta lønnsomme valg for din eiendom

Ta lønnsomme valg for din eiendom

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
27. Mai 2019

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Verdivurderinger er en viktig kilde for å identifisere de mest lønnsomme handlingsalternativene for en eiendom, sier Andreas Staubo Boasson.

Andreas-Staubo-Boasson_web

Senior Manager, Andreas Staubo Boasson, arbeider daglig med å verdsette næringseiendom. 

Andreas Staubo Boasson har i fem år arbeidet med verdivurdering i Eiendomshuset Malling & Co. Han forklarer at verdivurderinger, utover å estimere markedsverdi, er et viktig verktøy for å identifisere utviklingsmuligheter for en eiendom.

– Se for deg en gårdeier med en ubebygd tomt eller et gammelt bygg. Det er naturlig å lure på hva og hvor mye som kan utvikles på eiendommen for å maksimere verdien.


– I dette tilfellet vil en verdivurdering kartlegge alternative utviklingsmuligheter og estimere verdien av disse. På denne måten får eier en viktig pekepinn på hvilke alternative bruksområder eiendommen kan ha, og hvilken verdi som kan tilføres gjennom utvikling, forklarer han.

 

 

I videoen nedenfor gir senior analytiker Camilla Thunes en innføring i verdivurderinger:

 

– Fremtidig inntjening fordrer at man proaktivt tar grep. En verdivurdering fungerer ofte som en øyeåpner for å identifisere nye muligheter. Nettopp derfor kan verdivurderinger være svært nyttig for gårdeiere som ønsker å dokumentere dagens verdier, samt å identifisere mulige verdiøkende tiltak, fortsetter Staubo Boasson.

Deler tips i fersk e-bok

Andreas Staubo Boasson har vært sentral i utviklingen av vår nye e-bok om analyse og verdivurdering. I e-boken deles tips og kunnskap for å ta mer velinformerte valg knyttet til eiendom.

– Vårt mål er å bidra til mer kunnskapsbaserte valg knyttet til næringseiendom. Malling & Co har de beste forutsetningene for å bistå gårdeiere og leietakere med dette, fordi vi er et komplett eiendomshus, og kan derfor trekke synergier fra ulike ekspertiseområder og perspektiver innen næringseiendom.

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

 • Hvordan finne riktig leiepris?
 • Hvordan finne og vinne nye leietakere?
 • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter
 • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler
 • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir

New Call-to-action

Les også: Ny e-bok hjelper deg med å ta smartere valg for din næringseiendom

Å STOLE PÅ MAGEFØLELSEN KAN FORT BLI EN LITE LØNNSOM AFFÆRE

Analyser og verdivurderinger er helt essensielt for å fatte de mest lønnsomme beslutningene for næringseiendom, mener Staubo Boasson.

– Tilgangen på oppdatert og relevant informasjon er helt uvurderlig når beslutninger skal fattes.

– Min erfaring er at stadig flere gårdeiere ønsker et bredere beslutningsgrunnlag, samtidig er jeg sikker på at mange gårdeiere ville ha tjent på å utrede ulike handlingsalternativer grundigere.

– Å stole på magefølelsen kan fort bli en lite lønnsom affære, avslutter Andreas Staubo Boasson, som leder Malling & Co sitt arbeid knyttet til verdivurderinger. 

New Call-to-action

 

Besøk vårt digitale kunnskaps-bibliotek 

Tidligere har vi laget e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • Leietakertilfredshet
 • Valg av kontorlokaler

Klikk her for å komme til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Klikk her for å komme til våre markedsrapporter og ferske analyser av markedet

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!