Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Støtter Matsentralen og Ukrainas Frihetshjelp

Støtter Matsentralen og Ukrainas Frihetshjelp

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
25. Apr 2023

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

 

Eiendomshuset Malling & Co er en ansvarlig aktør som ønsker å bidra positivt overfor våre interessenter og samfunnet for øvrig. En viktig del av vårt verdigrunnlag er at vi skal ha et grunnleggende positivt menneskesyn både internt og eksternt. Vi er en ledende og anerkjent aktør innenfor næringseiendom. Vår markedsposisjon, vår størrelse og vårt brede tjenestespekter setter oss i en særskilt posisjon til å kunne bevege hele bransjen i en mer bærekraftig retning.

Vi er en lønnsom virksomhet og ønsker å gi noe tilbake til samfunnet. Som en del av vårt samfunnsansvar ønsker vi derfor også å engasjere oss i veldedighet, både gjennom økonomisk støtte og gjennom å engasjere våre medarbeidere

MS Oslo Cristiano og Cristian (003)

gir mat, mennesker og miljø en ny sjanse

Etter mange års samarbeid med Redd Barna har vi besluttet å gjøre en særskilt vri på fordelingen av våre økonomiske støtte for året. Med en grusom krig i Europa ønsker vi å støtte nærliggende formål og vil derfor dele beløpet mellom to organisasjoner Matsentralen og Ukrainas Frihetshjelp.

Med stadig flere i Norge som sliter økonomisk, gjør Matsentralen en formidabel innsats med å samle inn overskuddsmat fra grossister og produsenter, og distribuere dette til folk som trenger en utstrakt hånd. Behovet er dessverre økende og akutt. 
I Norge så kastes over 5 tonn spiselig mat hvert 10 minutt! Dette tilsvarer et CO2-utslipp på 1,3 millioner tonn i løpet av et år. Det er derfor viktig å ta vare på og forvalte ressursene våre med omhu, slik at vi skaper et bærekraftig matsystem, som sikrer at alle får tilgang til sunn og næringsrik mat som ikke går til spille. Matsentralen sitt arbeid er med på å redusere dette betraktelig.  

Når frem der de andre ikke slipper til

Ukrainas Frihetshjelp jobber effektivt med å nå frem med hjelp i mulighetsrommet mellom de store internasjonale hjelpeorganisasjonene. De store organisasjonene dekker bredt og stort, men ofte kan det være vanskelig å identifisere alle lokale behov. Frihetshjelpen etablerer kontakt lokalt med frivillige og andre organisasjoner i felt og kartlegger raskt og effektivt de behov som nødvendigvis ikke dekkes av de store organisasjonene. Ukrainas Frihetshjelp en dugnadsdrevet organisasjon, hvor all støtte går uavkortet til formålet. Se mer av deres aktiviteter her Facebook.  

Ukrainas Frihetshjelp

Fordi det fungerer

Veldedighet og frivillighet er viktige brikker for å skape inkluderende og motstandsdyktige samfunn.  Avtalene med Ukrainas Frihetshjelp og Matsentralen er en av våre måter å ta samfunnsansvar på og vi håper at samarbeidet vil engasjere våre ansatte, så vel som oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

LES OGSÅ; 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!