Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Stein Randby trer inn i nye roller i Grønn Byggallianse

Stein Randby trer inn i nye roller i Grønn Byggallianse

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
30. Apr 2024

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Etter drøye 6 år (litt over 3 perioder av 2 år) trer Stein Randby ut av styret og inntar nye roller i regi av Grønn Byggallianse. Randby går inn i valgkomiteen og samtidig blir han en del av den nyopprettede Strategisk rådgivningsgruppen (SRG) for BREEAM In-Use. Malling_Co_Energi_og_Miljo_TTL_7568
"Nå har jeg bidratt med min dugnadsinnsats i denne sammenheng og gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver i andre roller for denne viktige foreningen for økt bærekraft" . Stein Randby Leder Energi og Miljø

Neste Skritt for BREEAM In-Use i Norge

BREEAM In-Use hentes nå inn til Norge med Grønn Byggallianse (GBA) som sertifiseringsorgan, på lik linje som man overtok BREEAM NOR fra BRE i England for noen år siden. GBA overtar ansvaret for kvalitetssikring (QA) allerede nå fra sommeren av, mens BRE fortsatt håndterer selve sertifiseringsprosessen en periode fremover. 
Strategisk rådgivingsgruppe (SRG) er en premissgivende gruppe som skal bidra til å definere scope og kvalitetssikre den norske versjonen av BREEAM In-Use manualen før godkjenning hos BRE. 

LES OGSÅ; Full oversikt over BREEAM-systemene (BREEAM-NOR og BREEAM In-Use)

SRG består av et representativt utvalg av ressurspersoner fra ulike deler av norsk bygge- og eiendomssektor. 

"Denne rollen i SRG vil være viktig i forhold til å påvirke den norske oversettelsen av internasjonal manual og sikre et kriteriesett som er mest mulig relevant for den norske eiendomsmassen og sikrer et system for kontinuerlig forbedring," sier Randby.

Et viktig bidrag til mer bærekraftig eiendomssektor

I Malling etterstreber vi en bedriftskultur preget av ansvarlighet, innovasjon og positiv innvirkning på samfunnet.  Vi vil derfor takke Stein for dedikerte innsats i styret i Grønn Byggallianse der han har vært en sentral figur i å fremme bærekraftige initiativer. Hans beslutning om å fortsette i nye roller vitner om hans vedvarende engasjement for en mer miljøvennlig eiendomssektor. Engasjementet til Stein i det nyopprettede SRG er viktig for å sikre relevansen av kriteriesettet for den norske eiendomsmassen, samt å legge til rette for kontinuerlig forbedring. 

LES OGSÅ; Ny Energimerkeforskrift – nå må det tenkes system

New Call-to-action

Malling & Co Energi og Miljø

Trenger du rådgivning i forbindelse med bærekraftvurderinger eller sertifisering av eiendom, så ta kontakt med Malling & Co Energi og Miljø. Vi kan gi råd og veiledning i forhold til hva det grønne skiftet betyr for deg som byggeier og utvikler av eiendom. Hvilke muligheter som finnes og hvilke strategiske valg som bør tas for å være attraktiv for fremtidens leietakere.

BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Vi har blant annet laget e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • Proptech
  • Leietakertilfredshet
  • Valg av kontorlokaler

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!