Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Slik jobber Norges største eiendomshus med PropTech
Malling-Proptech-Robert-Skramstad-TTL_5483

Slik jobber Norges største eiendomshus med PropTech

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
22. Aug 2023

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

 

Nye trender og ønsker fra både ansatte og nærmiljø har utfordret og endret eiendomsbransjen og måten vi bruker eiendommer og lokaler på. Begrepet PropTech og hvordan selskaper og systemer identifiserer seg med ordet PropTech, har i stor grad bidratt til å møte disse trendene. Med sin evne til å forbedre bygningssikkerhet, optimalisere eiendomsforvaltning, drive bærekraftig eiendomsutvikling og forbedre brukeropplevelsen, er PropTech viktigere enn noensinne.

I et såpass nytt og stadig utviklende teknologilandskap er det imidlertid helt avgjørende både for eiendomsbesittere og leietakere å søke råd hos aktører, slik som Malling & Co, som sitter langt fremme i teknologitoget, for å velge riktig teknologi til sitt prosjekt.

Les også: «4 tips for å lykkes med PropTech»

Eget selskap for teknologirådgivning

Eiendomshuset Malling & Co er Norges største eiendomshus og har et eget selskap som jobber med PropTech og rådgivning innen moderne eiendomsteknologi. Selskapet heter Malling & Co Technology og har tre hovedoppgaver:

 1.     Rådgivning innen PropTech, digitalisering og avanserte tekniske anlegg overfor gårdeiere og leietakere
 2.     Prosjektstyring og optimalisering av PropTech i forvaltningsporteføljer
 3.     Innovasjon og pilotering av nye PropTech-løsninger i samarbeid med startups, etablerte teknologiselskaper [RS1] og ulike PropTech-leverandører i inn- og utland

Malling & Co Technology fungerer som et kompetansesenter for digitalisering, smartbygg og avanserte tekniske anlegg. Formålet er å tilby gårdeiere og leietakere kunnskap om hvordan ny teknologi i næringseiendom kan brukes og skape merverdi for deres prosjekt eller eiendom, slik at de kan ta gode og fremtidsrettede teknologivalg.

Les også: «Malling & Co etablerer PropTech-selskap»

Robert Skramstad, daglig leder og partner i Malling & Co Technology, sier følgende:

– Det som skiller oss i Malling & Co Technology fra et tradisjonelt rådgivningsselskap er at vi sitter sammen med utleiemeglerne, leietakerrådgiverne, eiendomsforvaltere og vaktmestere i ett og samme konsern. Dette gjør at vi hele veien får informasjon og tilbakemeldinger på hvilken teknologi som etterspørres i markedet. I kombinasjon med vår kontinuerlige testing av nye løsninger, systemer og integrasjoner medfører dette at vi også vet hvordan teknologien skal brukes og hva det er som faktisk virker. Denne brede kunnskapsbasen er en unik fordel vi tar med oss inn i arbeidet og rådgivningen med å optimalisere bygg ved hjelp av blant annet PropTech.

«Det mest bærekraftige bygget er det som ikke er bygget. Det nest mest bærekraftige bygget er det som er i bruk hele tiden»

Les mer om hvordan Malling & Co Technology var med på dugnad for å energi- og kostnadsoptimalisere Norsk Maritimt Museum.

Proptech for sosial bærekraft

Energieffektivisering og miljøvennlige bygg har fått mye oppmerksomhet når det gjelder bærekraft i eiendomsbransjen, og det er disse fordelene som er mest uttalte i diskusjonen rundt PropTech.

Samtidig ser man en økende bevissthet og etterspørsel rundt betydningen av sosial bærekraft med sambruk, delingstankegang og fokus på eiendommenes nærmiljø som viktige faktorer.

– Det finnes forskrifter, regelverk og standarder for hvordan bygg skal og bør utformes for å oppnå god energieffektivitet, men ikke for hvordan de skal og bør brukes for å oppnå sosial bærekraft og delingsfilosofi, sier Skramstad.

Dette gapet er noe Malling & Co Technology jobber med å fylle. Først og fremst ved å bistå eiendomsaktører og leietakere med å oversette deres ambisjoner om sambruk, deling og sosial bærekraft til en detaljert kravspesifikasjon, men også ved å drive lobbyvirksomhet overfor bransjen og organisasjoner.

Økt sosial bærekraft og tilgjengeliggjøring av næringsbygg krever ny teknologi, og ved å ta i bruk PropTech kan det legges til rette for trygge, inkluderende og helsefremmende miljøer for både leietakere, ansatte og lokalsamfunnet rundt eiendommene.

– Et par av prosjektene vi holder på med nå, som har høyt fokus på sosial bærekraft i tillegg til miljømessig bærekraft, er blant annet Storebrand, Økern Portal, eller Clemens Eiendom sitt prosjekt; Oslo Hospital. Som alltid starter vi med ambisjonene til gårdeier og leietakere, som i kombinasjon med våre anbefalinger legger grunnlaget for PropTech-leveransen.

Last ned vår e-bok om PropTech her

Hvorfor er sosial bærekraft viktig?

Sosial bærekraft er viktig av flere grunner:

Inkluderende utvikling

Sosialt bærekraftige eiendomsprosjekter tar hensyn til mangfoldet og behovene til samfunnet rundt eiendommen. Dette inkluderer å tilby rimelige tjenester og fasiliteter som er tilgjengelige for alle, uavhengig av økonomisk status eller bakgrunn.

Utviklere og eiendomseiere kan bidra til å bekjempe sosial eksklusjon og fremme inkludering gjennom riktig planlegging, utforming og tilgjengeliggjøring av eiendommene.

Helse og trivsel

Sosial bærekraft innebærer også å skape sunne og trivelige bygninger og omgivelser. For å oppnå dette må det iverksettes tiltak som blant annet fremmer fysisk aktivitet, god luftkvalitet, tilgang til naturlig lys og grønne uteområder. Erfaring viser at bygg og eiendommer som legger vekt på helse og trivsel kan bidra til økt produktivitet, redusert sykefravær og bedre livskvalitet for brukerne.

Kommunikasjon og samfunnsengasjement

En viktig del av sosial bærekraft er å involvere og kommunisere med lokale beboere, interessenter og lokalsamfunnet rundt eiendommene. Ved å lytte til deres behov, innspill og bekymringer, arbeide aktivt for å skape positive endringer og bidra til lokalsamfunnets utvikling kan eiendomsbransjen ta store steg mot et mer sosialt bærekraftig samfunn.

Arbeidsforhold og ansattes velferd

Sosial bærekraft handler også om å sikre gode arbeidsforhold og velferd for de ansatte som jobber i byggene og på eiendommene. Dette kan gjøres ved å tilby trygge og sunne arbeidsmiljøer, like muligheter, mangfold og inkludering, samt støtte til personlig og faglig utvikling.

Lokal økonomisk utvikling

Den økonomiske utviklingen av samfunnet vil også dra nytte av et større fokus på sosial bærekraft. Eiendomsbransjen kan skape arbeidsplasser, støtte lokale bedrifter og leverandører, og bidra til lokal verdiskaping. Dette kan få positive ringvirkninger for næringslivet og økonomien i området.

Les også: «Redd Barna fikk husdrømmen oppfylt med spektakulært bærekraftsbygg»

New Call-to-action

BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Næringsmegling
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler
 • Forvaltning av næringseiendom

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!