Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Slik ivaretas næringseiendom vi forvalter

Slik ivaretas næringseiendom vi forvalter

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
20. Mar 2020

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Malling & Co forvalter mange næringsbygg og arbeidsplasser. Her forteller Pål Wrige om hvordan vi ivaretar eiendom under den pågående korona-epidemien.

I denne saken svarer teknisk sjef Pål Wrige på spørsmål.

Saken er publisert 20.03.2020.

Vi tar forbehold om at instrukser og rutiner kan endres fremover - vi følger alltid myndighetenes retningslinjer for å håndtere den pågående korona-situasjonen. 

Pål Wrige
Pål Wrige ønsker å trygge leietakere og gårdeiere på at Malling & Co følger situasjonen tett og iverksetter tiltak for å redusere faren for smitte, men også tiltak for å redusere felleskostnader i bygg som står mer eller mindre tomme.

Hva er det gårdeiere og leietakere er bekymret for når de tar kontakt?

Det er svært mange som tar kontakt, og de fleste ønsker først og fremst å vite hva vi som eiendomsforvaltere gjør for å begrense smitten av covid-19 viruset.

Hva gjør dere for å begrense smitten?

Vi er nødt til å vurdere tiltak fra bygg til bygg, men for et vanlig kontorbygg har vi gjort følgende:

Grundig renhold er nå viktigere enn noensinne. Vi trapper derfor opp rengjøring i bygg som er i bruk. Nå fokuseres det særlig på desinfisering av kontaktflater i fellesarealer, altså der smitten lett kan spres. Avstengte områder, som kantiner, vaskes sjeldnere enn vanlig slik at vaskepersonalet kan fokusere særlig på fellesområder og andre kontaktflater. 

I bygg med lav aktivitet justerer vi ned hyppigheten av renhold. Dette gjør vi for at leietakere skal spares for felleskostnader. Mange virksomheter er nå avhengig av at felleskostnadene holdes nede - derfor gjør vi flere besparende tiltak i bygg med lav til ingen aktivitet.

Lengre ned i saken kan du lese mer om kostnadsbesparende tiltak på eiendommer med lav til ingen aktivitet.

 

Hva skjer om en person som vanligvis arbeider i et bygg som forvaltes av Malling & Co er smittet av korona-viruset?

Vi vil da vurdere situasjonen og bruke skjønn før tiltak iverksettes. I ytterste konsekvens kan bygget bli helt stengt.

I lokaler der det er sannsynlig at smittede har oppholdt seg, vil vi sørge for at fellesarealer blir vasket og desinfisert grundig! Vi anbefaler leietakere som har smittetilfeller om å gjøre tilsvarende nedvask i sine eksklusive arealer.

Når vi får melding om påvist smitte hos en leietaker, vil vi varsle øvrige leietakere om dette. Her er det viktig å understreke at vi ikke kjenner til alle som er smittet og hvor de arbeider, men vi har tatt kontakt med samtlige leietakere for å gi beskjed om at vi må varsles om en ansatt i virksomheten har fått påvist korona-viruset (uten at identitet til smittet avsløres).

 

Vi oppfordrer alle leietakere til å ta kontakt med sitt kontaktpunkt for drift av eiendommen, slik at vi kan yte best mulig service og eventuelt igangsette tiltak. Dette ønsker vi svar på:

1) Har noen av dine kolleger fått påvist smitte (merk: vi skal ikke å bli opplyst om identitet til smittet/smittede)?

2) Har de ansatte hjemmekontor eller brukes arealene som normalt?

3) Kan vi tilpasse driften av bygget på noen måte for å lette deres hverdag?

 

Mange bygg står nå mer eller mindre tomme, hva gjør det med måten byggene forvaltes?

På alle eiendommer der vi har vaktmesteroppdrag er vi til stede og kontrollerer den tekniske driften løpende, og sørger for at alle systemer fungerer optimalt. Vaktmesterne går også ekstra kontrollrunder for å se til eiendommen. Dette er viktig for blant annet å sikre at ingen uvedkommende oppholder seg i bygget.

Når det er færre øyne i et bygg, øker også faren for at ting ikke blir oppdaget. Det kan være alt fra lekkasjer til elementer som utgjør en brannrisiko. Derfor går vaktmestere ekstra kontrollrunder, og er særlig oppmerksomme.

Fordi bruken av bygg endrer seg er det enkelte rutiner vi er særlig påpasselige med å følge opp på i denne situasjonen. Ett eksempel er å forhindre utviklingen av legionella. Når dusjer ikke brukes over en lengre periode, øker sjansen for bakteriedannelse. Derfor «gjennomspyles» alle dusjer slik at risikoen for bakteriedannelse reduseres. Dette er kun et eksempel på en rekke rutiner som blir viktigere når bruken av bygget endres. Disse rutinene får våre ansatte påminnelser om å følge opp.

Malling & Co vaktmester blogg
Illustrasjonsfoto av Malling & co sine vaktmestere.

Endres åpne- og låserutinene i bygg med lav til ingen aktivitet?

Hvilke åpne og lukke rutiner som gjelder for et bygg vil variere. Dette er rutiner som vi har løpende dialog med leietakerne om. Men generelt sett kan jeg si følgende:

Når bruken av bygget endres vurderer vi sikkerheten med nye øyne og gjør tiltak deretter. I de fleste tilfeller handler dette om at dører låses slik at nøkkelkort/brikke må benyttes for å komme inn i bygget.

I bygg som stenges helt er anbefalingen at det opprettes ekstra vaktrutiner for å kontrollere bygget både utvendig og innvendig. På dagtid løser vi dette med egne ressurser, men i de tilfeller der det er nødvendig med kveld/natt-kontroller hyres vektere inn.

 

Mange virksomheter opplever trange økonomiske tider. Hva gjøres for å holde driftskostnader nede?

Igjen, dette vil variere fra eiendom til eiendom. Det jeg kan si er at vi har et særlig bevist forhold til felleskostnadene nå, og ønsker å få disse redusert for å spare leietakere for kostnader. Samtidig må vi ha to tanker i hodet samtidig - standarden på eiendommen opprettholdes, det skal se bra ut i bygget og det skal være trivelig å arbeide i bygget. Vi streber derfor etter å finne gode kostnadsbesparende tiltak som ikke påvirker leietakerne som oppholder seg i bygget.  

I kontorbygg som står mer eller mindre tomme går dette helt konkret ut på å:

1) Senker inne-temperaturen der det er mulig og justere driftstiden for nattsenking.

2) Justere pådraget for ventilasjonen, eventuelt skru dette helt av.

3) Justere tømme-frekvensen av avfall. Enkelte fraksjoner som normalt hentes fast, kan nå kun hentes på vaktmesters bestilling.

4) Skru av lys der det er hensiktsmessig.

5) Redusere mengden/hyppigheten av renhold i bygget.

 

vaktmester_header2
Illustrasjonsfoto av Malling & Co sine vaktmestere

Er det noe mer du ønsker å dele?

Jeg ønsker å trygge både gårdeiere og leietakere om at vi følger myndighetenes retningslinjer - vi gjør det vi kan for å redusere smittefaren i næringsbygg, samtidig som vi søker å redusere felleskostnader i bygg med lav til ingen aktivitet.

Vi ønsker leietakere og gårdeiere velkommen til å ta kontakt med oss dersom det er noe de lurer på vedrørende forvaltningen av bygget.  

Klikk her for å ta kontakt med Pål Wrige på e-post.

 

Andre saker fra Malling & Co om korona-epidemien:


Administrerende direktør Anders Berggren deler informasjon til kunder og samarbeidspartnere om hvordan Malling & Co forholder seg til covid-19 viruset

Analysesjef Haakon Ødegaard kommenterer hvordan viruset og oljeprisfall påvirker næringseiendom

Leder for energi og miljøavdelingen Stein Randby deler 7 tips for å redusere energibruk og driftskostnader under korona-epidemien

Se våre interne kjøreregler for å håndtere korona-epidemien

Besøk vårt digitale kunnskaps-bibliotek 

Vi har laget e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • Proptech
  • Leietakertilfredshet
  • Valg av kontorlokaler

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.

eboker_samlet_web2

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!