Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Skal løse kontorgåten

Skal løse kontorgåten

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
1. Jul 2021

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Frida Magnussen og Håkon Jacobsen Sperre har fått internship hos analyseavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co. De neste ukene skal de kartlegge lager- og logistikkmarkedet og utarbeide en modell som kan gi svar på hvordan kontoret bør utformes.

Analysesjef Haakon Ødegaard er glad for å ha Magnussen og Jacobsen Sperre på plass.

Haakon_600x300

– Frida og Håkon utfyller hverandre meget godt, og begge har gode analytiske ferdigheter. Frida er særlig god på programmering, mens Håkon imponerte oss med sin evne til å strukturere og angripe problemstillinger på rett vis. Det blir spennende å se hva de får til i løpet av de neste ukene, sier Ødegaard.

Analyseavdelingen i Malling & Co presenterte nylig sin ferske markedsrapport som oppsummerer utviklingen i markedet for næringseiendom, og kommenterer forventninger til leie- og transaksjonsmarkedet.

New Call-to-action

Klikk her for å få siste kunnskap om markedet for næringseiendom.

Kontoret etter pandemien & markedet for lager og logistikkeiendom

Magnussen og Jacobsen Sperre skal blant annet kartlegge lager- og logistikkmarkedet.

– Det overordnede målet er å få en enda bedre og mer detaljert oversikt over lager- og logistikkmarkedet. Vi vil se på alt fra utviklingsområder, hvilke aktører som er etablert i dag, hvilke eiere det er i markedet og utløpsstruktur på leiekontrakter. Oppgaven løses med en datamodell som knytter offentlig informasjon sammen med vår egen innsikt, og visualiseres i vårt BI verktøy. Denne innsikten vil være svært nyttig for flere av Malling’s virksomheter, og også for markedet som helhet, sier Jacobsen Sperre som har studert på NHH og jobbet med å verdsette eiendom for Kapitals liste over Norges 400 rikeste.

Interns_web2

Frida Magnussen bruker fritiden på programmering og reise. Hun syntes det er spennende å lære om nye kulturer. Håkon Jacobsen Sperre har sunget den norske nasjonalsangen på Malawisk radio for ca. 3 millioner lyttere som del av en feltreise med UNICEF.

Han støttes av Magnussen som tar en master i Business Analytics på Handelshøyskolen BI:

– Det blir veldig spennende å dypdykke i lager- og logistikkmarkedet. Vi skal også lage en teoretisk modell som kan gi svar på hvordan kontoret bør utformes avhengig av hva slags type bedrift man analyserer. Vi vil blant annet se på arbeidsmønstre i ulike bransjer, og se bruken av hjemmekontor opp mot underdekning og arealbehov. Målet er å få en bedre forståelse av kontorarbeidsplassen noe som vil være svært aktuelt i tiden etter korona, med særlig hensyn til hva ‘den nye normalen’ betyr for leietakere og gårdeiere.

– Dette er jo et brennhett tema som vi jobber mye med fra flere hold i Eiendomshuset Malling & Co. Vi ser for oss at innsikten er særlig relevant for leietakere på flyttefot som kan få bedre råd rundt «workplace strategy», samt gårdeiere som kan lære mer om hvordan man bør utforme kontoret for å skape mest mulig verdi for leietakerne som skal bruke det, skyter Ødegaard inn og legger til:

– Vi vil dele noen av funnene etter sommeren her på malling.no.

Les analysesjef Haakon Ødegaard sitt gjesteinnlegg i Kapital: Hjemmekontor er neppe noen trussel for kontormarkedet

Les også: Datadreven innsikt gir våre kunder konkurransefortrinn

Les veilederen om verdifulle analyser og verdivurderinger for næringseiendom

Analyseavdelingen i Eiendomshuset Malling & Co har laget en veileder til verdifulle analyser og verdivurderinger for næringseiendom.

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

• Hvordan finne riktig leiepris?
• Hvordan finne og vinne nye leietakere?
• Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter
• Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler
• Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir

New Call-to-action


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • PropTech
  • Leietakertilfredshet
  • Energi- og miljø
  • Valg av kontorlokaler
  • Forvaltning av næringseiendom


Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!