Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Redd Barna fikk husdrømmen oppfylt med spektakulært bærekraftsbygg

Redd Barna fikk husdrømmen oppfylt med spektakulært bærekraftsbygg

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
10. Mai 2023

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Da det i 2021 nærmet seg utløp av leiekontrakten til Redd Barnas kontorlokaler i Oslo var det stor spenning og høye forventninger knyttet til et eventuelt bytte av arbeidssted. Ville de klare å finne nye lokaler som passet deres behov og ønsker for fremtiden? Drøyt to år senere var selveste ordføreren i Oslo hedersgjest på den offisielle åpningen av et helt spektakulært bygg – laget av massivt tre!

«Med det prosjektet her, så er jeg aller mest stolt av at de ansatte er kjempefornøyd med hele prosessen. De sier helt uoppfordret at de har følt seg inkludert og involvert i alt som har skjedd. Det gjorde at da dagen kom og vi flyttet inn, så gikk det over all forventning. Jeg ville ikke nølt et sekund med å samarbeide med Malling & Co Leietakerrådgivning igjen

Linn Huse-Amundsen,
Direktør Mennesker og Teknologi,
Redd Barna

 

Eksisterende lokaler var sentrale, men ikke optimale 

Storgata 38 i Oslo sentrum har lenge vært tilholdsstedet til Redd Barna, region øst. Den sentrale beliggenheten var praktisk for både ansatte og besøkende, men bygget var anonymt, og lokalene var dårlig tilpasset deres arbeidsmåte. De ønsket seg nye fasiliteter som fungerte bedre for deres utadvendte virksomhet og tydelige fokus på miljø- og bærekraft. Spesielt viktig var det å sørge for et imøtekommende, inspirerende og forbilledlig miljø for barn og unge som kom på besøk. 

Kjente til Malling fra eksisterende partnerskap

Redd Barna har siden 2018 samarbeidet med Malling & Co om undervisningsprosjekter i Kambodsja og Myanmar. Sammen har de bidratt til å sikre verdifull skolegang og utsikten til en bedre fremtid for mange barn. Gjennom dette partnerskapet har Redd Barna fått god kjennskap og tillit til Malling sin virksomhet og det var derfor aldri noen tvil om hvem som skulle bistå dem i deres søken etter nye lokaler. Malling & Co Leietakerrådgivning på sin side var meget begeistret for oppdraget, og har også gjort deler av prosjektet pro bono.

Samlet innsikt om ønsker og behov

Hva var den store drømmen?

Som vanlig startet første del av prosjektet med å samle innsikt om hva Redd Barna ønsket seg av sine nye kontorlokaler. Hva var drømmen deres? En innledende workshop med ledergruppen i Redd Barna resulterte i en klar visjon: Lokalene skulle først og fremst kommunisere tydelig det viktige arbeidet Redd Barna gjør, og i tillegg fungere som et inviterende samlingssted for ansatte, samarbeidspartnere og publikum. Dette skulle være med på å sette Redd Barna på kartet, i enda større grad enn tidligere.

Spørreundersøkelser og workshops med alle ansatte

For å få frem de ansattes ambisjoner, drømmer og behov for fremtiden ble det også jobbet innover i organisasjonen med spørreundersøkelser og workshops med brukergrupper. Det var viktig for Malling å forstå hvordan Redd Barna jobbet, hvordan de kom til å jobbe fremover, hvilke problemstillinger de hadde der de var, og hvilke behov de ville få i fremtiden. For Redd Barna var det helt avgjørende å ha en ekstern, kompetent samarbeidspartner som kunne ta styringen på dette og drive prosjektet fremover i en hektisk arbeidshverdag.

Les også: Leietakerrådgiverne i Malling: Vi selger lave skuldre

Malling-Leietakerrådgivning--TTL_2741


Ble anbefalt en fleksibel arbeidsplass

Data og innsikt blir til konsept

Det gode data- og innsiktsgrunnlaget som var blitt samlet inn kunne nå bearbeides og oversettes til et konkret arbeidsplasskonsept og en kontorløsning som ville passe godt til Redd Barna. Dette arbeidet er en sentral del av spisskompetansen til Malling & Co Leietakerrådgivning, og deres lange erfaring med utvikling av slike konsepter gjør at resultatet blir meget godt tilpasset leietakerne.

Ikke lenger faste arbeidsplasser

Basert på funnene i innsiktsfasen ble Redd Barna anbefalt et fleksibelt arbeidsplasskonsept med en variert og riktig sammensatt meny av kontorfasiliteter. De ansatte skulle ikke lenger ha faste plasser, men plassere seg i riktig sone ut fra hvilket behov de hadde der og da. En gjennomtenkt soneinndeling skulle sørge for god tilgang til både lukkede kontorer, stillesoner og åpne områder for samarbeid og kommunikasjon, samt innbydende fellesarealer for sosialisering og rekreasjon.

En helt ny arbeidsmåte å venne seg til

Det nye arbeidsplasskonseptet ble godt mottatt av både ledergruppen og resten av organisasjonen. Riktignok var det en annerledes og moderne tilnærming til hvordan arbeidsdagen skulle legges opp, og de måtte regne med en viss modningstid før de ville bli vant til det. Men tiden var kommet for å gjøre endringer, og i tillegg hadde pandemien gjort folks arbeidshverdag mer hybrid og fleksibel. Redd Barna omfavnet dermed det nye konseptet og så fram til å kunne realisere det i nye lokaler.

Se bildene her:

 

Hvilke prosjekter kunne være aktuelle?

Økonomi og spennende bydelsutvikling var avgjørende

Redd Barna hadde en meget sentral beliggenhet i Oslo, og ønsket å fortsette med det, men de var også åpne for å utvide radiusen, mye på bakgrunn av økonomiske prioriteringer. Som forvalter av veldedige midler er de sitt ansvar svært bevisst og ønsker å ta kloke og fornuftige valg, også når det gjelder kontorlokaler. I tillegg var de bevisst på at det foregår mye spennende utvikling rundt omkring i de ulike bydelene i Oslo, og de ønsket å se på muligheten for å kunne ta del i denne utviklingen.

Søkte bredt og utarbeidet en detaljert kravspesifikasjon

Malling & Co Leietakerrådgivning gjorde derfor et bredt søk for å kartlegge aktuelle prosjekter som passet både med tanke på beliggenhet og tidsperspektivet til Redd Barna. Parallelt med søkeprosessen ble det utarbeidet en kravspesifikasjon, et viktig teknisk dokument som beskriver i detalj hvilke kvaliteter, egenskaper, bærekraftsløsninger og teknologiske løsninger de fremtidige kontorlokalene bør og skal inneholde. En god kravspesifikasjon er avgjørende for å sikre at visjonen blir realisert slik som tiltenkt.

Prioriterte god tid til gjennomgang av prosjektene

Det brede søket resulterte i mange gode alternativer, og det ble gjort en sortering for å kunne sitte igjen med en “long list” over interessante prosjekter. Disse ble det brukt mye tid på å gjennomgå, blant annet ved å gå på befaringer og i møter med tilbyderne. Det var viktig å forstå egenskapene og visjonene til de ulike prosjektene for å kunne få frem et godt sammenligningsgrunnlag.

Enklere tilbudsprosess med ekstern rådgiver

Etter hvert stod Redd Barna igjen med en «short list» bestående av en håndfull spennende prosjekter som ble tatt med videre i tilbudsprosessen og tilsendt romprogram og kravspesifikasjonen. Nå skulle prosjektene undersøkes for å se om de ville imøtekomme ønskene og behovene til Redd Barna. Denne fasen av prosjektet er ofte tidkrevende, da det er mange faktorer og omstendigheter som skal diskuteres og vurderes. Med en ekstern rådgiver blir tilbudsprosessen enklere og smidigere.

Malling-Leietakerrådgivning--TTL_2797


Meget fornøyd med resultatet og leveransen

Endelig et eget Redd Barna-hus!

Etter mange runder med tilbyderne falt valget til slutt på gårdeierne Höegh Eiendom og AF Gruppen, og deres innovative mesterverk HasleTre, tegnet av arkitekt OsloTre. Endelig skulle de få et helt eget Redd Barna-hus, på adresse Bøkkerveien 2 på Hasle i Oslo. Det hadde de kun drømt om, og ikke våget å tro at de skulle oppnå. Og ikke nok med det, HasleTre er et nyoppført, innovativt bygg laget av massivt tre. Ikke bare er konstruksjonen i tre, men også alle sammenføyninger. Til og med enkelte toaletter og servanter er laget i tre.

Miljø og bærekraft

HasleTre har altså en ekstremt sterk bærekraftsprofil, som var et av de store ønskene til Redd Barna. Huset har også rukket å vinne priser for sin banebrytende arkitektur og ingeniørkunst. Med sine smarte løsninger har huset nærmere 60 % lavere klimagassutslipp enn standard næringsbygg. I tillegg har arkitekt og entreprenør tenkt framover og gjort huset både demonterbart og gjenbrukbart, antageligvis som verdens første. Flere av løsningene, materialene og møblene i HasleTre er dessuten gjenbruk og redesign.

Fremtidens byggemåte?

Utformingen og byggingen av HasleTre er nøye gjennomtenkt. Prefabrikkerte (og kortreiste) limtreelementer sørget for en raskere byggeprosess og minimalt med avfall, kapp og svinn på byggeplassen. Bruken av treverk i både konstruksjon og sammenføyninger reduserte støyen betraktelig, noe som var til stor glede og forundring for både ansatte og forbipasserende. Alle spikre og skruer ble byttet ut med treskruer, og til sammen ble det brukt 90 % mindre stål enn normalt. Bygget er til og med demonterbart!

BREEM-NOR Excellent

Urgamle byggteknikker, kombinert med innovative løsninger fra arkitekt og entreprenør, har bidratt til å reise dette lune og velduftende mesterverket i massivt tre, som forhåpentligvis vil inspirere til flere lignende byggeprosjekter fremover. Huset ligger an til å bli sertifisert som Excellent i BREEM-NOR, som er det nest høyeste nivået i Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg.

Offisiell åpning med ordføreren

I januar 2023 var det duket for offisiell åpning av det nye Redd Barna-huset, og selveste ordføreren i Oslo var invitert som hedersgjest for å klippe snoren. Marianne Borgen har selv jobbet i menneskerettsorganisasjonen i 16 år, og var stolt over å kunne kaste lys over et slikt unikt prosjekt.

Åpningen av Redd Barnas nye bygg

Fra venstre: Marianne Borgen (ordfører i Oslo), Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna), Eirik Thrygg (administrerende direktør i Höegh Eiendom) og Torgunn Skaalen Berg (senior prosjektleder i Malling & Co).

En god match mellom leietaker, leieobjekt og gårdeier

Takket være Redd Barnas tydelige visjon, valg om å bruke en ekstern leietakerrådgiver og positive holdning til endringer ble resultatet en særdeles god match. Ikke bare med tanke på HasleTre, men også overfor gårdeier, som deler de samme miljø- og bærekraftvisjonene.

Sammen vil de fremover jobbe aktivt for å ivareta dette ekstraordinære bygget, som vil glede og inspirere svært mange, også utenfor bransjen. Redd Barna har kun positive tilbakemeldinger om leveransen fra Malling & Co Leietakerrådgivning, og vil på det sterkeste anbefale dem til andre firmaer som vurderer eller har planer om å flytte på seg.

Fakta om det nye Redd Barna-huset:

 • Adresse: Bøkkerveien 2, Oslo
 • Revolusjonerende bærekrafthus i massivt tre
 • Demonterbart og gjenbrukbart
 • Rask byggeprosess med prefabrikkerte elementer av kortreist treverk
 • Montert med treplugger i stedet for spiker og skruer
 • Bygget fanger opp overskuddskarbon i atmosfæren og sørger for et godt inneklima
 • God tilgjengelighet for ansatte, publikum, barn og frivillige
 • Nesten 3000 m2 fordelt på fire etasjer og kjeller
 • Resepsjon og stort allrom i første etasje
 • Møterom og arbeidssoner til alle typer bruk
 • Gårdeiere: Höegh Eiendom og AF Eiendom
 • Arkitekt: OsloTre
 • Hovedentreprenør: Seltor Gruppen AS

New Call-to-action


MALLING & CO LEIETAKERRÅDGIVNING

Malling-Leietakerrådgivning-Gruppebilde

Malling & Co Leietakerrådgivning bistår leietakere i alt fra å søke etter egnede lokaler, forhandle og reforhandle betingelser i leiekontrakt til å følge opp det byggetekniske når lokalene tilpasses bedriftens ønsker og behov. I tillegg tilbyr vi eiendomsfaglige vurderinger av større leieporteføljer, utvikling av skreddersydde arbeidsplasskonsepter, strategisk rådgivning, og prosjektledelse når lokaler skal tilpasses leietaker. 

Våre rådgivere har som målsetning å sikre våre kunder mest mulig egnede lokaler til de beste kommersielle, tekniske og juridiske vilkår, og sikre at leietaker får mest mulig verdi ut av arealene de disponerer. Godt støttet av vår analyseavdeling, har vi til enhver tid god oversikt over hvilke lokaler som er tilgjengelig i markedet og hva som er en riktig markedspris.

» Les mer om vår avdeling her

» KONTAKT OSS FOR EN GRATIS KONSULTASJON

» BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • Proptech
 • Leietakertilfredshet
 • Analyser og verdivurderinger
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!