Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. På innsiden med HR-Marte

På innsiden med HR-Marte

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
27. Mar 2024

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

 

I Malling handler HR ikke om å ha en” HR-strategi”. Istedenfor har Marte Wold Hansen, Head of People and Culture hos Malling, sammen med kollegaene sine og ledelsen skapt et ansattløfte som reflekterer bedriftens samlede visjon og retning.

Da Marte startet i september 2022 gjorde hun speedintervjuer med lederne og brukte tid på å snakke med folk om hva de holdt på med og hvordan de hadde det. Etterhvert fikk hun en formening hva det er som definerer Malling – hva det er som er selve  gullet i selskapet som gjør at de skiller seg  fra andre. Det ble også en stor, anonym medarbeiderundersøkelse som ga masse god informasjon og innsikt i, og kunnskap om, hva folk syntes var bra med å jobbe i Malling. 

Disse innsiktene ble deretter formulert som et ansattløfte.

Mallings Ansattløfte: 

Bedriftskulturen i Malling er sterk, og våre ansatte forteller at det de setter mest pris på ved å jobbe i Malling er:  

  1. Et selskap med flat struktur hvor man blir sett, lyttet til og behandlet med likeverd. 
  2. Et tverrfaglig kompetansemiljø med spennende oppgaver og utviklingsmuligheter. 
  3. Å jobbe i et anerkjent og attraktivt selskap hvor tradisjon og innovasjon går hånd i hånd. 
  4. Å ta del i et unikt sosialt fellesskap hvor man viser omtanke for hverandre og hvor man kan være seg selv. 
  5. Et trygt og positivt arbeidsmiljø som ivaretar fysisk og psykisk helse
  6. Et eierskap som tar sitt samfunnsansvar på alvor og som behandler sine medarbeidere med respekt og rettferdighet

Tilsammen utgjør dette vårt ansattløfte. Malling skal være noe mer enn bare en arbeidsgiver. 

Lederskap med engasjement driver kultur og resultater

Ledelsens dedikasjon til ansattløftet, er en fundamental del av Mallings suksesshistorie. Gjennom et sterkt fokus på å integrere de ansattes tilbakemeldinger i selskapets strategi, skapes et miljø der hver stemme teller. Dette er ikke bare en teoretisk øvelse, men en praktisk tilnærming som preger hele selskapets kultur. 

– I Malling har vi en flat organisasjonsstruktur som bidrar til å skape et miljø der alle blir sett, hørt og verdsatt. Dette fremmer åpenhet og samarbeid på tvers av alle nivåer i organisasjonen. Vår tverrfaglige tilnærming gir oss en unik mulighet til å utveksle kunnskap og ideer, noe som er essensielt for både individuell og organisatorisk vekst.

 

Ny og eksisterende kompetanse i skjønn forening

“ Vår tilnærming til kompetanse og kompetanseheving sikrer at våre ansatte er godt rustet til å møte fremtidens utfordringer og muligheter." Marte Wold Hansen, Head of People and Culture

Marte understreker betydningen av både ny og eksisterende kompetanse: 

– I Malling verdsetter vi både den kompetansen våre ansatte bringer med seg og den de utvikler hos oss. Vi tror på å balansere behovet for friske perspektiver med å dyrke og videreutvikle den kunnskapen som allerede eksisterer i selskapet. 

Dette doble fokuset sikrer at Malling både kan tiltrekke seg nytt talent og opprettholde en sterk, erfaren kjerne av medarbeidere.Gjennom å utvikle en rekke metoder og arenaer for å hente riktig kompetanse og for utveksling av kompetanse internt, styrkes både organisasjonen og den enkelte ansatte. Disse metodene og arenaene spenner fra et grundig onboarding-program for nyansatte til skreddersydde utviklingsplaner og spesielle arrangementer som Malling-dagen og Lunch and Learn.Onboarding-programmet hos Malling er designet for å gi nyansatte en omfattende og meningsfull introduksjon til selskapet. 

les om hvordan vi utvikler talenter gjennom vårt graduate program her

Malling er mer enn en jobb

Sosialt fellesskap og velvære er høyt prioritert i Malling. Det legges vekt på å skape et arbeidsmiljø der omsorg, respekt, og muligheten til å være seg selv står sentralt. 

Malling Move er Malling sitt konsept for fysisk og psykisk velvære, og det satses mye på å tilby de ansatte gode aktiviteter. 

Vi tror at et sterkt sosialt fellesskap er nøkkelen til både personlig velvære og profesjonell effektivitet. Vår kultur skiller oss fra mengden, og vi tilbyr de ansatte hos oss mer enn bare en jobb; vi tilbyr en livsstil. "Marte Wold Hansen, Head of People and Culture

VInnerlaget

Bredde og dybde og en historie av innovasjon

Malling har oppnådd bemerkelsesverdige resultater, blant annet ved å bli rangert som det ledende merket i megler-/rådgiver kategorien de siste tre årene og som den største kommersielle megleren i Norge i tre av de siste fire årene. Med over 305 ansatte og en driftsinntekt på 552 millioner NOK, forvaltes det 2,7 millioner kvadratmeter og over 750 bygninger. 

Marte forteller om hvordan Malling helt fra starten i 1964 har vært pionerer innen innovasjon og framoverlenthet: 

– Malling Sr. var en pioner og forut for sin tid. Historien til Malling er et godt eksempel på gründertankegang og det å hele tiden tenke framover. Vi har vært veldig tidlig ute med å satse på energi og miljø og vi har vært veldig tidlig ute med å jobbe med PropTech. Dette er eksempler på at vi ser at vi hele tiden må utvikle oss videre, være nysgjerrige og følge med på markedstrender. 

Marte forteller ivrig om hva som gjør Malling annerledes enn andre eiendomshus: 

– Her i Malling er vi brede, men har også dybdekunnskap basert på historie siden vi har vært i  bransjen siden bransjen ble definert. Dette er en unik kombo. De fire divisjonene våre gjør oss robuste i forhold til markedskrefter og endringer. Vi er ikke så store at vi oppleves som byråkratiske; dette er et lettbeint selskap. Vi har plassert oss i en sweetspot av alt; størrelse, erfaring, og ikke minst kultur. Det finnes mange selskaper som er rundt 300 mennesker, og som er agile og har dyktige ledere, og det finnes mange veldig dyktige konkurrenter der ute, men det er kombinasjonen av fag og kultur som gjør Malling helt unike i markedet, er min påstand, sier Marte. Folk bryr seg om deg helt genuint og du får muligheter. Det er ingen som detaljstyrer deg, og man får veldig tillit i rollen sin. Det er bra, og det er sånn jeg mener man får det beste fra den enkelte. Når man setter alle disse faktorene sammen, skjer det virkelig ting. 

Se våre karrieremuligheter her

Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe hos Malling? Ta kontakt med oss!

– Alle snakker om Malling kulturen, og  jeg har forsøkt å fange den i ansattløftet vårt. Jeg tror at de som kommer til oss kjenner seg igjen i dette.  Hvis man ønsker å jobbe på tvers av fagdisipliner, være i førersetet og kanskje være synlig i et system som ikke er så stort, er Maling et bra sted å komme til. Er man interessert i Malling, er min oppfordring å snakke med de som jobber her. Våre ansatte er våre beste ambassadører. Alle kan lage fine presentasjoner og nettsider, men for å få et genuint innblikk i selskapet vår vil jeg oppfordre til å være nysgjerrig, ta kontakt med folk på seminarer eller foredrag eller LinkedIn og bli kjent med oss – snakk med noen som kjenner kulturen og som kommer herfra, oppfordrer Marte. 

BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

I våre e-bøker finner du tips og erfaringer som skal hjelpe deg med å ta velinformerte valg knyttet til næringseiendom.

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!