Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Overraskende sterk sysselsettingsvekst presser leieprisene til nye høyder

Overraskende sterk sysselsettingsvekst presser leieprisene til nye høyder

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
23. Mai 2019

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Det ble en fullspekket morgen med spennende foredragsholdere, innlegg og mingling da Malling & Co laserte sin nye markedsrapport. Rapporten oppsummerer utviklingen i markedet for næringseiendom hittil i 2019, og kommenterer fremtidige forventninger til leie- og transaksjonsmarkedet. 

Rapporten inneholder også gjestekommentar av Mike Barnes, fra det europeiske analyseteamet til Savills, der han gjennomgår ferske resultater fra den europeiske undersøkelsen «What Workers Want».

New Call-to-action

Fallende kontorledighet og stigende leiepriser

I vår forrige markedsrapport pekte vi på økende leienivåer for kontor i Oslo, samt en utflating av yieldnivåene generelt. Vi ser nå at kontormarkedet fortsetter den sterke trenden, og at markedet ser ut til å være mye sterkere enn det vi og andre forutsatte for et halvt år siden. Sysselsettingen med arbeidssted i Oslo har vært meget sterk siste året, og de siste utsiktene er at denne trenden fortsetter inn i 2019. Følgende ser vi fallende kontorledighet og stigende leiepriser som en konsekvens for kontormarkedet i 2019. Og i det korte bildet ser vi også at det fortsatt bygges for lite i forhold til den forventede veksten i sysselsettingen og tilhørende økte etterspørsel etter kontorarealer. Vi tror fortsatt på en leieprisvekst på vel 10 % for Oslos kontormarkedet i 2019, og risikofaktorene som vi pekte på i forrige rapport ser ut til å ikke materialisere seg.Nybygg, konvertering og sanering

LES OGSÅ: NAV rapporterer om økt mangel på arbeidskraft

Renteutvikling

Ett unntak er renteutviklingen, hvor det er et klart tegn fra Norges Bank om økende renter fremover, og særlig i det korte bildet.  Samtidig har de lange rentene holdt seg lave, noe som gjør at rentehevingene får mindre utslag for næringseiendom enn man kanskje kunne trodd. Vi tror fortsatt på en relativt flat yieldutvikling, med unntak av handelssegmentet som vil få økende yielder som følge av dårligere utsikter for det underliggende leiemarkedet i dette segmentet.

 

Myte eller fakta?

Vi kan ellers melde om full fart i transaksjonsmarkedet, og i denne rapporten diskuterer vi også mytene om at utenlandske investorer selger seg ut av Norge. Det mener vi ikke er tilfelle, og at særlig de etablerte utenlandske investorene i Norge tvert imot er aktive på både kjøper og selgersiden. Med andre ord har de fleste kommet for å bli i det norske markedet. Aktiviteten på transaksjoner er fortsatt preget av mangel på gode produkter, og det er flere som vil kjøpe enn selge. Vi tror fortsatt på et meget godt transaksjonsmarked på høyde med fjoråret rundt NOK 80-90 mrd.

LES OGSÅ: UBS vender tilbake

Markedskunnskap og analyse

Vi håper vår rapport kan bidra til bedre innsikt i markedet, og minner om muligheten for å ta kontakt dersom det ønskes en mer detaljert og skreddersydd presentasjon av vårt markedssyn. Vi benytter samtidig anledningen til å ønske lykke til i en hektisk avslutning på første halvdel av 2019, og ønsker våre lesere en riktig fin sommer!


Analyseteamet i Malling utgir halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.  

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!