Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Oslo Pensjonsforsikring (OPF) miljøsertifiserer eksisterende bygg

Oslo Pensjonsforsikring (OPF) miljøsertifiserer eksisterende bygg

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.
Skrevet av Stein Randby
19. Nov 2018

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.

OPF har vedtatt en bærekraftstrategi for sin eiendomsportefølje som i stor grad reflekterer de 10 strakstiltakene som følger av Eiendomssektorens veikart mot 2050. Introduksjon av miljøledelsessystemer, som for eksempel en BREEAM-In-Use på hele eller deler av porteføljen, er en del av disse 10 tiltakene.

Som sagt så gjort; OPF ønsket fokus på eksisterende bygg i driftsfasen og utfordret oss i Malling & Co Energi og Miljø på å sertifisere tre bygg i tråd med miljøledelsessystemet BREEAM-In-Use. De tre byggene representerer hver sin kategori, og denne starten vil således være nyttig i form av erfaringsoverføring til øvrig del av porteføljen.

LES OGSÅ: Eiendommer kan bli mer verdt om man tar grep om miljøaspektene

Kongens gate 18 - TTL_7696-Edit-2Kongensgate 18-20 opprinnelig bygget i 1860 huser i dag Klima- og Miljødepartementet (KLD) som gjennom Statsbygg som leietaker har et sterkt fokus på sikker drift i alle ledd i verdikjeden til bygget. Bygget oppnådde karakter «Very Good», som også reflekterer kvaliteten på bygget. Sentrumsnære eiendommer har unike kvaliteter i form av tilgjengelighet og avstand til servicetilbud. Dette verdsettes høyt i BREEAM in-Use systemet og det er positivt å kunne få uttelling for dette også i et miljøhensyn. Gjennom aktiv forvaltning vil eiendommen holde dette BREEAM In-Use nivået.

Kirkegata 18 - TTL_8084-EditKirkegata 14-18 bygget i 1915-1921, huser Kunnskapsdepartementet (KD) og Statsbygg. Det er et rehabilitert bygg etter BREEAM NOR-systemet (design og byggefase) og mottok i 2014 et sertifikat med karakteren «Good». I forbindelse med sertifiseringen i tråd med BREEAM In-use, var bl.a. mulighetene for individuell tilpasning av temperatur, belysning etc., samt overstyring av den automatiske solskjermingen viktig. Bygget er også tilrettelagt for syklister med kjønnsseparate garderobefasiliteter og tørkerom for treningstøy, samt vesentlige rekreasjonsarealer. Vannbesparende utstyr er dessuten godt dokumentert, så vel som annen essensiell dokumentasjon; Energimerke, tilstandsvurderinger samt datablader på teknisk utstyr. Byggets nærhet til andre fasiliteter i byen samt kollektivtransport er også med på å heve scoren i denne sertifiseringen, selv om dette ikke er noe byggherre kan påvirke. Bygget endte opp med karakteren «Good», hvilket er mer enn godkjent for et bygg med så få frihetsgrader og en stor grad av verneverdige arealer. 

Hagaløkkveien 28 - TTL_7101-EditHagaløkveien 28 ble utviklet i år 2011-2012 som et BREEAM NOR bygg og fikk karakteren «Very-Good». Dette har gitt mange gode kvaliteter til eiendommen på alle de 9 miljødimensjonene som BREEAM-systemet vektlegger. Disse kvalitetene var siden enkelt å overføre til en BREEAM In-Use sertifisering. Hagaløkkveien 28 oppnådde med god margin karakteren «Very Good». Eiendommen scorer godt på området energi på grunn av en godt dokumentert designfase, samt en varmepumpeløsning med grunnvarme som energikilde for både varme og kjøling. Utover dette ligger Hagaløkkveien 28 innen gangavstand fra Asker togstasjon som gir god uttelling på området transport. Med et kontinuerlig fokus på energi og miljø vil denne eiendommen på sikt potensielt kunne oppnå en enda bedre karakter, «Excellent». Det er også grunnprinsippet i denne ordningen, at gjennom aktiv forvaltning å gjøre eiendommen bedre for både brukere og miljøet.

Vi i Malling & Co Energi og Miljø takker for tilliten, gleder oss over de gode resultatene og ser frem til fortsettelsen. 

New Call-to-action

Trenger du rådgivning i forbindelse med bærekraftvurderinger eller sertifisering av eiendom, så ta kontakt med Malling & Co Energi og Miljø. Vi kan gi råd og veiledning i forhold til hva det grønne skiftet betyr for deg som byggeier og utvikler av eiendom. Hvilke muligheter som finnes og hvilke strategiske valg som bør tas for å være attraktiv for fremtidens leietakere.

LES OGSÅ: Malling & Co Tilslutter seg Eiendomssektorens veikart mot 2050

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!