Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Optimalisering av kjølesystemet i Barcode

Optimalisering av kjølesystemet i Barcode

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.
Skrevet av Stein Randby
23. Mar 2017

Stein startet opp vår rådgivningstjeneste for energi- og miljødimensjonene for næringseiendom i år 2015. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU og kraftanalytiker ved NHH i Bergen. Stein jobber på kryss og tvers i hele Eiendomshuset, samt med eksterne kunder i egen portefølje. En av hans ambisjoner er å få bukt med «eie-leie problematikken» gjennom KPI-management og ved å bygge tillit til tall og dimensjoner mellom byggeier og leietaker. For å understreke at han har 25 års bred erfaring fra bransjen, minner han gjerne omverdenen på at han faktisk har jobbet 2 sesonger som tømmerfløter på Glomma.

Malling & Co Energi og Miljø AS er engasjert av DnB Næringseiendom for å ivareta daglig drift og deler av administrasjonen for Barcode Kjøling AS i Bjørvika.

DnB Næringseiendom har gjennom sitt eierskap, styrelederverv samt i kraft av å være ansvarlig forvalter for kjølesentralen siden kjøpet fra Hafslund Varme, vært tydelige på sine ambisjoner om å videreutvikle sentralen og optimalisere verdien for eierne og deres kunder. 

fang energityven.jpg

 

DnB har fortsatt det formelle forvaltningsansvaret for kjølesentralen på oppdrag fra de øvrige eierne, men ønsker bistanden fra Malling & Co Energi og Miljø for å sikre videreutviklingen av selskapet og optimal drift.

 

Barcode kjølesentral var opprinnelig planlagt som en midlertidig kjølesentral i påvente av en stor felles varme- og kjølesentral for hele Bjørvika-utbyggingen med en stor sjøvannsbasert varmepumpe og mulighet for frikjøling med kaldt sjøvann. Nå har den endt opp med å bli den eneste store energisentralen i Bjørvika, og heldigvis med en kapasitet som kan dekke store deler av forventet utbygging med hensyn til kjøling. I kombinasjon med adiabatisk kjøling (fjernvarmebasert kjøling via ventilasjonsluften) vil resterende effekt kunne dekke hele Bjørvika-utbyggingen. 

Malling & Co Energi og Miljø synes det er spennende å få være med på videreutviklingen av denne kjølesentralen, som nå blir hjertet for kjøleproduksjonen i Bjørvika. Oppgaven krever systemtenkning og fokus på en optimal samhandling mellom byggene og de ulike energi-systemene. Vi modifiserer nå sentralen for å tilpasse den til ny permanent rolle og vil videreutvikle denne i tett samarbeide med de bakenforliggende eierne, samarbeidspartnere og potensielle kunder av kjøling i området.

Vi er glade for å kunne skjøte på eksisterende kompetanse med over 15 års erfaring fra utvikling av tilsvarende termiske systemer, både strategisk og teknisk.

Engasjementet trådte i kraft 1. mars 2017 og Malling & Co Energi og Miljø takker for tilliten.

New Call-to-action

I e-boken kan du blant annet lese om:

  • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
  • Hvor bør man starte?
  • Hvilke sertifiseringer anbefales?
  • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
  • Hvorfor viktigheten av bestillerkompetanse er avgjørende
  • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet

LES MER: 3 tips til å spare penger gjennom et bedre klimaregnskap

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!