Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Oppryddingen i proptech-bransjen har begynt
Malling-Proptech-Robert-Skramstad-TTL_5571-2

Oppryddingen i proptech-bransjen har begynt

Robert har jobbet i Eiendomshuset Malling & Co siden 2016 og fikk i 2020 muligheten til å spisse selskapets posisjon innen innovasjon og teknologi da han gikk inn som daglig leder og partner i Malling & Co Technology.
Robert har en variert bakgrunn, med særlig fokus teknologi og kvalitet, noe han har fått fra sin tid som senioringeniør i oljebransjen og som teknisk driftssjef i Malling & Co forvaltning. Han er utdannet elektriker og ingeniør innen elkraftteknikk fra USN og har i de siste årene vært en bidragsyter hos andre utdanningsinstitusjoner hvor han holder kurs og foredrag innen eiendomsteknologi og innovasjon.
Robert brenner for teknologi som virker og som gir merverdi til alle relevante parter i verdikjeden Næringseiendom.
Skrevet av Robert Skramstad
24. Okt 2023

Robert har jobbet i Eiendomshuset Malling & Co siden 2016 og fikk i 2020 muligheten til å spisse selskapets posisjon innen innovasjon og teknologi da han gikk inn som daglig leder og partner i Malling & Co Technology. Robert har en variert bakgrunn, med særlig fokus teknologi og kvalitet, noe han har fått fra sin tid som senioringeniør i oljebransjen og som teknisk driftssjef i Malling & Co forvaltning. Han er utdannet elektriker og ingeniør innen elkraftteknikk fra USN og har i de siste årene vært en bidragsyter hos andre utdanningsinstitusjoner hvor han holder kurs og foredrag innen eiendomsteknologi og innovasjon. Robert brenner for teknologi som virker og som gir merverdi til alle relevante parter i verdikjeden Næringseiendom.

Akkurat nå står vi i en tøff markedssituasjon i eiendomsbransjen. Rentehevingene berører de aktørene som vanligvis investerer penger i innovasjon og teknologi, både i form av å ta i bruk ny teknologi, men også som rene investorer i ny teknologi. Dette tvinger dem til å snu på kronene og revurdere hvem og hva de investerer i. Det fører til at konkurransen skjerpes blant proptech-selskapene som er avhengige av denne kapitalen for å fortsette driften. Det er på høy tid. 

Det har lenge vært en enorm mengde proptech selskaper der ute - så mange at selv vi har hatt utfordring med å holde oversikt, og nå som investeringsmidlene i bransjen strammes inn, skilles klinten fra hveten. Det er ikke slik at vi jubler over konkurser, men det er viktig at vi anerkjenner at vi nå er i en naturlig og avgjørende fase hvor markedet korrigerer seg selv. De gode proptech-selskapene med løsninger som tilfører reell verdi og kan demonstrere ROI flyter til toppen, mens selskapene og løsningene som ikke har livets rett, faller bort. 

Dette er en helt naturlig del av hvordan enhver bransje innoverer og beveger seg fremover, og for oss i eiendomsbransjen er det ikke noe annerledes. Vi mener denne fasen har latt vente på seg en god stund nå, og det er en god ting at denne oppryddingen i landskapet har kommet, slik at vi kan vende blikket fremover og fokusere på å videreutvikle de beste løsningene, når støvet har lagt seg. 

Dessverre fører også denne fasen til konkurser vi synes er uheldige, slik som Unite Living, som vi leste om nylig. De brakte med seg et veldig godt kontraktforvaltningssystem for boligutleie som flere av våre kunder bruker. I dette tilfellet har det heldigvis kommet en redning i form av oppkjøp, slik at selve teknologien i det minste lever videre. 

Proptech er ikke lenger valgfag i eiendomsbransjen 

Vi i Malling & Co engasjerer oss i innovasjon og teknologi fordi vi har en veldig klar egeninteresse av at nye, praktiske løsninger kommer frem og løser de utfordringene som vi, og andre eiendomsfirmaer møter daglig. Proptech er ikke lenger valgfag i eiendomsbransjen - det har blitt en essensiell del av hvordan vi løser oppgaver og utfordringer effektivt, og bedre digitale løsninger og modernisering har vært sårt trengt i eiendomsbransjen i lang tid. Proptech-startups spiller en avgjørende rolle for at behovene våre skal møtes, men det er ikke all proptech som viser seg å være hel ved. 

Vår egen Peter Malling senior sa at “God eiendomsforvaltning er summen av en million små detaljer” - og det er nettopp disse detaljene, og utfordringene som ligger i dem, som proptech tar for seg. Noen utfordringer er derimot større og viktigere enn andre, og fokuset bør rettes mot å finne løsninger som effektiviserer de oppgavene som krever mye tid.  

De proptech-firmaene som etter vår mening sitter mest utsatt nå, er de som selger løsninger som vi i beste fall vil kategorisere som “nice to have,” og som i verste fall tilfører lite eller ingen reell verdi. Selv om noen av de helt klart har gode idéer, er det ikke gitt at det er god nok kjøpevillighet i markedet for løsningene de tilbyr. I hvert fall ikke når de står på egen hånd. Noen av aktørene i denne kategorien vil nok finne en utvei i form av oppkjøp eller sammenslåing, slik at løsningene deres blir en del av en større og mer attraktiv helhet. 

Det vi ønsker oss er automatisering 

Det vi trenger akkurat nå, er de løsningene som hjelper oss å få bukt med de største tidstyvene i arbeidet vårt. Automatisering er uten tvil det som gir oss mest verdi å implementere i systemene og rutinene våre, for arbeidsdagen vår er full av repetitive oppgaver som tar masse verdifull tid.

Hvis du som proptech-selskap sitter på en løsning som drastisk reduserer tiden det tar å løse en eller flere vanlige oppgaver, ligger du godt an for å oppnå suksess, selv i harde tider som nå. Behovene våre for å effektivisere endres ikke av at den økonomiske situasjonen har endret seg. Tvert imot blir det enda viktigere for oss å fri opp tid og kapital som vi helst skulle brukt på andre oppgaver.

Vi står ved enden av en teknologi-boom i bransjen, og nå kommer den sårt trengte opprydningen etter festen. Det kommer til å bli flere konkurser fremover, men tilbake står de som har gjort leksene sine og har solide teknologiløsninger det er behov for her og nå.

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!