Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Nytt kontor for fremtidens arbeidsformer

Nytt kontor for fremtidens arbeidsformer

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
21. Sep 2017

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Malling & Co sin nye arbeidsplass er spesialtilpasset organisasjonen og arbeidsformene som kommer. 
Malling & Co har flyttet til nye lokaler i Dronning Mauds gate 15. Dette er torget, som skal være en møteplass for interne og gjester. Kunsten er laget av kunsterduoen BROSLO.
Eiendomshuset Malling & Co har flyttet til nye lokaler i Dronning Mauds gate 15. Dette er torget, som skal være en møteplass for interne og gjester. Kunsten er laget av kunsterduoen BROSLO. 

Etter 30 år i de samme lokalene har vi flyttet til en ny og moderne arbeidsplass. Vi flytter bare fem gatenummer opp i gata til Dronning Mauds gate 15, men endringsreisen er betydelig lengre. Vi bruker muligheten til å skape noe nytt, og får glede av kompetansen Malling & Co har på dette feltet til å skape et kontormiljø som er mer tilpasset våre arbeidsformer og et moderne arbeidsliv.   

Kartlegge behov for beste kontorløsning

Å flytte et kontor med over 100 ansatte kan være en krevende øvelse, men Malling & Co har fokusert på mulighetene det gir.

– Det som raskt ble klart da vi begynte kartleggingen var at vi hadde behov for mer fleksible lokaler. Vi har mange avdelinger og forretningsområder med vekstambisjoner, derfor må lokalene ha en slags trekkspill-effekt, forklarer Nora Brinchmann.

Hun jobber i Malling & Co Leietakerrådgivning, og var prosjektleder for flyttingen.  Før arbeidet startet ble det satt noen førende premisser.

 – Det har vært viktig for oss å legge til rette for nærhet, god kommunikasjon og bedre samhandling mellom avdelinger og divisjoner, skape et møtested, god dynamikk og samhandling, ivareta ulike arbeidshverdager og skape trivsel og stolthet, forklarer Nora Brinchmann.

Dette satte i gang en prosess med å kartlegge behovene og få innspill fra ulike deler av virksomheten, slik at man sammen med interiørarkitekten kunne finne frem til de mest egnede løsningene. Fokus har vært på å få så mange innspill som mulig og å sørge for åpenhet i organisasjonen, slik at alle vet hva som planlegges og venter dem. Hele veien har prosjektgruppen sørget for å kommunisere hvilke tiltak som blir gjort for å innfri målet.

Malling & Co har flyttet til moderne lokaler i Dronning Mauds gate 15.

Lounge-området i de nye lokalene er inviterende og moderne, men minner oss om at Eiendomshuset Malling & Co har lang og stolt historikk å forvalte.

Tilpasset, aktivitetsbasert kontor

De nye kontorene skal bygge ned siloer og er bedre tilrettelagt for planlagt og uplanlagt samhandling. Arkitekturpsykologer vektlegger at gode, aktivitetsbaserte lokaler er utformet ut fra organisasjonsstruktur, kultur og arbeidsoppgaver. Malling & Co har valgt en løsning som ivaretar ulike behov for den enkelte og avdelingene.

 – Aktivitetsbaserte lokaler er noe vi ofte snakker med kundene våre om, og som vi ville leve i selv. Måten vi er organisert på gjorde at det var naturlig å ha en sonetilhørighet. Hvert forretningsområde har sin sone, men man har ikke fast plass i sonen.  I tillegg fins en mengde støtterom og områder med ulike funksjoner og teknologier, hvor man kan løse ulike typer oppgaver. Vi har fått en hybridløsning med det beste av to verdener, sier Brinchmann.   

I tillegg er det et stort torg midt i lokalet, hvor ansatte, kunder og andre besøkende møtes, et torg som binder sammen det interne og besøkende. Malling & Co ønsker at de nye lokalene skal oppleves som en god møteplass for kollegaer, gjester og bransjen.

Malling & Co har flyttet til moderne lokaler i Dronning Mauds gate 15.

«Malling-bygget»

– Bygget omfavner et stort spekter, nær sagt alt hva Malling & Co er og leverer. Malling & Co Corporate Real Estate var rådgivere ved salget av eiendommen og rehabilitering ble utført av Malling & Co Eiendomsutvikling. Vi er også engasjert som forvalter og drifter, og endte deretter som leietaker.  Malling & Co Leietakerrådgivning sto for planlegging og utforming av lokalene våre sammen med interiørarkitekt, forklarer Brinchmann.

Nå er hele selskapet på plass i bygget og skal bo seg inn i nye lokaler og arbeidsformer.

– Vi gleder oss til å ta imot kunder og bransjefolk og vise frem hvordan et tilpasset og moderne kontor ser ut.  Stikk gjerne innom, du er hjertelig velkommen!

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!