Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Nye Egmont-lokaler i Nydalen 2012

Nye Egmont-lokaler i Nydalen 2012

Hva skiller oss fra andre eiendomsrådgivere? Svaret ligger i navnet; vi er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.
Skrevet av Malling & Co
24. Nov 2010

Hva skiller oss fra andre eiendomsrådgivere? Svaret ligger i navnet; vi er et komplett eiendomshus som kan bistå våre kunder gjennom hele livssyklusen til en næringseiendom.

Egmont samler 600 ansatte i nybygg på 12 700 kvm i Nydalen i tett samarbeid med Eiendomshuset Malling & Co. “Vi er veldig godt fornøyd med arbeidet som har pågått en god stund”, sier finansdirektør Olav Sandnes i Egmont til NE Nyheter (22.10.10)

(Fra NE Nyheter 22.10.10)
Det er en viss nostalgi når medieforlaget Egmont nå skal samle sine heleide virksomheter i et nytt Avantor-bygg i Nydalen. Egmonts datterselskap Hjemmet Mortensen var nemlig en av de aller første leietakerne da Avantor begynte å bygge ut Nydalen for over 20 år siden. Da var det å flytte til Nydalen nesten synonymt med å flytte ut av byen og ut på landet. Nå arbeider det over 8000 mennesker og bor ca 4000 mennesker i den raskt voksende bydelen.

- Vi er veldig fornøyd med at vi nå skal flytte hjem til bydelen Nydalen, sier finansdirektør Olav Sandnes i Egmont til NEnyheter og legger vekt på ordet by.

600 ansatte i virksomhetene Hjemmet Mortensen, Nordisk Film og Egmont Serieforlaget skal få plass i nybygget på 12 700 kvadratmeter i Nydalsveien 16-26. De nye Egmont-lokalene skal stå ferdig i 2012.

- Nordisk Film og Hjemmet Mortensen er i Nydalen fra før av. Nå samles alle våre ansatte i bydelen, som har en veldig god blanding av bo- og næringsmiljø, sier Sandnes.

Han er veldig godt fornøyd med arbeidet som har pågått en god stund.

- Vi har hatt en grundig prosess hvor vi har jobbet tett sammen med rådgiveren Eiendomshuset Malling for å utforme en kravspek. Vi jobbet med organisasjonen for å forstå våre behov og gikk bredt ut da vi søkte nye lokaler. Så ble antall aktuelle bygg kuttet kraftig ned til noen få prosjekter, sier Sandnes.

Til slutt var det altså Avantor som lyktes med å få på plass den store leietakeren på det partene karakteriserer som en ”langsiktig avtale”. Det betyr trolig minst ti års leiekontrakt.

Nydalen har siden den industrielle revolusjonens spede begynnelse på midten av 1800-tallet endret karakter fra industriområde til et senter for kreative og moderne næringsvirksomheter. De siste årene har det kommet stadig flere mediebedrifter til bydelen.

- et er en del medievirksomhet der nå, sier Sandnes og trekker frem TVNorge, Egmonts virksomheter, NRK, Bokklubbene og Schibsteds trykkeri.

Direktør Thomas Frogner i Malling Client Solutions forteller til NEnyheter at Egmont var tidlig ute da de forberedte flytteprosessen.

- Vi ble hyret inn høsten i fjor og kartla de ansattes behov, preferanser og ønsker. Ved påsketider gikk vi ut med søket, og etter å ha befart, besiktiget og evaluert snevret man seg inn mot noen få aktuelle alternativ. Målet var å få en avklaring mot sommeren, men vi kom i mål først sist uke. Det har vært en omfattende, men godt forankret prosess. Egmont var tydelige på hva de ville ha, og det var viktig med et nybygg. De var også kostnadsbevisste, sier Frogner.

Han karakteriserer prosessen som god og grundig, samtidig om forhandlingene har vært krevende.

- Det var mye som skulle falle på plass. Avtalen dreier seg om en avtale på et bygg på en tomt som fortsatt er i reguleringsprosess. Ingen har ønsket å forskuttere noen politiske prosesser, og når de tre heleide virksomhetene til Egmont i tillegg hadde tre forskjellige kontraktsutløp, måtte vi synkronisere utløpet av kontraktene. Det er viktig at de alle har tak over hodet i tilfelle reguleringsprosessen trekker ut i tid. Det har bidratt til en noe mer komplisert prosess, sier Frogner.
 
New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!