Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. NY E-BOK HJELPER DEG MED Å TA SMARTE VALG FOR DIN NÆRINGSEIENDOM

NY E-BOK HJELPER DEG MED Å TA SMARTE VALG FOR DIN NÆRINGSEIENDOM

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
12. Apr 2019

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

- Gode analyser er avgjørende for å fatte riktige beslutninger for næringseiendom. Vår nye e-bok hjelper gårdeiere, eiendomsforvaltere og leietakere med å ta bedre valg knyttet til eiendom, sier Haakon Ødegaard, leder for Malling & Co Research and Valuation.

Eiendomshuset Malling & Co er Norges eldste og største rådgiver innen næringseiendom.

Haakon-Ødegaard_web
Haakon Ødegaard 

 
– Med denne e-boken åpner vi opp og deler av kunnskapen vi har tilegnet oss gjennom mange år. Vi tar for oss vanlige spørsmål og oppdrag vi bistår våre kunder med for å optimalisere verdien av næringseiendom, sier Ødegaard.

Den ferske e-boken er signert Malling & Co sin analyseavdeling.

– Analyser blir viktigere og viktigere fordi markedet profesjonaliseres. Å ta beslutninger basert på magefølelse kan fort gjøre at verdier kan gå tapt, sier Andreas Staubo Boasson, Senior Manager i Malling & Co Research and Valuation.

 

 

New Call-to-action

 

 

Analyse_gruppebilde
Malling & Co Research and Valuation teller i dag syv ansatte.
Fra venstre: Andreas Staubo Boasson, Camilla Thunes, Ola Haukvik, Sara Bugge, Kristian Korbu, Haakon Ødegaard og Herman Ness.

 

Gode råd servert på en håndterlig måte

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

  • Hvordan finne riktig leiepris?
  • Hvordan finne og vinne nye leietakere?
  • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter
  • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler
  • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir

Andreas-Staubo-Boasson_web
Andreas Staubo Boasson.

– Vi har viet en stor del av e-boken til ulike former for verdivurderinger. Det er fordi vi ønsker å forklare hvilke gevinster som kan hentes ut fra en verdivurdering. I tillegg til at en verdivurdering sier noe om dagens verdier, oppdager vi ofte relativt enkle grep som kan ha stor innvirkning på fremtidig inntjening, sier Boasson, og fortsetter:

– Vi erfarer at verdivurderinger fungerer som en øyeåpner for å identifisere nye muligheter. Derfor kan verdivurderinger være svært nyttige for gårdeiere som ønsker å få dokumentert dagens verdier, samt å identifisere eventuelle verdiøkende tiltak. Det vil alltid være en fordel å ha oppdatert kunnskap om sine eiendommer, slik at man proaktivt kan ta grep for å sikre fremtidig inntjening.

Viktigheten av kvalitetsdata 

– Eiendom representerer store verdier som gjør at det blir svært viktig med god informasjon i beslutningsprosesser. Samtidig er eiendomsbransjen langt mindre transparent og likvid enn for eksempel aksjemarkedet. Derfor er også tilgangen på data av kvalitet viktig, forklarer Ødegaard.

– Vi har over flere år samlet store mengder data, eksempelvis, når leiekontrakter utløper, hvor mange ledige kvadratmeter det er i markedet eller hvor ulike typer leietakere ønsker sitt kontor. Denne typen ikke-offentlig informasjon gjør at vi får mer presise analyser ved å trekke inn både makro- og mikroperspektiv, sier Ødegaard.

 {{cta('abb3d15c-3622-44f1-a358-b3ac1c8fc1d6')}}


Ødegaard forklarer:

– Se for deg et rehabiliteringsprosjekt med et utvalg av forskjellige leiepriser med tilhørende tilpasningskostnader. Gårdeieren er usikker på hvor store deler som bør rehabiliteres, om deler av arealet kan konverteres til andre typer leietakere og hvilke kontantstrømmer de ulike tiltakene vil genere. Da kan en scenarioanalyse gjennomgå de ulike alternativene og finne den optimale kombinasjonen. Videre kan vi predikere en fremtidig markedssituasjon, der vi ser på hvilke leietakere som vil være på utkikk etter lokaler i det aktuelle tidsrommet. På den måten kan gårdeiere ta en velinformert beslutning og risikoen reduseres betraktelig, forklarer Ødegaard.

New Call-to-action

E-bokens innhold:

Del 1: Analysetjenester
Markedsrapporter – en kilde til verdifull innsikt
Hvordan finne riktig leiepris?           
Hvordan finne og vinne leietakere ved hjelp av analyse?
Søkeanalyser for å identifisere investeringsmuligheter

Del 2: Verdivurderingstjenester
Generelt om verdivurdering av næringseiendom
Verdivurdering av kontantstrømseiendom
Verdivurdering av utviklingseiendom
Relativ verdivurdering

Del 3: Konsulenttjenester
Strategianalyse og spesialtjenester

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!