Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Nøkkelen til fornøyde leietakere

Nøkkelen til fornøyde leietakere

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
17. Nov 2017

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Leietakere med høy tilfredshet forlenger ofte avtalen. For en gårdeier skaper det stabilitet og lønnsomhet over tid. Derfor er fornøyde leietakere din viktigste verdi. 

møterom_1500px.jpg

 

– Å bytte leietakere kan gi kostnader tilsvarende opptil to års leieinntekter. Derfor mener vi at fornøyde leietakere er en av gårdeiers viktigste verdier. En profesjonell utleier må tenke langsiktig, og er tjent med stabile leieforhold med minst mulig administrasjon og få konflikter, sier Therese G. Skare.

Hun er eiendomssjef i Malling & Co, og har ansvar for flere eiendommer i vår forvaltningsportefølje.

 

Vi har laget et oversiktlig veiledningsdokument som hjelper deg med å sikre at dine leietakere er tilfreds. Trykk på knappen under for å laste ned.

New Call-to-action

 

Therese G Skare er eiendomssjef i Malling & Co

– Langsiktige leietakere er også et kvalitetstegn for eiendommen din. Stor ledighet eller høy gjennomtrekk kan skape usikkerhet og mindre interesse. Når en leiekontrakt nærmer seg utløp er det stor sannsynlighet for at en leietaker som opplever at de har hatt et godt leieforhold vil forlenge avtalen, sier hun. 

 

Om de ikke forlenger står gårdeier ofte overfor store investeringer og tap av inntekter.

LES OGSÅ: Dette kan du forvente av en profesjonell driftsavtale

Kostbart med leietakerbytte

Når en leietaker sier opp avtalen står gårdeier ofte overfor store utgifter. Legger man sammen den totale kostnaden for tapte leieinntekter, byggekostnader og tilpasning, meglerhonorar og markedsføring, tilsvarer det fort to års leieinntekter.

– Dette er en av grunnene til at leietakertilfredshet står høyt på agendaen i Malling & Co. Når vi forvalter eiendommer på vegne av våre kunder vet vi at god kommunikasjon, rutiner og oppfølging av leietakerne er noe av det viktigste å ivareta. Det er en oppgave vi har stor respekt for, forteller Skare.

LES OGSÅ: Hvorfor Malling & Co det naturlige valget for forvaltning av dine eiendomer

Leietakertilfredshet er sammensatt

En rekke faktorer, som kommunikasjon, responstid, teknisk drift, pris, kvalitet og beliggenhet påvirker leietakertilfredsheten. Leiekontrakten setter premissene for leieforholdet, og skal også styre forventningene partene skal ha til hverandre. Likevel kan misforståelser eller misnøye oppstå, og da er det viktig at man har gode relasjoner og kan løse floken raskt.

– Det å ha en personlig relasjon mellom utleier og leietaker gjør det ofte enklere å løse konflikter eller å få forståelse, f.eks når man må utføre vedlikehold eller oppussing som påvirker de som sitter i lokalet. Derfor har vi dedikerte team for hver enkelt eiendom, slik at leietakerne har faste personer å forholde seg til. Det med på å skape leietakere med høy tilfredshet, forklarer Skare. 

Vil du vite mer om hva som påvirker leietakertilfredshet og hvordan man skaper langsiktige leietakere?
Vi har laget et oversiktlig veiledningsdokument som hjelper deg med å sikre at dine leietakere er tilfreds. Trykk på knappen under for å laste ned.

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!