Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. NAV rapporterer om økt mangel på arbeidskraft

NAV rapporterer om økt mangel på arbeidskraft

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
9. Mai 2019

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH

NAV slapp i dag Bedriftsundersøkelsen for 2019 der de har spurt bedrifter over hele landet om deres fremtidsutsikter. Undersøkelsen viser at det er stor mangel på arbeidskraft blant norske bedrifter, totalt så mye som 59 450 personer. Denne mangelen er 15 050 personer flere enn for et år siden i tilsvarende undersøkelse.  For Oslo er mangelen også svært høy, med en rapportert mangel på nesten 9 700 personer, en oppgang på mer enn 1 100 fra i fjor. Dette indikerer at det fortsatt ligger an til meget god sysselsettingsvekst og derigjennom økene arealabsorbsjon for kontorarealer i Oslo og resten av landet.

graf NAV.jpg

*Viken er sammenslåing av resultatene fra Østfold, Akershus og Buskerud fra 2015-2018. Det er ikke hensyntatt endringer i kommunetilhørighet. Alle tall er estimater fra utvalgsundersøkelsen med tilhørende usikkerhet som er nærmere beskrevet i rapporten fra NAV.

Les mer fra NAVs undersøkelse her

Analyseteamet i Malling utgir halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.  

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!