Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Nå er våren her - Slik klargjør du eiendommen din

Nå er våren her - Slik klargjør du eiendommen din

Christian har jobbet med drift av eiendom i Malling & Co siden april 2018, og har i dag det overordnede ansvaret for den tekniske driften av hele vår forvaltningsportefølje. Han strekker seg langt for å bistå våre oppdragsgivere med optimal teknisk drift, og er opptatt av å forvalte eiendommene som om de var hans egne. Filberg har lang bakgrunn fra Forsvaret, og var i flere år drillansvarlig for H.M Kongens Garde. Christian er tydelig på hvorfor han står opp om morgenen: «Jeg stortrives når jeg får omgi meg med folk som er dyktigere enn meg, og når jeg sammen med disse løser oppgaver som oppleves betydningsfulle for andre mennesker. Således er en jobb innen teknisk eiendomsforvaltning helt prima. Jeg nyter godt av min evne til å jobbe strukturert, grundig og målrettet – og som en bonus lærer jeg nye ting hele tiden.»
Skrevet av Christian Filberg
2. Mai 2023

Christian har jobbet med drift av eiendom i Malling & Co siden april 2018, og har i dag det overordnede ansvaret for den tekniske driften av hele vår forvaltningsportefølje. Han strekker seg langt for å bistå våre oppdragsgivere med optimal teknisk drift, og er opptatt av å forvalte eiendommene som om de var hans egne. Filberg har lang bakgrunn fra Forsvaret, og var i flere år drillansvarlig for H.M Kongens Garde. Christian er tydelig på hvorfor han står opp om morgenen: «Jeg stortrives når jeg får omgi meg med folk som er dyktigere enn meg, og når jeg sammen med disse løser oppgaver som oppleves betydningsfulle for andre mennesker. Således er en jobb innen teknisk eiendomsforvaltning helt prima. Jeg nyter godt av min evne til å jobbe strukturert, grundig og målrettet – og som en bonus lærer jeg nye ting hele tiden.»

Det siste snøfallet denne sesongen er forhåpentlig unnagjort, og vi går lysere og varmere tider i møte. En ny sesong krever sine forberedelser, og nå er det vårpussen av eiendommen som står for tur. Med en gjennomtenkt plan øker dine forutsetninger for å lykkes, og vi gir deg her en god huskeliste med 7 punkter som vil få eiendommen din til å vise seg fra sin beste side.

Vårens vakreste eventyr

-Vi er inne i en tid som for mange handler om å klargjøre vår- og sommersesongen, konstaterer Christian Filberg. Han leder teknisk drift, og har overordnet ansvaret for eiendommene Malling & Co forvalter. -Enten det handler om å få båten på vannet, gjøre klar sykkelen eller finne frem stoler og bord til terrassen, så har alle sin egen definisjon av «vårens vakreste eventyr». Fra vårt perspektiv som eiendomsforvaltere handler denne perioden om å få eiendommene til å ta seg best mulig ut, slik at leietakerne er stolte av arbeidsplassen sin. I tillegg er det viktig med rett vedlikehold for å fjerne spor etter vinteren, som igjen sikrer velfungerende og trivelige bygg.

Vaktmestere Forvaltning

7 viktige områder

Alle eiendommer er unike - derfor krever de også ulik oppmerksomhet. Vi har satt sammen en liste med syv punkter det er viktig å vurdere, og som tilpasses den enkelte eiendom:

 1. Garasjer, veier og plasser
  Etter en vinter med strøing av uteområdene og møkkete biler i garasjene, er det nå viktig å følge opp med en solid rengjøring. Det er smart å gjennomføre sopingen utendørs før garasjevasken, slik at ikke skitt tas med inn i en ren garasje. Dersom det også er behov for å fornye oppmerkingen av parkeringsplasser og annen veimerking, lønner det seg å se dette i sammenheng med renholdet for å sikre best mulig resultat. Deretter bør man følge opp med en tømming og rens av sandfang og drensrenner, slik at overvann ledes bort fra overflaten. Sørg samtidig for å avdekke eventuelle skader på asfalt, brostein, gjerder, skilt osv – mye kan skje i løpet av en brøytesesong.

 2. Fasader, vinduer og solavskjerming
  Renhold av fasaden er viktig både fra et estetisk og et vedlikeholdsmessig perspektiv.
  Årlig renhold sørger for at fasaden holder lengre, og vil derfor over tid sørge for lavere vedlikeholdskostnader. En ren fasade og nypussede vinduer har samtidig mye å si for byggets utseende, og rene persienner er en naturlig del av dette. På eiendommene vi i Malling & Co forvalter sørger vi alltid for at dette er utført innen 17.mai, slik at byggene tar seg flott ut på nasjonaldagen. En kontroll av fasadens tilstand også viktig, spesielt med tanke på faren for nedfall.
  Enkelte aktører tilbyr kombinert fasadevask og inspeksjon, noe som kan være lurt å vurdere.
  Velfungerende solavskjerming betyr mye for et godt inneklima, og vil samtidig redusere behovet for komfortkjøling i lokalene.

 3. Yttertak, sluk og nedløp
  At taket skal være tett er et vesentlig prinsipp for et bygg. Løpende ettersyn av taket er viktig for å forebygge store og ubehagelige overraskelser. I løpet av året er det gjerne flere håndverkere på taket, og innimellom ligger det igjen skruer og annet som ikke hører hjemme der. For å kunne gripe fatt i problemer på et tidlig tidspunkt er det avgjørende med jevnlig tilstedeværelse og god oppfølging. Samtidig er det kritisk at sluk og nedløp er renset slik at vannet kan ledes bort og ikke blir stående.

 4. Grøntarealer
  Eiendommer i urbane strøk er ikke så berørt av dette punktet, mens for andre eiendommer er dette en betydelig del av vårklargjøringen og sommeren for øvrig. Gressplener og blomsterbed skal være velstelt, hekker og trær skal beskjæres, og fra tid til annen er det også helt nødvendig med felling av farlige grener eller hele trær. Her er det ofte nødvendig å engasjere profesjonelle aktører som er spesialister på grøntskjøtsel. Flotte grøntarealer betyr mye på en eiendom, men det gjør seg ikke selv.

 5. Matter og innvendig renhold
  Gode matter i inngangspartiene reduserer vann og skitt lenger inn i bygget, og er på den måten en viktig faktor for å holde renholdskostnadene nede. Det er derfor viktig å velge rett matte med en passende byttefrekvens. Ved overgangen fra vinter til vår kan det være fordelaktig å ta en helhetlig vurdering av både renholdsplan og matteleien.

 6. Vedlikehold av gulv
  Når vinteren er historie, og punktene over er ivaretatt, er det aktuelt med vedlikehold av innvendige gulvareal. Rensing av fliser og tepper, skuring/boning av gulvbelegg eller oljing av tregulv – Alle gulv trenger regelmessig pleie for å opprettholde sitt utseende.

 7. Takterrasser og uteoppholdsarealer
  Mange eiendommer har egne uteoppholdsarealer som leietakerne kan benytte under bespisning og sosiale arrangement. Griller, utemøbler og annet utsyr som har vært lagret gjennom vinteren må tas frem og gjøres klar for bruk. På slike uteområder er det også gjerne sluk – sørg for at disse får samme oppmerksomhet som nevnt under punkt 3. En eventuell instruks for bruken av arealet er kanskje moden for revisjon og ny publisering?

LES OGSÅ: Dette kan du forvente av en profesjonell driftsavtale

Last ned vår e-bok om hvordan vi som Norges største eiendomsforvalter skaper gode og langvarige leieforhold.

New Call-to-action

 

LES OGSÅ: Oppdatert teknisk kunnskap er stadig viktigere for god eiendomsforvaltning

TTL_9390

VERDIEN AV ET KOMPLETT EIENDOMSHUS

Eiendomshuset Malling & Co forvalter over 2,5 millioner kvadratmeter næringsbygg på vegne av gårdeiere. Gode driftsrutiner er avgjørende for fornøyde leietakere og stabile inntekter. Her er det mange andre faktorer som spiller inn. Med ressurser innenfor alle eiendomsrelaterte fagfelt som drift, finansiell analyse, teknisk og økonomisk forvaltning, utleie, juridiske tjenester m.m. har Malling & Co et kompetansemiljø som kan behandle kompliserte saker raskt - med høy kvalitet.

BESØK OGSÅ VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK 

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Forvaltning og leietakertilfredshet
 • Energi og miljø
 • Valg av kontorlokaler

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.
Her finner du e-bøker om ulike temaer innen næringseiendom

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek


 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!