Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Market Update April 2019

Market Update April 2019

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
10. Apr 2019

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Analyseteamet i Malling & co er ute med en ny og kortfattet markedsoppdatering for næringseiendomsmarkedet, der de blant annet har sett på utviklingen i leieprisene for kontor i randsonen av Oslo.

Markedsoppdateringen tar for seg følgende:

  • De siste makroøkonomiske tallene for Norge
  • Nøkkeltall som yield, leiepriser, ledighet og renter
  • Siste registrerte leieavtaler i kontormarkedet og ledighet 
  • Kommentarer til investeringsmarkedet og siste transaksjonseksempler

TTL_3006

Månedens tema er: Økende leiepriser i randsonen av Oslo

De forventer at leieprisveksten vil smitte over fra sentrum og utover i kontorklyngene i randsonen med nærhet til knutepunkt i 2019. Mindre ledighet, begrensninger på tilbudssiden av gode prosjekter, samt utflating av yielder er noen av argumentene vi trekker frem.

New Call-to-action

Analyseteamet i Malling & co utgir halvårlige markedsrapporter som er en regelmessig oppdatering på utviklingen i markedet for næringseiendom i Stor-Oslo, Drammen og Stavangerregionen. I tillegg til den seneste markedsutviklingen, kommenteres forventet utvikling i markedet for det kommende halvåret.  

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!