Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Markedsrapport winter 2017/ 2018

Markedsrapport winter 2017/ 2018

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
10. Nov 2017

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH

Vi har lenge argumentert for at hoveddriveren for verdivekst i kontormarkedet fremover vil være leieprisvekst. Den gjennomsnittlige leieprisutviklingen har vist styrke gjennom 2017, men nærmere analyser viser at kontorleiemarkedet er segmentert. Der visse segmenter av markedet nyter godt av leieprisvekst og god etterspørsel, ser vi at andre segmenter har utfordringer og opplever en flat utvikling i leieprisene. Transaksjonsmarkedet derimot opplever fortsatt meget god aktivitet i alle segmenter, og vi kan allerede nå konstatere at 2017 blir et rekordår målt i antall transaksjoner. Den største jokeren fremover er hvordan aktiviteten i boligmarkedet vil utvikle seg, gitt nedkjølingen som har pågått i dette segmentet gjennom året. Den norske økonomien er på bedringens vei. Imidlertid kan boligmarkedets påvirkning på makrobildet og dermed også næringseiendomsmarkedet bli en nøkkelfaktor i tiden fremover.

Dette og mer vil bli belyst på vårt frokostseminar torsdag 16. november, hvor våre analytikere sammen Jan Ludvig Andreassen oppsummerer status og belyser driverne for markedet videre og kommer med sitt syn på utviklingen i norsk økonomi, med fokus på renter og eiendomsprising.

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!