Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Markedsrapport vinter 2018/2019

Markedsrapport vinter 2018/2019

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
15. Nov 2018

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH

Rapporten oppsummerer utviklingen i markedet for næringseiendom hittil i 2018, og kommenterer fremtidige forventninger til leie- og transaksjonsmarkedet. Rapporten tar i tillegg for seg utviklingen i handelssegmentet som særskilt tema.

 
I den forrige markedsrapporten vi offentliggjorde for seks måneder siden uttrykte vi et fortsatt optimistisk syn på næringseiendomsmarkedet, og da særlige som følge av økte leienivåer i sentrale deler av Oslo. Vi ser at dette har materialisert seg, og vi tror fortsatt på videre økning av leienivåene det nærmeste året på rundt 10 % som vi begrunner nærmere i denne rapporten. Økning i leienivåer er typisk sen syklisk av natur, og selv om utsiktene for norsk realøkonomi er gode, så er det grunn til å peke på noen risikofaktorer.

Den ene er renteutviklingen, hvor vi har sett stigende renter siden siste markedsrapport. Til tross for forventning om økte leiepriser så begynner nok tyngdekraften å virke, som medfører at vi tror på en viss økning av yieldnivået fremover.
Videre er det spesielt et segment som møter motvind av strukturell karakter, og det er handelsegmentet. Her ser vi migrering fra fysisk handel til netthandel, og marginspress for fysisk handel, som har og forventes å få negative effekter på leienivåene. På denne annen side kan den samme driveren påvirke et annet eiendomssegment positivt, nemlig logistikk eiendom rettet mot "last mile logisitics".

New Call-to-action
 
Når det gjelder boligmarkedet forventer vi at økt ferdigstillelse av nye boliger, lavere befolkningsvekst og økt rentenivå medfører at utsiktene for ytterligere prisoppgang synes moderate.

Det er full fart i transaksjonsmarkedet. Vi spådde et godt volum på 80-90 mrd. kr. ved inngangen av året som var høyere enn markedskonsenus, og det ser ut som at vårt anslag vil materialisere seg.

Vi håper vår rapport kan bidra til bedre innsikt i markedet, og minner om muligheten for å ta kontakt dersom det ønskes en mer detaljert og skreddersydd presentasjon av vårt markedssyn.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske lykke til i en hektisk avslutning på eiendomsåret 2018!

New Call-to-action

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!