Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Markedsoppdatering juli 2019

Markedsoppdatering juli 2019

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
31. Jul 2019

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH

Vi er ute med en ny kortfattet markedsoppdatering for næringseiendomsmarkedet, der vi blant annet har sett på utviklingen i etterspørselen blant investorer, som fortsatt er meget god. I tillegg ser vi at finansieringsmarkedet er bedre enn på lenge. Retail-segmentet er det som ser ut til å få det tøffest fremover, til tross for at det relative omsetningsvolumet enn så lenge holder seg godt som følge av at gode porteføljer skifter hender.

Vi kommenterer også det siste hoppet i gjennomsnittlige leiepriser for kontorer som siste Q2-rapporten fra Arealstatistikk indikerte. Vår konklusjon er at leieprisene er på vei oppover, helt i tråd med våre prognoser, selv justert for kvartalsvis støy i tallserien. Selv om kontorledigheten er svakt stigende fra tidligere i år, er 12-måneders trend synkende og det absolutte nivået lavt, særlig for de mest attraktive områdene. Dette taler for videre vekst i kontorleiemarkedet. Det gode kontorleiemarkedet reflekteres også i investormarkedet, der kontor er det segmentet med størst andel netto kjøpere.

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!