Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Malling og Nordea Liv: Samarbeid og synergier

Malling og Nordea Liv: Samarbeid og synergier

Martin Mehus har ledet den økonomiske forvaltningen siden 2017. Han er statsautorisert revisor og regnskapsfører, og har bred erfaring fra internasjonal industri til boligutvikling i Norge. Martin brenner for å koble regnskap og teknologi sammen for å skape unike og gode kundeopplevelser. I sine yngre dager konkurrerte han i norgestoppen innen seiling, en erfaring han gjerne trekker inn i arbeidshverdagen.
Skrevet av Martin Mehus
29. Feb 2024

Martin Mehus har ledet den økonomiske forvaltningen siden 2017. Han er statsautorisert revisor og regnskapsfører, og har bred erfaring fra internasjonal industri til boligutvikling i Norge. Martin brenner for å koble regnskap og teknologi sammen for å skape unike og gode kundeopplevelser. I sine yngre dager konkurrerte han i norgestoppen innen seiling, en erfaring han gjerne trekker inn i arbeidshverdagen.

Nordea Liv har valgt å legge forvaltningen av hele eiendomsporteføljen til Malling & Co. Dette valget var ikke bare et spørsmål om effektivisering, men også en anerkjennelse av behovet for spesialisert kompetanse i en kompleks sektor. Eiendommene i Nordea Liv Eiendom er organisert i en portefølje hvor andelene handles løpende av pensjonsporteføljene og Nordeas Private Banking kunder. Grunnlaget for prisingen av eiendommene, er den månedlige rapporteringen Malling gjør til Nordea. 

Malling & Co, anerkjent for eiendomsrådgivning og forvaltning i Norge, tilbød Nordea Liv en omfattende pakke av tjenester som dekket hele verdikjeden innen eiendomsforvaltning. 

Tilbudet inkluderte tradisjonell eiendomsforvaltning, samt en rekke tilleggstjenester som viste seg å være avgjørende for Nordea Liv. Dette omfattet regnskap, skatt, og avgiftshåndtering, samt kompleks rapportering - essensielle aspekter for enhver større eiendomsportefølje. 

Videre inkluderte det også tjenester som energi og miljørådgiving, som er viktig for å oppnå Nordea Livs høye mål innen bærekraft og ansvarlig forvaltning. Mallings evne til å tilby transaksjonsbistand og utleieforvaltning var også viktige elementer som bidro til den helhetlige forvaltningen av porteføljen. 

Vellykket forvaltning ledet til større oppdrag 

Etter Mallings vellykkede forvaltning av Bergensporteføljen i en årrekke, ble de også betrodd forvaltningen av Nordea Livs øvrige portefølje i 2020. 

Denne beslutningen var en bekreftelse på Mallings evne til å tilby sømløse og integrerte tjenester på tvers av alle fagområder. Nordea Liv skal levere en attraktiv og risikojustert avkastning i sine eiendomsinvesteringer. Investeringene og forvaltningen skal drives på en bærekraftig og sosialt ansvarlig måte. Mallings innsikt og forståelse av deres unike behov og forventninger er avgjørende for valg av dem som forvalter. 

Mallings respons på Nordea Livs tilnærming til forretningsdrift demonstrerte en dyp forståelse av betydningen av bærekraftige investeringer, samt evnen til å håndtere komplekse operasjoner på en måte som støttet både økonomisk vekst og ansvarlig forvaltning. 

LES OGSÅ; Derfor er Malling det naturlige valget for forvaltning av dine eiendommer

Skreddersydd rapportering gir Nordea Liv det de trenger 

Malling sine rutiner for rapportering til Nordea Liv er i stor grad utarbeidet sammen med kunden. Nordea stiller høye krav til rapporteringen, både når det gjelder punktlighet og innhold, og det har vært viktig å gi Nordea Liv god kjennskap til og innsikt i rutinene i forbindelse med rapporteringen. Å sørge for å opprette og opprettholde en god og nær dialog har også vært viktig. 

"Vi har for eksempel etablert et verktøy som hjelper oss med nødvendig oversikt og kontroll over prosjektene på eiendommene. Nordea har vært med å utvikle dette ved å fremme sine ønsker og krav ved rapporteringen. Vi veldig fornøyde med resultatet og har gode verktøy som sikrer løpende kontroll på prosjektene. I forbindelse med kvartalsrapporteringen til Nordea er det i tillegg laget en forenklet prosjektoversikt som gir nødvendig info som kunden kan bruke".  Kari Irene Karlsen, Controller, Malling       Kari-Irene-Karslen

Slik foregår rapporteringen til Nordea Liv – Kari forteller

Vi rapporterer månedlig til Nordea, da 1-2 dager før månedslutt i inneværende måned. 

I starten av måneden har vi møter med prosjektlederne på større prosjekter. Vi mottar nødvendig input på rapportering av prosjektene til verdivurderer. Dette skjer i forbindelse med månedlig verdifastsettelse av eiendommene og likviditetsplanlegging.   

Når vi har mottatt endelig utkast verdivurdering for inneværende rapporteringsmåned, som er kontrollert internt hos oss, føres verdiendringen. Nordea er hele tiden inkludert i rapportering til og fra verdivurderer. Nordea Liv/ Malling tar kontakt om det er noe som bør undersøkes eller avklares. 

Når det nærmer seg rapporteringsfrist har vi et fast månedlig møte med Nordea Liv der vi diskuterer, avklarer og informerer om status på rapportering før den endelige rapporteringen skjer. 

Den fullstendige regnskapsrapporten sendes til slutt til kunden innen gitt frist – at denne datoen overholdes er viktig, ettersom Nordea har egne frister hos seg internt. 

I arbeidshverdag en vår hos Malling er det viktig for oss at vi jobber effektiv og kvalitetsbevisst, og at kunden kan stole på jobben vi gjør og det vi leverer. Det å jobbe tett med kunden og løpende avklare krav og forventninger gjør at vi opplever at samarbeidet vårt fungere svært godt. Nordea Liv er en svært verdifull kunde som vi setter stor pris på å jobbe med. Vi har lært mye i dette samarbeidet og utfordringene som følger med stadig ønskede endringer eller tilleggsønsker som kommer fra kunden. Vi står på og leverer, og vi er ikke fornøyde før kunden er fornøyd. 

LES OGSÅ; Eiendomsforvaltning fra A til Å

Malling-Forvaltning--Print-TTL_7923

Samarbeidet har ledet til bedre nøkkelresultater 

Samarbeidet med Malling har ført til betydelige forbedringer i håndteringen av Nordea Livs eiendomsportefølje. Med Mallings helhetlige tilnærming har Nordea Liv opplevd forbedring av flere nøkkelresultater: 

Økt effektivitet: Overgangen har muliggjort en mer effektiv og strømlinjeformet forvaltningsprosess. Mallings evne til å håndtere komplekse oppgaver, som skattespørsmål og avgifter, har frigjort verdifulle ressurser for Nordea Liv. 

Forbedret kvalitet: Gjennom Mallings ekspertise og dedikasjon har Nordea Liv sett en forbedring i kvaliteten på forvaltningen og rapporteringen. 

Strategisk fokus: Med det daglige forvaltningsarbeidet i trygge hender har Nordea Liv kunnet omdirigere sin oppmerksomhet mot mer strategiske initiativer. Dette har bidratt til en mer målrettet utvikling av porteføljen og styrket selskapets overordnede investeringsstrategi. 

Pålitelighet og gjennomsiktighet: Mallings robuste organisasjonsstruktur og deres transparente tilnærming har sikret en høy grad av pålitelighet og tillit i forvaltningsarbeidet, noe som er kritisk for Nordea Livs rapportering. 

Bærekraftig og ansvarlig forvaltning: Med fokus på bærekraft i sine investeringsbeslutninger, har Nordea Liv, gjennom samarbeidet med Malling, kunnet sikre en forvaltning som er i tråd med deres visjon om ansvarlige investeringer. 

Tone Storheim

"Malling er en viktig og pålitelig samarbeidspartner for Nordea Liv, og vi er veldig fornøyde med arbeidet de gjør med porteføljen vår. Det gode samarbeidet med oss og på tvers av avdelingene i Malling gjør det mulig å drive en verdiskapende og bærekraftig utvikling av eiendommene våre". Tone Storheim, Eiendomssjef Nordea.

Synergier mellom Nordea Liv og Malling skaper bærekraftig verdiøkning 

Samarbeidet mellom Nordea Liv og Malling illustrerer hvordan et vellykket samarbeide kan transformere forvaltningsstrategier, og hvordan det kan bidra til økonomisk vekst samtidig som det opprettholder høye standarder for ansvarlighet og kvalitet. Det er også et godt eksempel på hvordan spesialisert ekspertise og skreddersydde løsninger kan spille en avgjørende rolle i å oppnå både forretningsmål og bærekraftige praksiser. 

Om Nordea Liv 

Nordea Liv er en del av Nordea-konsernet og er Norges 3. største private livselskap.  Selskapet tilbyr tjenestepensjoner til bedrifter samt livs- og pensjonsforsikringer til privatpersoner.  

Nordea Liv skal levere forsikringsrelaterte spareprodukter og produkter som gir finansiell trygghet ved død og uførhet. Produktene og tjenestene skal ha høy kvalitet og være lønnsomme for kunder og eiere.  

Nordea Liv har implementert en investeringsstrategi for eiendomsinvesteringene som vektlegger bærekraftfaktorer, herunder miljømessige, sosiale og forretningsetiske aspekter (ESG-faktorer), i kombinasjon med klassisk økonomisk lønnsomhetsanalyse. Denne tilnærmingen reflekterer deres visjon om å skape avkastning med ansvar, hvor de ikke bare ser på finansiell gevinst, men også på den bredere påvirkningen av deres investeringer. Nordea Liv har forpliktet seg til at alle investeringer skal være klimanøytrale innen 2050 og jobber kontinuerlig med å redusere klimaavtrykket, også i eiendomsporteføljen. 

Samlet sett viser Nordea Livs tilnærming til forretningsdrift en balanse mellom økonomisk vekst og bærekraft, samt et sterkt fokus på kundeservice og digital innovasjon. Med sin omfattende ekspertise og ressurser som en del av Nordea-gruppen, står de godt rustet til å møte de skiftende kravene i det moderne finanslandskapet. 


Malling-Forvaltning--Print-TTL_7324

TOTALLEVERANDØR MED ØYE FOR DETALJER

Som Norges største og eldste eiendomshus håndterer vi alle forhold rundt en eiendom på vegne av gårdeier.  Vi i regnskapsavdeingen er særdeles interessert i eindomsregnskapet og har spisset vår avdeling og systemer mot nettopp eiendom. Dette gjør oss ekstra kvalifisert til å bistå profesjonelle eiendomsaktører med den økono[1]miske forvaltningen. I tillegg til ordinær regnskapsførsel kan vi også bistå inn i spesifikke prosesser der man trenger spesialistkompetanse. Vi har bidratt kunder gjennom krevende prosesser som kjøp og salg, due diligence samt andre komplekse transaksjoner. Vårt team har en god bredde i kompetanse og erfaring inn i de fleste områder.

Vi bistår gjerne om behovet er til stede.

New Call-to-action

BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Vi har laget e-bøker med tips og råd innenfor:

  • Eiendomsutvikling
  • Investeringer i næringseiendom
  • Proptech
  • Leietakertilfredshet
  • Valg av kontorlokaler

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!