Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Malling & Co signerer ny samarbeidsavtale med Redd Barna

Malling & Co signerer ny samarbeidsavtale med Redd Barna

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
3. Des 2020

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.Da Malling & Co innledet et samarbeid med Redd Barna tilbake i 2018 var målet å skape en bedre framtid for barn i Kambodsja. To år etter har lese- og skriveferdighetene blant barn økt, færre dropper ut av skolen og flere lærere har blitt utdannet.

Malling & Co har bidratt med økonomisk støtte til prosjektet «Utdanning for fremtiden» som fokuserte på 127 barneskoler i Kambodsja, og har gjennom skoler og myndigheter sørget for at det blir brukt riktige og gode pedagogiske metoder i undervisningen. Dette har forbedret kvaliteten på barnas utdanning, og ført til at også marginaliserte barn har fått tilgang til grunnskoleopplæring i et trygt læremiljø.

Nye undervisningsmetoder gir gode resultater!

Vi er stolte av at prosjektet har gitt over 100.000 barn i Kambodsja en bedre skolegang, og at utdanningsmyndighetene i landet har «adoptert» metodene Redd Barna bruker for å sikre kvalitet i undervisningen. Alle grunnskoler er nå pålagt å følge dette opplegget for å oppnå gode resultater i lesing, skriving, matematikk og generell læring. Resultatene er imponerende:

  • På de 127 skolene prosjektet har fokusert på, har andelen av barn som består lese- og skrivetester økt med 50 %
  • Antall barn som har begynt på skolen har økt med 8% og antallet som dropper ut er redusert med 2,7%
  • 8281 barn i alderen 2-5 år har fått støtte til å lære å lese og skrive før de begynner på skolen.
  • I 2019 utdannet Redd Barna 229 lærere i Kambodsja. Av disse var det 90 kvinner og 139 menn.
  • Redd Barna har også holdt flere kurs for lærere som viser dem hvordan man bedre kan identifisere barn som står i fare for å droppe ut av skolen grunnet funksjonsnedsettelser. På grunn av disse kursene ser vi at lærere har blitt mye bedre på å identifisere slike elever og de får fulgt dem opp på en bedre måte.  

some 2

SAMMEN FOR Å SIKRE BARNS FRAMTID I MYANMAR

Etter gode resultater fra samarbeidet i Kambodsja, har Malling & Co og Redd Barna inngått et nytt samarbeid. Denne gangen skal vi nå 56.470 barn og 21.530 voksne i seks landsbyer i Myanmar. Landsbyene er fordelt på to regioner: Kayah State og Magway Region.

Kayah state ligger i en fjellregion som grenser mot Thailand. Her er risikoen for konflikt spesielt høy på grunn av den langvarige konflikten med regjeringen. Siden 2011 har reformer ført landet i en mer demokratisk retning, men barn er fortsatt svært utsatt for vold, trafficking og rekruttering til væpnede styrker.

De neste årene skal Malling & Co i samarbeid med Redd Barna hjelpe barn i Myanmar til å lære og utvikle seg, i et beskyttet og inkluderende skolemiljø med kvalifiserte lærere. Sikkerhet i skolen, at barns rettigheter blir overholdt og beskyttelse mot vold inngår også i prosjektet, som omfatter 180 offentlige skoler og deres lokalsamfunn.

LES MER HER: UTDANNING FOR FREMTIDEN - MYANMAR

Myanmar et land med etnisk mosaikk

Myanmar (tidligere Burma) ble selvstendige fra Britisk styre i 1948, men har siden den gang vært preget av interne stridigheter og den lengste borgerkrig noen gang. Væpnede konflikter mellom etniske grupper fører til utrygge forhold og mange hundretusener er flyktninger i eget land. Hæren i Myanmar har også drevet mange Rohingya-muslimer på flukt over grensen til Bangladesh.

Etter flere tiår med militært styre og borgerkrig med etniske minoriteter, er Myanmar ett av verdens fattigste land. Omtrent halvparten av alle barn som vokser opp i Myanmar er fattige, mens 6,5 % av befolkningen lever i ekstrem fattigdom.

Fattigdommen er spesielt utbredt på landsbygda hvor 87% av de fattige bor. Den utbredte fattigdommen påvirker barns tilgang til kvalitetsutdanning, helsetjenester, tilstrekkelig ernæring og trygge levevilkår. Familiene er sårbare og fattigdommen kan føre til at barn dropper ut av skolen eller at de må ta farlig arbeid for å bidra til familiens inntekt.

Bærekraft

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Å sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning for alle, bidrar til en av de viktigste drivkreftene for bærekraftig utvikling. Mål nr. 4 er å sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis grunnskole og videregående skole innen 2030.

Avtalen med Redd Barna er en av våre måter å ta samfunnsansvar på og vi håper at samarbeidet vil engasjere våre ansatte, så vel som oppdragsgivere og samarbeidspartnere.

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!