Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Malling & Co markedsrapport –Vinter 2016/2017

Malling & Co markedsrapport –Vinter 2016/2017

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
11. Nov 2016

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH

Rapporten oppsummerer utviklingen i eiendomsmarkedet gjennom 2016 og kommenterer framtidsutsikter for utleie- og transaksjonsmarkedet. Rapporten dekker som vanlig Stor-Oslo samt Drammens- og Stavangerregionen. I tillegg har Mads Mortensen, leder for Malling & Co Project Finance bidratt med en artikkel om investeringer i eiendom som aktivaklasse.

Vår siste rapport viser at etterspørselen i leiemarkedet i Stor-Oslo har tatt seg opp betydelig gjennom året. Samtidig er tilbudet av nye prosjekter i markedet stort og økende, og konkurransen om de store leietakerne er hard, særlig i østre randsone. Til tross for synkende ledighet for Oslos kontorklynger samlet sett, ser vi høy kontorledighet i vest etter oljenedturen og en sysselsetting som viser tegn til svak vekst. Høye boligpriser og derigjennom økt fokus på konverteringer av utdaterte bygg bidrar til ledighetsnedgangen. Oslo sentrum kan derimot nok en gang kåres til vinneren med lav ledighet, stabile priser og god etterspørsel etter urbane kontorer. Samtidig fortsetter den stadige nedgangen i yieldnivåene vi har sett gjennom året i transaksjonsmarkedet, noe vi tror er i ferd med å ta slutt. Økende lange renter og yielder som er svært lave sammenlignet med andre land, gjør det vanskelig å tro på videre prisoppgang og store kapitalgevinster for eierne. Vi mener derfor at eiendomsutviklerne fremover må brette opp ermene for å skape verdier gjennom gode prosjekter, for både leietakerne og byen.

Vi håper vår rapport kan bidra til bedre innsikt i markedet, og minner om muligheten for å ta kontakt dersom det ønskes en mer detaljert og skreddersydd presentasjon av vårt markedssyn.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske en riktig god jul og godt nyttår!

New Call-to-action

 

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!