Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Malling & Co markedsrapport –Vinter 2015/2016

Malling & Co markedsrapport –Vinter 2015/2016

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH
Skrevet av Haakon Ødegaard
22. Nov 2015

Haakon er leder for analyse og verdivurdering i Malling & Co, og har jobbet i Malling med analyse av næringseiendom siden 2010. Han har en mastergrad innen Industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU i Trondheim, og har senere fullført en Executive MBA i finans ved NHH

Rapporten oppsummerer utvikling i eiendomsmarkedet gjennom 2015 og kommenterer framtidsutsikter for utleie- og transaksjonsmarkedet. Rapporten dekker som vanlig Stor-Oslo samt Drammens- og Stavangerregionen. I tillegg har vi tatt med en interessant nøkkeltallsanalyse av felleskostnader med utgangspunkt i vår store forvaltingsportefølje.
I vår forrige markedsrapport fra mai pekte vi på et brennhett transaksjonsmarked og et noe sviktende leiemarked. Vi spådde også at transaksjonsmarkedet ville holde seg godt ut 2015, noe som i høyeste grad har vist seg å stemme. Samtidig så vi at Norge begynte å bli dyrt sammenlignet med andre land og var litt skeptiske på lengre sikt. Nå har bankene begynt å stramme inn som følge av nye kapitalkrav fra Finanstilsynet og samtidig har deres innlånskostnad gått opp grunnet de noe mer usikre utsiktene for norsk økonomi. Det har blitt dyrere og vanskeligere med lån. Vi vet fra tidligere at mangel på bankfinansiering har bremset transaksjonsmarkedet, og frykter det samme vil skje inn i det nye året.

Leiemarkedet i Oslo ser ut til å klare seg overraskende bra, og overordnet sett har ikke ledigheten steget nevneverdig siste 12 måneder. Med mange spennende utleieprosjekter i vår portefølje føler vi leiemarkedets puls kontinuerlig, og vi ser at de gode prosjektene fortsatt tiltrekker seg attraktive leietakere.

Vi håper vår rapport kan bidra til bedre innsikt og overblikk over markedet, og minner om muligheten for å ta kontakt dersom det ønskes en mer detaljert og skreddersydd presentasjon av vårt markedssyn.

Vi benytter samtidig anledningen til å ønske en riktig god jul og godt nyttår!

New Call-to-action

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!