Hopp til innhold
  1. Malling.no/
  2. Aktuelt/
  3. Luftig norsk verdensnyhet
Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
4. Jun 2020

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Egne lokaler var testlab da Malling & Co fikk klekket ut en ny dimensjon for bruk av tingenes internett for eiendomsforvaltning.

Albregt_Moltumyr_profil_svart_hvitt
Teknisk direktør Albregt Moltumyr

Teknisk direktør Albregt Moltumyr i Malling & Co Forvaltning er tydelig stolt. De dyktige kollegene hans har orkestrert en spennende innovasjon ved å integrere sensorteknologi direkte inn i programvaren som styrer all forvaltning, drift og vedlikehold.

– Vi har utfordret vår sensorleverandør Airthings og FDVhuset, som utvikler programvaren vi bruker på alle eiendommer vi drifter, kalt Famac. Ved å få teknologiene til å snakke sammen har vi et veldig praktisk og nyttig eksempel på en innovasjon jeg ikke har sett før, sier Moltumyr.

Dette støttes av Tommy Hagenes som er forretningsutvikler for AirThings og grunder av Energy Control og Proptech Bergen.

Tommy-Hagenes2_svarthvitt

Tommy Hagenes er forretningsutvikler for AirThings og grunder av Energy Control og Proptech Bergen.


– Vi har hatt et tett og godt samarbeid der våre og Famacs utviklere har fått til noe unikt sammen med Malling. Sensorene bidrar nå til at mennesker får det bedre på arbeidsplassen, og dette er en viktig nyhet med stort markedspotensial både i Norge og globalt. Dette er fremtiden innen eiendomsdrift og løser en av bransjens mest kjente utfordringer. Norge har vært testlandet, og nå skal integrasjonen eksporteres til mange land, sier Hagenes.

 

 

Vil få langt færre klager

Måten det fungerer på er like komplisert som løsningen er enkel i bruk. Stadig flere bygg utstyres med sensorer som er koblet sammen i nettverk – også kjent som tingenes internett. Dette er en billig og praktisk måte å overvåke tilstanden i bygget som utløser varslinger ved behov. For å gjøre driften av eiendomsmassen enda smartere, inviterte Malling leverandørene til et spennende samarbeid. Målet var å integrere systemene slik at sanntidsdata ble matet rett inn i Famac.

– Dermed vil bygget selv varsle avvik i luftkvalitet og temperatur. Forvalter kan løse problem før de oppstår, og før leietager rekker å klage, sier Moltumyr.

Dette er viktig fordi styring og overvåking av luftkvalitet og temperatur er det som utløser desidert flest henvendelser (klager) inn til de som drifter og forvalter eiendommen.

New Call-to-action

 

Fjerner tidkrevende og manuelle prosesser

Malling & Co leter alltid etter muligheter for å øke verdien på eiendomsmassen, redusere kostnader i driften og skape bedre komfort for de som bruker bygget. Her er ny smart teknologi for eiendomsforvaltning den heteste poteten i bransjen, og Malling & Co har derfor skapt en helt ny satsning for eiendomsteknologi. Selskapet skal ledes av Robert Skramstad, som også er primus motor for nyvinningen som beskrives i denne artikkelen.

Robert-Skramstad-arbeider-for-Eiendomshuset-Malling-&-Co,-og-er-driftsjef-ved-Ullevål-Stadion_web
Robert Skramstad er daglig leder i det ferske selskapet Malling & Co Technology

– Algoritmer, sensorer og mer intelligente systemer gir stor verdi for alle som eier, leier, bruker og drifter bygg. Fordi vi har kommet så langt med digitalisering i Norge, har vi også mange eksempler på hvordan smart eiendomsteknologi raskt blir en forutsetning i alle bygg. Teknologi flytter drift og vedlikehold i en proaktiv retning, sier Skramstad.

Integrasjonen av Airthings og Famac gjør at sensorene sender varsler til systemet som automatisk utløser en arbeidsordre.

– Vi har da i forkant definert grenseverdier for sensorene slik at de varsler dersom tilstanden i bygget overskrider eller underskrider de gitte parameterne, sier Skramstad.

Normen i dag er jevnlige forhåndsdefinerte kontroller av luft og temperatur på faste intervaller. Dette er dyrt, krevende, og ofte unødvendig.

- Med denne sammenkoblingen så behøver ikke driftspersonellet å gjøre annet enn å utføre arbeidsordrene som de mottar, sier Skramstad.

Illustrasjon_teknisk_drift
Illustrasjon av teknisk drift

 

Kobles enkelt sammen

Skramstad er takknemlig for hvordan Sortlandsbedriften FDVhuset, AirThings og Energy Control tok utfordringen på strak arm.

– Heldigvis har begge teknologi som støtter enkel integrasjon. Derfor trenger ikke driftspersonellet svart belte i sensorteknologi. De får automatisk varsel om hvor problem har oppstått og kan gå rett på utbedringen, sier han.

Den nye muligheten kan nå overføres til alle bygg som selskapet drifter med Famac, og det blir trolig også en standard for resten av bransjen. Like viktig er dimensjonen det gir for å dokumentere tilstandene i byggene. 

– Vi kan lett dokumentere om bygget er levert i henhold til kravspesifikasjoner, og at alle systemer fungerer som de skal. Like viktig er det å kunne bruke sensorene på bygg som står tomme der man må regulere temperatur i takt med årstider, eller for senere å kunne registrere bevegelser, sier Skramstad.

FDVhuset mener dette samarbeidet definerer hvordan selskapet vil gå til markedet i fremtiden.

Magnus-Steffensen-FDVhuset2_svart_hvitt
Magnus Steffensen er salgsleder i FDVhuset

– Vi er veldig enige med måten Malling tenker rundt eiendomsdrift. Det handler om å bruke teknologi til å gjøre prosesser enklere, og da er integrasjon en forutsetning. En aktør kan ikke gjøre alt alene, og vi trenger slike gode samspill for å lage løsningene som gir størst verdi til kundene. For oss er det avgjørende å ligge i forkant av utviklingen. Det gjør det lettere å selge våre løsninger og beholde kundene over tid, sier Magnus Steffensen, salgsleder i FDVhuset.

Les også: Tester sensorikk i egne lokaler

 

 

Lavere felleskostnader og høyere komfort

– Vi får enda bedre drift av byggene der beslutninger tas med fakta, og vedlikehold gjøres ved behov. Andre fordeler er å kunne justere bygget etter faktisk bruk, der innstillingene til enhver tid er optimalisert, sier Skramstad.

Det bidrar til å holde felleskostnadene nede, og da særlig knyttet til energibruk.

– Markedspotensialet er stort. En slik løsning vil skape muligheter for oss som rådgiver og leverandør av tjenester, og for leverandørene Famac og Airthings som sammen knekte denne tekniske nøtten, sier Skramstad som er trygg på at dette vil være en meget lønnsom investering for eiendomseier.

At Mallings egne lokaler ble brukt som testlab mener Skramstad er særlig viktig.

– Vi har en pragmatisk tilnærming til hva vi gir kundene råd om. Vi skal være trygge på at våre anbefalinger gir forventet verdi, og det er derfor viktig at vi kjenner løsningene i detalj. Denne løsningen vil gi bedre og billigere drift og forvaltning, avslutter Skramstad.

Les også: Malling & Co etablerer proptech selskap

 

TEKNOLOGISKE ARBEIDER FRA MALLING & CO:

Eiendomshuset har i løpet av de siste årene satset på teknologi som forenkler hverdagen til både kunder og ansatte. Nedenfor kan du lese om noen av initiativene:

Lanserer digital plattform for smartere eiendomsforvaltning:

Illustrasjon_Myldre_screens

Tidligere i år lanserte Malling & Co den nye digitale plattformen «Myldre»; en tjeneste som vil forenkle hverdagen til eiere, leietakere og forvaltere av næringseiendom. Plattformen sikrer at gårdeiere, leietakere og eiendomsforvaltere alltid har oppdatert informasjon om sine eiendommer. Vi har allerede mottatt henvendelser fra store, internasjonale aktører som er interessert i løsningen.

Les: Vi lanserer digital plattform for smartere eiendomsforvaltning

 

Malling & Co utviklet robot som håndterer over 300.000 transaksjoner i året

snø_web4

Malling & Co har satt ned et eget team som arbeider med automatisering. I fjor bisto selskapet Norges første innendørs vinteranlegg, Snø, med å utvikle en løsning som håndterer forretningsførselen av billettsalget. I løpet av ett år er det snakk om 300-350.000 transaksjoner.

Les: Utviklet robot til Norges første innendørs vinteranlegg

 

Nytt økonomisystem forenkler regnskap og forretningsførsel:

Et nytt økonomisystem kom på plass i januar 2019 ved hjelp av robotteknologi. Det nye økonomisystemet er integrert mot fagsystemer for kontraktshåndtering og CRM. I tillegg er tidligere manuelle prosesser som fakturering automatisert. Resultatet er at vi har mer tid til å arbeide enda tettere med våre kunder, samt at vi har frigjort kapasitet for nye oppdrag. 

Les: Omfattende automatisering skal gi mer tid til kunder

 

Norges første heis med kunstig intelligens ble installert på Ullevaal Stadion:

Den intelligente heisen sender store mengder informasjon til IBMs supercomputer, Watson. Basert på denne informasjonen kan man forutsi eventuelle fremtidige feil, og rette opp i disse feilene før heisen går ut av drift. Alt skjer automatisk i sanntid - supercomputeren både tenker og lærer helt av seg selv.

Les: Ullevål Stadion satser på kunstig intelligens

 

Robot håndterer 70.000 leverandørfakturaer i året:

Malling & Co har automatisert forretningsførselen av leverandørfakturaer. Eiendomshuset mottar 70.000 slike i året. Og siden 2017 har vår robot håndtert disse. Det innebærer at våre kunnskapsmedarbeidere får mer tid til å drive verdiskapende arbeid.

Økonomidirektør Martin Mehus anslo at roboten hadde utført arbeid tilsvarende ett årsverk i løpet av de første tre månedene i drift.

Les: Roboten Alfred er ansatt hos Eiendomshuset Malling & Co

 

Vårt eget kontor har blitt en testarena for ny teknologi:

For å kunne gi råd innenfor smarte bygg, samt drifte og optimalisere disse, er det avgjørende med førstehåndskunnskap. Derfor har vi installert en rekke typer sensorteknologi i egne lokaler. Dette omfatter blant annet måling av CO2, bevegelser, belysning, temperatur og lufttrykk, samt en rekke andre parametere. Dataen som innhentes skal lede til gevinster som eksempelvis reduserte rengjøringskostnader.

Les mer om initiativet og mulige gevinster her.

 

Klikk her for å komme til vårt digitale kunnskaps-bibliotek.
Her finner du e-bøker om ulike temaer innen næringseiendom. 

eboker_samlet_web2

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!