Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Leietakerrådgivning søker Prosjektleder/Rådgiver

Leietakerrådgivning søker Prosjektleder/Rådgiver

Thomas er partner og en av de ansvarlige for ledelsen av Malling & Co Leietakerrådgivning. Han har tidligere erfaring som leder av Malling & Co Næringsmegling, partner i PwC og som manager for forretningsutvikling og M&A hos tyske Hoechst AG. De siste årene har han ledet flere komplekse relokaliseringsprosesser for offentlige og private virksomheter.
Skrevet av Thomas M. Frogner
20. Nov 2017

Thomas er partner og en av de ansvarlige for ledelsen av Malling & Co Leietakerrådgivning. Han har tidligere erfaring som leder av Malling & Co Næringsmegling, partner i PwC og som manager for forretningsutvikling og M&A hos tyske Hoechst AG. De siste årene har han ledet flere komplekse relokaliseringsprosesser for offentlige og private virksomheter.

Malling & Co Leietakerrådgivning leverer rådgivning til kontor- og butikk leietakere ifbm søk, forhandling og kontrahering av nye kontorer og butikk arealer (fase 1), samt prosjektledelse og rådgivning for fasen fra signering av ny leiekontrakt til innflytting til nye løsninger (fase 2). Vi opplever stor pågang og ønsker derfor å styrke vårt team av leietakerrådgivere.

Stillingen som rådgiver/prosjektleder inngår som en del av teamet for Leietakerrådgivning i Malling & co. Stillingen er primært rettet mot tjenester knyttet til fase 2, men ikke begrenset til dette. Stillingen ivaretar leietakers interesser gjennom en kontor-/butikketablering, gjennom å styre leietakers interne prosjekt, samt følge opp byggearbeider/ utbygger/utleier gjennom hele byggeprosessen. Dette innebærer å kontrahere leverandører for byggeprosjektet (primært butikker), delta å leietakers prosjektmøter, brukermøter og interne diskusjoner, være leietakers representant i prosjekterings- og byggefasen, og sørge for anskaffelser av utstyr og tjenester og fysisk flytting.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og/eller delta i kundens prosjektorganisasjon
 • Prosjektledelse og/eller prosjekt koordinering
 • Dette innebærer følgende;
  • Rådgivning til MCL sine kunder i alle faser av prosjektet
  • Utarbeide styringsdokumenter som;
   • Budsjetter
   • Prosjektplaner
   • Fremdriftsplaner i MS project
   • Prosjektdirektiver
   • Rapportering til oppdragsgiver
  • Lede/delta i prosjektmøter og arbeidsmøter hos kunde
  • Delta i byggemøter, gjennomføre befaringer, følge opp byggeprosjekter på vegne av kunde
  • Vedlikeholde fremdriftsplaner i MS project
  • Følge opp budsjetter og andre styringsdokumenter
  • Føre referater fra prosjekt- og arbeidsmøter
  • Produsere og fremlegge nødvendige prosjektdokumenter, for eksempel presentasjoner, rapporter, beslutningsgrunnlag
  • Bistå og/eller gjennomføre innkjøpsprosesser knyttet til interiør, automater, AV utstyr, driftstjenester og andre kontorrettede anskaffelser
  • Gjennomføre interne rutiner som utarbeidelse av tilbud og fakturering
  • Delta på interne møter, samlinger og arrangementer
  • Utføre andre arbeidsoppgaver som kunde ønsker bistand til


Vi ønsker oss følgende egenskaper:

 • Hardtarbeidende, ydmyk og ambisiøs
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Utadvendt, sosial og kontaktskapende
 • Gode engelsk kunnskaper skriftlig og muntlig
 • Nøyaktig, systematisk og strukturert
 • Uredd, nysgjerrig og lærevillig
 • Gode «consulting skills»
 • Beherske MS Office pakken, spesielt excel, power point og MS project.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes

Vi tilbyr gode betingelser i et hektisk, ungt og hyggelig miljø. Vi har lokaler sentralt beliggende i Vika med gode kommunikasjonsmuligheter og fasiliteter. Spørsmål til stillingen kan rettes til Oluf M. Geheb mobil: 911 56 547

Skriftlig søknad med CV, relevante attester og vitnemål sendes pr. e-post til og@malling.no og merkes med "Søknad prosjektleder PM kontor og retail Malling & Co" i emnefeltet.

Søknader vil bli vurdert fortløpende.

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!