Hopp til innhold
 1. Malling.no/
 2. Aktuelt/
 3. Leietakere stiller krav til bærekraft

Leietakere stiller krav til bærekraft

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.
Skrevet av Marianne Johannessen
14. Mar 2022

Marianne har jobbet som markedssjef i Malling & Co siden 2010. Hun er glødende opptatt av merkevarebygging basert på samspillet mellom markedsføring, CRM og ny teknologi. Marianne har over 20 års erfaring med markedsføring av næringseiendom men er utdannet profesjonell dykker og er verdens første kvinnelige metningsdykker. Når hun ikke tenker på markedsføring, er hun engasjert i byutvikling, ny teknologi og kultur.

Stadig flere leietakere stiller krav til bærekraft i jakten på nye lokaler. Her forteller Håkon Tanberg og Stein Randby om hvordan Malling & Co bistår gårdeiere med bærekrafthensyn i utleieprosesser.

– Stadig flere virksomheter ønsker å sitte i bygg med en tydelig bærekraftprofil, -strategi og -sertifisering. Det er et krav vi i stadig større grad møter i dialog med selskaper på flyttefot, innleder Håkon Tanberg som leder Malling & Co Næringsmegling.

Håkon_Tandberg_Malling_&_Co

Tanberg forklarer at mange virksomheter har ambisiøse mål knyttet til bærekraft, og at lokalene må samsvare med profilen til selskapet.

– Bygget og lokalene må matche profilen til selskapet. For gårdeiere betyr det at man bør kunne dokumentere disse hensynene i en utleieprosess. Gjør man ikke det, faller mange potensielle leietakere fra i en tidlig vurderingsfase.

 

I vår nye e-bok deler to av Norges fremste næringsmeglere innsikt om hvordan gårdeiere bør tenke for å optimalisere verdien av sine eiendommer.

 

New Call-to-action

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling arbeider med utleie av næringseiendom.
 • Hva som kreves for å optimalisere eiendommens verdi i dagens marked.
 • Viktigheten av å inkludere meglerkompetanse i tidlig fase.
 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling og Schage Eiendom jobbet med utleie av Stortorvet 7

Les også: Fylte SporX med leietakere på rekordtid

Over 30 års erfaring med energi- og miljøspørsmål

Næringsmegler Tanberg mener det er en klar fordel at Eiendomshuset har en egen spesialistavdeling som kan bistå gårdeiere med spørsmål knyttet til bærekraft.

Avdelingen er ledet av Stein Randby. Han har arbeidet med energi- og miljøspørsmål i over 30 år, og har et brennende engasjement for å styrke bærekraftdimensjoner i næringsbygg.

Stein_Randby_profil_bilde

– Fortsatt er det mange som tror bærekraft kun handler om energiforbruk og byggets Energimerke. Sannheten er at begrepet spenner over mange ulike dimensjoner, forklarer Randby, og viser til miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM som har hele ni hovedkategorier for å klassifisere og vekte graden av bærekraft.

De ni hovedpunktene er:

 1. Ledelse
 2. Helse- og innemiljø
 3. Energi
 4. Transport
 5. Vann
 6. Materialer
 7. Avfall
 8. Arealbruk og økologi
 9. Forurensning

Flere burde ta i bruk BREEAM In-Use

Randby har et frivillig verv i Grønn Byggallianse som forvalter og utsteder BREEAM NOR-sertifiseringene i Norge.

– BREEAM-NOR klassifiseringen har blitt utbredt. Den tar for seg graden av bærekraft i nybygg og vesentlige rehabiliteringer med fokus på design- og byggefasen.

– Jeg savner at flere tar i bruk BREEAM In-Use sertifiseringen som kontinuerlig måler bærekraft i driftsfasen. De fleste bygg er jo allerede oppført, sier Randby, og legger til at dersom bygget er BREEAM NOR sertifisert er mye på plass for å aktivt jobbe med BREEAM In-Use verktøyet.

I videoen nedenfor forklarer Karoline Toppe mer om BREEAM In-Use: 

 

Energi- og miljøavdelingen i Malling & Co har laget en veileder til norske gårdeiere som ønsker å komme i gang med energi- og miljøtiltak for næringseiendom.

New Call-to-action

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
 • Hvor bør man starte?
 • Hvilke sertifiseringer anbefales?
 • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
 • Hvorfor viktigheten av bestillerkompetanse er avgjørende
 • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet

Snakker samme språk

Når gårdeiere trenger hjelp med å dokumentere og styrke bærekraftaspekter starter Randby alltid med å foreta en pre-analyse.

– Det er viktig å vite hvordan bygget presterer i dag, før man setter seg mål i form av ulike tiltak. Derfor er pre-analysen svært verdifull. Den gir svar om nå-situasjonen, og skisserer opp hvilke tiltak som er mest nærliggende, kostnader og hva tiltakene vil bety om bygget skal sertifiseres.

– Pre-analysen fungerer som en masterplan for utviklingen av bærekraftsdimensjonene for bygget, der man iverksetter ulike tiltak i forhold til byggets livsløp med leietakertilpasninger, mindre rehabiliteringer, ombygging og eventuelt tilbygg, forklarer Randby og poengterer viktigheten av å snakke snakke samme språk som gårdeiere:

– Mange ser på energi- og miljøtiltak som et kaos av termer og begreper uten konsistens. Jeg skiller alltid mellom lønnsomheten for tiltaket og mykere verdier som eksempelvis økt attraktivitet og styrket omdømme. Det setter gårdeiere pris på, vi fungerer som en type oversettere.

Randby er ikke i tvil om at gårdeiere som tar grep om bærekraftsdimensjonene vil høste gevinster på sikt, og ramser opp noen av fordelene gårdeiere kan oppnå:

 • Redusert risiko for ledighet i bygget
 • Høyere leieinntekter og markedsverdi 
 • Lavere driftskostnader
 • Økt brukertilfredshet
 • Redusert finansiell risiko gjennom at bygget er rustet for nye myndighets- og leietakerkrav

Les Randbys innlegg om EUs taksonomi og krav til ESG-rapportering

Dette støtter Tanberg:

– Gårdeiere er tjent med å kontinuerlig tilpasse sine bygg til kravene i markedet, og selvsagt i tråd med leietakernes krav og den overordnede strategien for bygget. Vi opplever at mange gårdeiere er usikre på hvordan de skal angripe spørsmål knyttet til bærekraft i utleieprosesser, avslutter Tanberg. 

Har du spørsmål knyttet til utleie av næringseiendom, eller trenger bistand med spørsmål knyttet til bærekraft? Ta kontakt med Håkon Tanberg på e-post: ht@malling.no eller Stein Randby på e-post: sr@malling.no 

Les også: Kan man bli i samsvar med EUs taksonomi uten å få for en "Excellent"-sertifisering på hele bygget?

Les også: Tester ut ny finansieringsmodell for klimavennlig energiproduksjon


BESØK VÅRT DIGITALE KUNNSKAPS-BIBLIOTEK

Her finner du e-bøker med tips og råd innenfor:

 • Eiendomsutvikling
 • Investeringer i næringseiendom
 • PropTech
 • Næringsmegling
 • Leietakertilfredshet
 • Energi- og miljø
 • Valg av kontorlokaler
 • Forvaltning av næringseiendom

Naviger til Malling & Co sitt digitale kunnskaps-bibliotek

Få nyheter fra Malling rett i innboksen!